TEKNİK EĞİTİM ÇALIŞTAYI KOMİSYON RAPORLARI YAYINLANDI

 

 

Türk Eğitim-Sen olarak 1-3 Mart 2013 tarihinde düzenlediğimiz “Türkiye’de Teknik Eğitimin Problemleri, Yapısal ve İşlevsel Değişim İhtiyaçları” isimli çalıştayın komisyon raporları kitap olarak yayınlandı.

Teknik eğitimin yaşadığı sorunların ve bu sorunların çözümüne yönelik önerilerin masaya yatırıldığı üç günlük çalıştayda, ayrıca teknik öğretmenlerimizin beklentileri ve mevzuattan kaynaklanan sıkıntları da gündeme alındı.

Çalıştayın ön hazırlıkları ciddiyet ve titizlikle yürütülmüştür. Hazırlanan takvim doğrultusunda, önce ilçe komisyonları çalışmalarını tamamlamış ve daha sonra il komisyonları marifeti ile raporlar birleştirilerek tek rapor haline getirilmiştir. Her ilden Çalıştaya katılacak en az iki il temsilcisi şubelerimiz tarafından belirlenmiştir. Temsilciler, komisyonlarda raporlarını sunmuşlar, ayrıca tecrübelerini ve yaşadığı sorunları da aktararak çalışmaya önemli katkı sağlamışlardır. 

Çalıştayda üç ayrı komisyon oluşturulmuştur.

Birinci komisyonumuz öğretmen yetiştirme politikalarını ele almıştır. Komisyon; “Mevcut durum, Dünyada uygulanan sistemler, Türkiye’nin ihtiyacı olan sisteme ait öneriler ve ataması yapılmayan teknik öğretmenlerin istihdamına yönelik öneriler” başlıkları altında konuları tartışarak raporunu hazırlamıştır.

İkinci komisyonumuz mevzuattan kaynaklanan sorunları ve çözüm önerilerini masaya yatırmıştır. Burada da; “Mesleki Eğitim Kanunu, Yönetmelikler (mesleki ve teknik eğitim, ek ders, norm kadro, yönetici atama vs.), Genelgeler ve İstihdam konusunda sektör temsilcilerinde farkındalık oluşturmaya yönelik öneriler” konularını gündeme alarak  rapor haline getirmiştir.

Üçüncü komisyonumuz ise zorunlu eğitimin teknik ortaöğretim kurumları ile mesleki eğitim merkezlerine etkisi ile Teknik eğitimde ortaöğretim yükseköğretim ilişkisini inceleyecerek raporunu hazırlamıştır.

Çalıştay öncesi hazırlık aşamasında ve üç günlük çalışma esnasında katkı sağlayan ve emeği geçen bütün meslektaşlarımıza bir kere daha teşekkür etmeyi borç biliyoruz.

 Türkiye’de Teknik Eğitimin Problemleri, Yapısal ve İşlevsel Değişim İhtiyaçları Çalıştayı Komisyon Raporları Kitabı şubelerimize, Milletvekillerine, MEB’e, ulusal basının eğitim muhabirlerine, Üniversite yönetimlerine faydalanılması dileğiyle gönderilmiştir.

Ayrıca ilgi duyan kişi ve kurumlar yayını şubelerimizden temin edebilecektir.

Biliyoruz ki, teknik eğitimin amacı; öğrencilerimizi sanayi, ticaret ve hizmet sektörünün ihtiyacı olan nitelikli iş gücü olarak yetiştirmek ve yükseköğretime hazırlamaktır. Dolayısıyla ülke ekonomisinin ve sanayisinin gelişmesi iyi planlanmış, yatırım yapılmış ve yönetilmiş bir teknik eğitimle gerçekleşecektir.

Çalıştay komisyonlarının aldığı kararlar, bizzat teknik eğitimin uygulayıcısı öğretmen ve yöneticilerin düşüncelerinden oluşması sebebiyle kıymetlidir. En başta Milli Eğitim Bakanlığı olmak üzere sorumluk sahibi tüm kurum, kuruluş ve şahısların  dikkatle incelemesi gereken bir yayını hazırlamanın gururunu yaşıyoruz.