MEMURLARIN SOSYO- EKONOMİK DURUMLARINI ORTAYA KOYAN ÇALIŞMAYA İMZA ATTIK.

       TÜRKİYE KAMU-SEN, MEMURLARIN SOSYO- EKONOMİK DURUMLARINI ORTAYA KOYAN ÇALIŞMAYA İMZA ATTI.

Türkiye Kamu-Sen, memurların sosyal statülerinin ortaya konulduğu ve kapsamlı bir çalışmanın yer aldığı “Orta Sınıf Ekseninde Memurların Türkiye’deki Konumları”  adlı çalışmaya imza attı. 

Gazi Üniversitesi İİBF öğretim görevlilerinden Prof. Dr. Tevfik Erdem ve  Doç. Dr. Fetullah Akın tarafından hazırlanan kitabın tanıtımı Türkiye Kamu-Sen Genel Merkezi’nde yapıldı.

Toplantıda konuşan Prof. Dr. Tevfik Erdem ve Doç. Dr. Fetullah Akın, yapılan bu çalışmanın gelişen ve kişi başına düşen milli gelirin sürekli arttığı bir ülkede,  memurların bu gelişmeden yeteri ölçüde faydalanamadığını ve sosyal statü olarak alt – orta sınıfın üstüne çıkamadığını belirterek,  kitapta önemli bilimsel tespitlere yer verildiğini ifade etti.

Araştırmada, hem özel sektörde, hem kamuda ücretli çalışanların genel durumunun, ücretlerdeki gelişmelerin, ücretle ilgili teorilerin, ücret belirlenmesini sağlayan faktörlerin, ücretli kesimin toplam milli gelirdeki payı gibi konuların yer aldığını belirten Erdem, hedeflerinin memurların toplumsal tabakalaşma içindeki pozisyonlarının ele alınıp ücret politikalarının yeniden gözden geçirilmesini sağlamak olduğunu söyledi.

Genel Başkan İsmail Koncuk da böyle kapsamlı bir çalışmaya ön ayak oldukları için çok memnun olduklarını kaydederek, yakında basıma girecek kitabın kamu çalışanları için hayırlı sonuçlar getirmesini ve memurlara yönelik politikaların bu bilimsel veriler ışığında yeniden değerlendirilmesi dileklerini belirtti. Konfederasyon olarak bilimsel çalışmalara çok önem verdiklerini söyleyen Genel Başkan Koncuk, bu çalışmayla sosyo- ekonomik açıdan memurların içerisinde bulunduğu durumun net bir şekilde ortaya konulduğunu kaydetti. 

Basılacak kitap, daha sonra kamuoyuyla paylaşılarak, ilgili kurum, kuruluş ve teşkilatlarımıza dağıtılacaktır.