MEMURLAR AKP’NİN ÇİFTE STANDARDINA SANDIKTA CEVAP VERECEKTİR
Hükümet üyeleri sürekli memurun çalışmadığını, yan gelip yattığını iddia etmiştir. Adeta memur, AKP hükümetinin istemediği üvey evladı olmuştur.

AKP, son günlerine geldiğimiz iktidarı döneminde çifte standartlarla, bilgi saklamayla, aldatmayla ülke yönetileceğini zannetmiştir.

Bu zihniyetin en açık göstergesi de kamu görevlileri ile kamu işçilerine 2007 yılı için yapılan ücret artışlarıdır.

2007 yılı için işçilere 140 YTL zam yapılmıştır. Maaşı 900 YTL’nin altında olanlara ise 50 YTL. daha fazladan verilmesi kararlaştırılmıştır.

Buna göre ortalama 1400 YTL olan işçi maaşı 1550 YTL’ye çıkacaktır. İşçiler için ortalama ücret artışı %10 olmuştur. Verilen zam en düşük işçi maaşı için % 35 dolayındadır.

Bütün işçi kardeşlerim, bu zammın çok daha fazlasını analarının ak sütü gibi hak etmişlerdir. Güle güle harcasınlar.

Yukarıda bir çalışan gurubu için 2007 yılına ait kısa bir durum tespiti yaptık. Bir de 2,5 milyon memur için durum tespiti yaparak, AKP hükümetinin memura nasıl baktığını gözler önüne sermek istiyoruz.

2006 yılında ortalama memur maaşı 895 YTL dolayındaydı. 2007 yılı için memur maaşlarına iki taksitte % 3 + % 3 ve % 4 + % 4 olmak üzere zam yapılmıştır. Bu artış da parça parça yapıldığından memur maaşına yapılan ortalama yıllık artış  % 6,5 - % 7 dolayındadır.
Memur maaşlarına 2007 yılı için ortalama 63 YTL zam yapılmıştır.

Yani bir tarafta ortalama maaşı 1400 YTL olan bir kesim, diğer tarafta 895 YTL olan başka bir kesim bulunmaktadır. Bir tarafta yıllık 140 ile 190 YTL arasında zam alan, diğer tarafta 63 YTL zam alan çalışanlar vardır.

Aralık 2006 itibarı ile 663 YTL olan en düşük dereceli memurun maaşı, 1 Ocak 2007’de 704 YTL olmuştur. 1 Temmuz 2007’de ise 732 YTL olacaktır. Bu artışın yıllık ortalaması 54 YTL’dir.

663 YTL maaş alan memura 54 YTL, 663 YTL maaş alan işçiye 190 YTL zam yapmanın neresi adalettir?

AKP, aradaki farkın hesabını memurumuza nasıl verecektir? Bu durumu açıklamak için hangi yalana sığınacaktır?

AKP; çok alana çok, az alana az zam yaparak, zaten çarpık olan ücret sistemini daha da adaletsiz bir yapıya doğru sürüklemektedir.

AKP hükümeti, %28’i açlık sınırının altında maaş alan memurların zengin olduğunu iddia etmiştir.

Sosyal diyaloğa, sivil topluma önem verdiğini söylemiş ama toplu görüşmelerde sendikaları ciddiye almadığını beyan etmiştir.
 
Yapılan artışların memurlarımızın mağduriyetini gidermediğini söyledik.
En düşük memur maaşının 1023 YTL olması gerektiğini belirttik.
Asgari geçim standardının 2200 YTL dolayında olduğunu ortaya koyduk.

Ancak, bu taleplerimiz karşısında AKP, bizleri yatırım yapmamakla, yol yapmamakla, köylere su götürmemekle tehdit etti. Toplumumuzu memurlarımıza karşı kışkırtmaya çalıştı.

Kamudaki çarpık ücret yapısını anlattık ancak AKP bu durumu kabul etmeyerek, bizleri dinlememiştir. Bütün itirazlarımıza rağmen memur maaşlarını tek taraflı olarak belirlemiştir.

Bugün ise artık saklanacak, kaçacak yerleri kalmamıştır. İşçiye 140 YTL zam verebilen hükümet, memura enflasyon karşısında sıfır zammı reva görmüştür.

Yükselen enflasyon, memura yapılan sınırlı zammı da götürmüş, günden güne eritmiştir.
Şimdi ise yetkililer sanki çok büyük iş yapıyorlarmış gibi, memura temmuz ayından itibaren enflasyon farkı vereceklerini beyan etmektedirler.

Enflasyon kadar zam yapmanın aslında sıfır zam olduğunu kundaktaki çocuk bile  bilir.
Ama AKP yetkilileri milletin gözünün içine baka baka; göğsünü gere gere; utanmadan, sıkılmadan memura SIFIR ZAM vereceğini davul zurnayla ilan etmektedir.

Artık yeter!
Siyasi mağdur edebiyatı yaparak iktidara gelip, milletimizi ekonomik  mağdur haline getiremezsiniz.

Memurlarımızı daha fazla kandıramazsınız.

Kriterler ortadadır. Ortalama maaşı 1550 YTL. olan için de 945 YTL olan için de ülkemiz şartları aynıdır.

Enflasyon herkes için aynıdır. Asgari geçim standardı herkes için aynıdır. Ama bir tek AKP için aynı değildir. Bu nedenle bu adaletsizlik bir an önce düzeltilmeli ve en düşük dereceli memur maaşına derhal 300 YTL. zam yapılmalıdır.

Bu yapılmadığı takdirde memur sandıkta bunun hesabını soracak ve AKP hükümetini yandaşlarıyla, yağcılarıyla, zübükleriyle beraber siyaset tarihinin çöplüğüne gönderecektir.