KAMU PERSONELİ DANIŞMA KURULU KASIM AYI TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

   

Kamu Personeli Danışma Kurulu 2014 yılı Kasım ayı toplantısı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda gerçekleştirildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik başkanlığında toplanan danışma kurulu toplantısında, memur konfederasyonları ve kamu işveren kurulu üyeleri bir araya geldi.

Toplantının açılışında  bir konuşma yapan Çalışma Bakanı Faruk Çelik, Kamu Personeli Danışma Kurulu Kasım ayı toplantısının tüm çalışanlara hayırlı olmasını diledi. Çelik,"Kamu çalışanları açısından son yıllarda gerçekleştirilen önemli adımlardan birisi toplu görüşmeden toplu sözleşmeye geçiş olmasıdır. Birlikte yönetim anlayışı egemen olmaya başlamıştır. Toplu sözleşme dönemlerinde ciddi kazanımlar elde edildiği inancındayız. Akademisyenlerin zam meselesi çözülmüş. 4/C'lilerin aile yardımı dahil ciddi artışın sağlandığını da belirtmek isterim. Bugün burada 2015 yılı toplu sözleşmesine de hazırlık anlamında da çalışmalar yapacağız. 2015 yılı tablosuna bakarak enflasyon farkını da dikkate alacak ve memurumuzu enflasyona ezdirmemeye gayret edeceğiz. Toplantımızda bugüne kadar neler yapıldı ve aksayan yönler nelerdir bunlarıda konuşup tartışacağız.şimdiden katkılarınız ve alacağımız kararların hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

 

KONCUK: MEMURU ZARARA UĞRATANLAR HATALARINI KABUL ETMELİDİR

Kamu Personeli Danışma Kurulu toplantısının açılışında konuşma yapan Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, bu toplantılarda alınan birçok kararın uygulanmadığını ve bu kararların bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi. Koncuk, "Hep birlikte bir toplu sözleşme dönemi yaşadık. Başarı ya da başarısızlık elbette kamuoyunda tartışılacaktır. Toplu sözleşmeyi o gün itibariyle yeterli bulup imza atanlar bugün değerlendirme yaptıklarında alınan rakamların enflasyonun altında kaldığını göreceklerdir. Biz bu konuda düşüncelerimizi kamuoyuyla paylaştık ve paylaşmaya devam ediyoruz. Memurun zararını, yaptığımız çalışmalarla açıklıyoruz. Şayet siz enflasyon farkı istediniz karşı taraf vermedi ise imza atmasaydınız. Gerçekleşen ve revize edilen enflasyon rakamlarına baktığımızda enflasyon farkı ödemesinin dahi yeterli gelmeyeceğini görüyoruz. Maliye Bakanlığı dahi enflasyonun yüzde 10'u aşacağını öngörmektedir.

İnsanlar elbette hatalar yapabilir, herkes öngörü sahibi olamaz ama bu toplu sözleşmeye imza atanların bugün bir enflasyon farkı talep etmeleri gerekir. Biz yanlış yapmışız diyerek enflasyon farkı talebini öncelikli olarak yetkili konfederasyonun ifade etmesi gerekir. Artık yaptığınız hatayı telafi etme cesareti gösterin, tarihi başarı diye lanse ettiğiniz toplu sözleşmenin tarihi hezimet olduğu ortaya çıkmıştır. Türkiye Kamu-Sen olarak 6 Aralık'ta ek zam talebi ile meydanlara ineceğiz. Yüzde 12 oranında bir zam talebimizi her platformda dile getiriyoruz.

Hakim ve savcılara 1155 TL zam yaparken 2 milyon 600 bin kamu çalışanını geri plana itemezsiniz. Ek zam talebi vardır ve bunu görmezden gelemezsiniz.Memurlarımızı enflasyon farkına ezdirmeyeceğiz sözünüzü tutun ve ek zam yapın, bu bir vicdani sorumluluktur. Biz Türkiye Kamu-Sen olarak yanlışa yanlış demeye devam edeceğiz.

KPDK toplantılarında arzu ettiğimiz verim ne yazık ki sağlanamadı.Problemleri bu toplantıda çözelim istiyoruz ama alınan kararların çok azı hayata geçirildi. Son torba yasada bazı talepler cevaplanır mı diye bekledik ama ne yazık ki o da olmadı. 2005 yılından sonra göreve başlayanlara bir derece verilmesi çok makul bir talepti ama yapılmadı, emeklilikte 30 yıl sınırı kaldırılsın talebine Maliye Bakanlığı müsteşarı Naci Ağbal dahi tamam derken bu teklif plan bütçe komisyonuna geldiğinde  maliye yetkilileri karşı görüş beyan ediyor. Müsteşar tamam diyor, yetkilileri ise hayır diyor, bu nasıl ciddiyetsizliktir.

