22 YILDIR GERÇEK SENDİKACILIĞIN TEK ADRESİ TÜRKİYE KAMU-SEN

     

Millet sevgisinin, vatan sevdasının ve hizmet aşkının adresi; Türkiye Cumhuriyetinin vazgeçilmez değerlerinin yılmaz savunucusu Türkiye Kamu-Sen’in 22. kuruluş yıldönümünü kutlamanın mutluluğunu ve onurunu yaşıyoruz.

Kamu görevlilerinin örgütlenmelerinin engellendiği bir zaman diliminde, 12 Eylül Darbesinin memurlarımız üzerinde yarattığı ağır tahribatın izleri henüz silinmemişken, hak yoluna adanmış bir ömürden başka sermayesi olmayan bir avuç gönül eriyle çıktığımız kutlu yolda, her adımına memurlarımız adına bir kazanım ekleyerek 22 yılımızı doldurduk.

Türkiye Kamu-Sen olarak hak arama olgusunun ruhunu Türk-İslâm anlayışından, mücadele gücünü milletimizden alarak, milli ve manevi değerlerimizden bir an olsun kopmadan, kurulduğumuzda belirlediğimiz ilkelerden en ufak bir sapma göstermeden, memurlarımızın hak ve menfaatlerinin korunup geliştirilmesi için faaliyetlerimizi yürütüyoruz.  

Kuruluşumuzdan itibaren tüzüğümüzde yer alan ana ilkeler doğrultusunda; “ilkemiz önce ülkemiz” diyerek; üreten, yol gösteren, hak eden ama hak ettiğini mutlaka alan bir sendikacılık anlayışını Türk sendikal hareketine kazandırmış bulunuyoruz. Bu doğrultuda yönetici ve üyelerimizle bir aile bütünlüğü içinde, ülkemizin bölünmez bütünlüğü, çocuklarımızın geleceği; ülkemiz insanının ve kamu çalışanlarının ezilmişliğine son vermek, hakkı, hukuku ve ücret adaletini sağlamak için mücadele ediyoruz. 

Özellikle son yıllarda giderek artan bir şekilde bir tarafta, devleti temsil eden memurların haklarının ellerinden alınması, iş güvencelerinin yok edilmesi, diğer tarafta ise Anayasamızda şeklini bulan Devletimizin üniter yapısının değiştirilmesi gibi girişimlerle karşı karşıya kalmaktayız.  Bu nedenle hem kamu görevlilerimizin hak ve menfaatlerinin korunup geliştirilmesi hem de varlığımızın teminatı Türkiye Cumhuriyeti ve temelleri üzerinde yükseldiği tarihimize sahip çıkmaya çalışıyoruz.

Bugün milletimizi köklerinden kopararak tarihini, atasını unutmuş, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve  silah arkadaşları önderliğinde verilen Kurtuluş mücadelesini yok sayan, dostunu düşmanını bilmeyen, geleceği göremeyen, bayrağımızın indirilmesine, kamu görevlilerimizin esir alınmasına tepkisiz kalan, terör örgütleriyle pazarlık yapılmasını makul karşılayan duyarsız bir toplum yaratma arzusunda olanlara karşı Türkiye Kamu-Sen’in yüklendiği misyon ve omuzlarında taşıdığı sorumluluk hiç şüphesiz ki hayati derecede önemlidir.

Memurlarımızdan aldığımız güçle yürüttüğümüz bu mücadele ILO standartları ve uluslar arası sözleşmeler referans alınmak suretiyle grevli, gerçek anlamda toplu sözleşmeli, siyasete katılma hakkını da içeren, özgürlükçü sendikal haklarla donanmış, refah ücretine kavuşmuş, geleceğe umutla ve güvenle bakan bir kamu çalışanı; birlik, bütünlük ve kardeşlik içinde yaşayan, huzurlu bir topluma kavuşma temelinde şekillenmektedir. 

22 yıl önce filizlenen mücadelemiz emekle, alın teriyle, çileyle serpilip boy vermiş ve bugün temellerini şanlı Türk tarihinden alan, yüzü Türk memuruna dönük, hedefi aydınlık bir gelecek olan ve tüm Türk-İslam coğrafyasını kuşatan bir ülkü haline gelmiştir. Türkiye Kamu-Sen, sancılı bir geçiş dönemini kapsayan ve çeşitli çatışma ve tehditleri de içinde barındıran bu 22 yılda ortaya koyduğu duruş, sergilediği üstün mücadele ve elde ettiği kazanımları ile örnek bir kurum haline gelmiştir.

Siyasi iktidarın her türlü desteği ile palazlanan, baskı, adam kayırma, şantaj ve yalan vaatlerle beslenen; gıdası yalan, nefesi riya kokan bir kısım çevreler, tüm değerleri ayaklar altına alarak ve kendilerini var eden kitleye ihanet derecesinde zararlar vererek sendikacılık yaptıklarını zannetseler de; bugün tertemiz mazisi çeyrek asra yaklaşmış olan Türkiye Kamu-Sen, gerçek anlamda vefanın ve sendikacılığın tek adresi olarak tüm Türk milletinin ve Türk memurunun gönlünde yer etmiş ve bir marka haline gelmiştir. Bizler; birçok fiziki ve yasal engellerin bulunduğu ortamda, sendikacılığı geriletmeye çalışanlara karşı ilerlemek; seviyemizi aşağılara çekmeye çalışanlara karşı, erdemlerimizle cevap vermek durumundayız. Değişen dengelerde güce göre saf değiştiren, menfaate göre yer belirleyen, omurgasız ve ilkesiz bir sendikal ortamın Türk memuruna vuracağı darbeyi yok etmek için ortaya koyduğumuz bu anlayış, 22 yıldır Türk memurunun Konfederasyonumuza gösterdiği teveccühle taçlanıyor.

Bu vesile ile Konfederasyonumuzun kuruluşunun 22. yılını bir kez daha kutlarken, kuruluşundan bugüne kadar, Türkiye Kamu-Sen camiası içinde yer almış, üye olmuş, destek vermiş; işyeri temsilcilerinden şube başkanlarına, ilçe ve il temsilcilerinden genel merkez yöneticileri ve genel başkanlarına kadar öncelik alan herkese tek tek teşekkür ediyor; ailemize kattıkları değerden dolayı, minnetlerimi ifade ediyor, hayatta olmayan tüm dava arkadaşlarıma da Cenab-ı Allah’tan rahmet diliyorum.

Bu zorlu yolda desteğini bizlerden esirgemeyen ve her yıl artan bir ilgiyle Konfederasyonumuza bağlı sendikalara üye olmaya koşan bütün kamu görevlilerimize ve mücadelemizin geniş kitlelere ulaşmasını sağlayan değerli basın çalışanlarımıza da ayrıca teşekkür ederim.

 

İSMAİL KONCUK

GENEL BAŞKAN