BİLİŞİM ÖĞRETMENLERİNİN FERYADI


Fatih Projesinin, Uluslararası Eğitim Teknolojileri Standartlarına göre değerlendirildiği Bilişim Teknolojileri Öğretmenleri tarafından hazırlanan rapor kamuoyuna sunuldu.

Bilişim Teknolojileri Öğretmenleri olarak Fatih Projesindeki önemimize dikkat çekerek sürekli kamuoyunu bilgilendirici çalışmalar yapmaya çalıştık. Fatih Projesinin bir ihale projesi değil eğitim projesi olması için daima çaba gösterdik. 100 Saatlik BTR kurslarının kapatılmasını istedik çünkü biz 4 yıl (3024 saat) boşuna okumamıştık.

Uluslarası Eğitim Teknolojileri Standartları tüm Avrupa ülkelerinde kabul görmüşken, Milli Eğitim Bakanlığı ise bu 5 standardı yok sayıp adeta bilime aykırı davranmaktadır. Bilimsel yöntemler uygulamada yok sayılarak uzmanların uyarıları projenin işleyişinde bu zamana kadar hiç dikkate alınmamıştır.

Bilişim Teknolojileri Öğretmenleri olarak Milli Eğitim Bakanlığı’na tekrar uyarıda bulunuyoruz. FATİH Projesini yöneten YEĞİTEK biriminde Genel Müdür ve Grup Başkanlarından hiç birinin kişisel internet sitesi olmaması ilginç değil midir? Yöneticilerin hiçbirinin eğitimde teknolojiye yönelik bilimsel bir çalışması dahi yoktur. Neden bakanlıkta bu projenin yönetilmesinde Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümünden bir akademisyen bulunmamaktadır?

Tekrar herkes gibi yeniden söylüyoruz : FATİH Projesinin Bilişim Teknolojileri Öğretmenleri olmadan başarıya ulaşması imkansızdır. Saygılar.

Bilişim Teknolojileri Öğretmenleri

 

Ulusal Eğitim Teknolojisi Standartlarına Göre FATİH Projesi

Bu rapor, Uluslararası Eğitim Teknolojileri Topluluğunun (ISTE) eğitimde teknoloji kullanımı sürecinin paydaşlarına (öğretmen, öğrenci, yönetici, teknoloji koçları ve bilgisayar bilimi eğiticileri) yönelik belirlediği standartlara göre oluşturulmuştur. Ayrıca raporun oluşturulmasında ülkemizde gerçekleştirilen ISTE ile ilgili tez çalışmalarından yararlanılmıştır.

Uluslararası eğitim teknolojileri standartları

1- Öğretmen

2- Öğrenci

3- Yönetici

4- Teknoloji Koçları

5- Bilgisayar Bilimi Eğiticileri olmak üzere 5 önemli unsurdan oluşmaktadır.

Uluslararası eğitim teknolojileri standartlarına göre; FATİH Projesi’nde 4. ve 5. Unsurların (Teknoloji Koçları ve Bilgisayar Bilimi Eğiticileri) maalesef okullarda olmadığı, bu unsurların yerine Bakanlık tarafından temsil niteliğinde okullarda alan dışı BTR öğretmenlerinin ortaya çıkarıldığı görülmektedir.

Ayrıca, Bilişim Dersinin ülkemizde sadece 5. ve 6. Sınıflarda zorunlu olması, ilkokul ve lisede hiç BT dersi ve öğretmeni bulunmamasının projenin işleyişi açısından daha bir durum yaratarak dezavantaj olduğu açık şekilde ortadır.

1-)Öğretmenler için Ulusal Eğitim Teknolojileri Standartları

ISTE, öğretmenlerin göstermesi beklenen eğitim teknolojileri kullanım yeterliklerini şöyle sıralamıştır: “Dijital çağa uygun öğrenme ortamları ve değerlendirme etkinlikleri tasarımlama ve geliştirme” , “Dijital çağda çalışma ve öğrenme Konusunda model olma” , “Öğrencilerin öğrenmelerini kolaylaştırma ve yaratıcılığını teşvik etme”, “Mesleki gelişim ve liderlik etkinliklerine katılma, Dijital vatandaşlıkta model olma ”.

2-)Öğrenciler için Ulusal Eğitim Teknolojileri Standartları

ISTE, öğrencilerin göstermesi beklenen eğitim teknolojileri kullanım yeterliklerini şöyle sıralamıştır: “Teknolojik işlem ve kavramlar”, “Eleştirel düşünme, problem çözme ve karar verme”, “iletişim ve işbirliği”, “Dijital vatandaşlık”, “Araştırma ve bilgi akışı”, “Yaratıcılık ve yenilikçilik”.

3-)Yöneticiler için Ulusal Eğitim Teknolojileri Standartları

Günümüz şartlarında okul yöneticileri, okullarında teknoloji liderliği rollerini üstlenmektedirler. Teknoloji liderliği sorumluluğunun yerine getirilebilmesi için de okul yöneticilerinin öncelikle kendilerinin teknolojik gelişmelere ayak uydurmaları gerekmektedir. ISTE, yöneticilerin göstermesi beklenen eğitim teknolojileri kullanım yeterliklerini şöyle sıralamıştır: “Vizyoner Liderlik”, “Dijital Çağ Öğrenme Kültürü”, “Mesleki Uygulamada Mükemmellik”, “Sistemli iyileştirme”, “Dijital Vatandaşlık” olarak belirlenmiştir.

4-)Teknoloji Koçları için Ulusal Eğitim Teknolojileri Standartları

Teknoloji koçları; teknoloji kolaylaştırıcıları, teknoloji entegrasyon uzmanları ve öğretmenlere yardımcı kişiler olarak nitelendirilmektedir. Teknoloji koçları için hazırlanan yeterlilik alanı, , küresel toplumda eğitim koçlarının diğer öğretmenlere bilgi ve beceriler konusunda rehberlik yapmak için gerekli alanlar olarak karşımıza çıkmaktadır.

5-)Bilgisayar Bilimi Eğiticileri için Ulusal Eğitim Teknolojileri Standartları

ISTE, bilgisayar bilimi eğiticilerini; birçok insan bilgisayar kullanırken, insanların kullandıkları uygulama, yazılım, program ve donanımları tasarlayan ve oluşturan kişi olarak tanımlamaktadır. Yeterlilik alanları ise şöyle belirlenmiştir: “içerik bilgisi”, “Etkili öğretme ve öğrenme stratejileri”, “Etkili öğrenme ortamları”, “Etkili mesleki bilgi ve beceriler”