4/C'lilere kadro konusu hala gündemde.Bu kadro meselesi artık halledilmelidir,Türkiye bu 4/C ayıbından kurtulmalıdır. 4/C meselesi artık çözülmeli ve gündemden çıkmalıdır.

Görevde yükselme de ciddi haksızlıklar var,alınması gereken kararlardan biriside bu konuda belli kıstasların getirilmesi olmalıdır. Çıkarılan çerçeve yönetmelikte şube müdürlüğü sınavlarında yazılı sonuçlarına göre mülakata çağrılırken çerçeve yönetmelikle "başarı sadece sözlü sınavla değerlendirilir" denildi. Biz yargıda bu maddeyi iptal ettirdik. Milli Eğitim Bakanlığı yönetmeliğin iptaline rağmen bu kararı uygulamadığını ifade etmek isterim. Şayet bu bir yola sokulmazsa kamuda çalışma barışı kalmayacaktır. Alın teri ve emeği birileri gasp ederse yarın herkes kendi hukukunu uygulamaya kalkar. Görevde yükselme konusunda bir tavır sergilenmeli ve tedbirler alınmalıdır. Hükümetlerin işi sendikalarla yakın olmak değil, kamuda barışı ve düzeni sağlamaktır.

Kamu çalışanlarına yönelik şiddetle ilgili KPDK'da bir karar alınmalıdır. Sağlıkçılara,öğretmenlere ve diğer memurlara yönelik saldırılar son dönemde hız kazandı. Bu noktada en azından bu kurul bir tavsiye niteliğinde kararlar almalıdır. Vatani görevini yapan bir memurun eşi ve çocuklarının maaşının dörtte birinin ödenmesi, doğum iznine ayrılan bir bayanın maaşının dörtte birinin ödenmesi de sosyal devletin gereğidir.Türkiye Kamu-Sen olarak hazırladığımız raporda  hepisini tek tek sizlere sunduk" dedi ve rapordaki taleplerimizi sırayla okudu. Genel Başkan Koncuk, tüm ek ödemelerin emeklikliliğe sayılması, disiplin affı, 2005 yılından sonra göreve başlayanlara bir derece verilmesi, KİT'lerde II sayılı cetvele tabi olarak çalışan personelin ve üniversite mezunu kamu işçilerinin memur kadrolarına atanması gibi Kamu Personeli Danışma Kurulu toplantılarında karar altına alınan diğer konuların bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı. Bununla birlikte kalkınmada öncelikli bölgelerde çalışanlara mahrumiyet yeri ödeneği verilmesi, 4/C'li personelin de ek ödemelerden faydalandırılması, öğretmen, sağlık çalışanı, zabıta gibi şiddete uğrayan kamu görevlilerinin korunması ve bu kamu görevlilerine tazminat ödenmesi, mülakat sınavlarında yaşanan adaletsizliklerin giderilmesi ve mülakat sınavlarının kamera ile kaydedilmesi, fazla çalışma süreleri ile ücretlerinin yeniden değerlendirilmesi, nöbet tutan tüm personele nöbet ücreti ödenmesi, doğal afetlerde hayatını kaybeden personele emeklilik hakkı verilmesi, yurt dışında görev yapan personele verilen tazminatların artırılması, koruma ve güvenlik personelinin sorunlarının çözülmesi, Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yapan sivil personelin, çalışma süreleri, mesai ücretleri, görevden uzaklaştırma yetkisi ve disiplin gibi konularda memurlardan farklı bir mevzuata tabi olmalarına son verilerek, 657 sayılı Kanundaki istisna maddelerinin kaldırılması, özür grubu tayinleri ve aile bütünlüğünün korunması konusunda çalışma yapılması, Maliye möüfettişliği yeterlik sınavlarında yaşanan adaletsizliklerin giderilmesi, sözleşmeli olarak Devlet arşivleri uzmanı iken araştırmacı unvanı ile kadroya geçirilen personelin maaş kayıplarının telafi edilmesi, Kredi ve Yurtlar Kurumu'nda Yurt İdare Memuru olarak görev yapan personelin durumlarının iyileştirilmesi gibi birçok hususu dile getirdi. Koncuk, Türkiye Kamu-Sen Ar-Ge Merkezi tarafından Kurul Toplantısı için hazırlanan raporu heyete sundu ve "Bu raporun tamamının değerlendirmeye alınması bir zorunluluktur" dedi.

Genel Başkan İsmail Koncuk, "Bu toplantının daha önce aldığımız kararları yenilemekten öte bir kurul olmasını temenni ediyor, tekrar hayırlı olmasını diliyorum" diyerek sözlerini noktaladı.

Toplantı, diğer sendika ve konfederasyon başkanlarının konuşmalarının ardından sona erdi.

 

 

TÜRKİYE KAMU-SEN TARAFINDAN KAMU PERSONELİ DANIŞMA KURULU TOPLANTISINDA SUNULAN RAPORA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ.