ANAYASA MAHKEMESİ’NE MEKTUP KAMPANYASI

 

YÜKSEK MAHKEME BİR AN ÖNCE KARAR VERMELİDİR

Bilindiği üzere 14 Mart 2014 tarih ve 28941 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6528 sayılı kanun ile Mili Eğitim Bakanlığı’nda bürokrasi tarihimizde eşi görülmemiş bir kadro kıyımı yaşanmıştır.

Bakanlık merkez teşkilatındaki bürokratlar, il ve ilçe müdürleri ile okul yöneticilerinin kazanılmış haklarını elinden alan ve yandaş kadrolaşmaya zemin oluşturan sözkonusu kanun, yürütmesinin durdurulması ve iptali talebiyle Anayasa Mahkemesi’ne taşınmıştı.

Fakat şu ana kadar ne yazık ki, mahkemeden bir karar çıkmadı. Geçirilen her gün de mağduriyetlere ve telafisi mümkün olmayacak zararlara vesile olmaktadır.

Sendikamız, sözkonusu kanun daha tasarı aşamasındayken eylem, etkinlik ve görüşmeler gerçekleştirmiş; gerek iktidar ve gerekse muhalefet partileri temsilcileriyle görüşmeler yaparak düzenlemenin sakıncalarına dikkat çekmiştir.

Başta Türk Eğitim-Sen olmak üzere aklı başındaki tüm kesimlerin, tepki ve ikazlarına rağmen siyasi iktidar ısrarını sürdürmüş ve kanunu hayata geçirmiştir.

Demokratik eylemlerini ortaya koyan, defalarca kamuoyunu bilgilendiren etkinlikler yapan ve iki kez iş bırakma eylemi gerçekleştiren sendikamız, hukuki süreçte de mücadelesini devam ettirmektedir.

Türk Eğitim-Sen olarak, kanunun Anayasa Mahkemesi’ne taşınması sürecinde muhalefet partilerine bilgi ve doküman desteği sağlamış; bizzat Genel Başkanımız İsmail Koncuk tarafından da Anayasa Mahkemesi Başkan ve üyelerine detaylı bir bilgilendirme mektubu gönderilerek sürece müdahil olunmuştur.

Gelinen noktada, görev süresi uzatılan okul müdürlerinin değerlendirmelerinde ve ilk defa ve yeniden atanacak okul müdürleri için yapılan sözlü sınav  komisyonlarında yaşananlar, kaygılarımızın ne derece isabetli olduğunu ortaya koymuştur.

Türk milli eğitiminin daha fazla yıpratılmaması ve eğitim camiasının çalışma huzuru ve iş barışının daha da katledilmemesi için Anayasa Mahkemesi’nin bir an önce beklentiler doğrultusunda karar vermesi gerekmektedir.

Sendikamız, kamuoyu hassasiyetine dikkat çekilmesi ve karar alma sürecinin hızlandırılması için Anayasa Mahkemesi Başkanı Sayın Haşim Kılıç’ın bir kez daha bilgilendirilmesi amacıyla ülke genelinde bir mektup kampanyası başlatmış bulunuyor.

Mektuplar 23 Kasım 2014 tarihine kadar teşkilatlarımızda toplanacak ve 25 Kasım 2014 günü de kitlesel basın açıklamalarıyla birlikte toplu olarak Anayasa Mahkemesi’ne gönderilecektir.

 

        Mektup için tıklayınız.