MEB YASASI DİLEKÇESİNDEKİ EKSİKLİK GİDERİLEREK, AYM’YE GÖNDERİLDİ.


Anayasa Mahkemesinin 14 Mayıs 2014 Çarşamba Günü Saat 09.30’da yapılan toplantısında 6528 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un dershanelerin kapatılması ve buna bağlı yapılacak işlemler ile, şube müdürleri, maarif müfettişleri, okul idarecilerini ilgilendiren hususların yer aldığı 2014/88 sayılı dosya ile ilgili CHP tarafından yapılan başvurunun dilekçesinde yer alan noksanlıkların giderilmesi hususunda karar verilmiştir.

Türk Eğitim-Sen olarak Milli Eğitim Bakanlığı personelini huzursuz eden bu karar hakkında CHP ile görüşülmüştür. Alınan bilgilere göre CHP tarafından hazırlanan dava dilekçesinde itiraz edilen maddelerin Anayasanın hangi maddelerine aykırı olduğu konusunda dilekçenin sonuç bölümünde ilişkilendirme yapılmadığı gerekçesi ile bu kararının verildiğinden söz edilmiş ve bahsi geçen eksikliğin tamamlanarak Anayasa Mahkemesine  dilekçenin gönderildiği belirtilmiştir.

Bu noksanlık tamamlandıktan sonra Anayasa Mahkemesi tarafından dosyanın esasına geçilecek ve yürütmeyi durdurmaya ilişkin talep öncelikle karar bağlanacaktır.