YÖNETİCİ ATAMA YÖNETMELİĞİ NEDEN YAYINLANMIYOR?
620 bin öğretmeni, 80 bin personeli ve 65 bin okulu bulunan ülkemizin en önemli ve en büyük Bakanlığı olan Milli Eğitim Bakanlığı’nın, hala bir YÖNETİCİ ATAMA YÖNETMELİĞİ yok.
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2002 yılından bu yana çıkarılan 4 yönetmelik, objektif kriterler taşımadığı gibi gerekçelerle, hukuka uygun bulunmayarak, tam 4 kez yargıdan döndü.

Son iki yönetici atama yönetmeliği doğrultusunda yapılan tüm atamaların da yargı kararıyla geriye dönük olarak iptal edilmesi, binlerce yöneticinin görevlerinden alınmasına neden oldu.
Şu anda okullarımızda görev yapan binlerce müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı geçici olarak görev yapmaktadır. Geçici olarak görevlendirilen, geleceğinden emin olamayan yöneticilerle eğitimde arzu edilen kaliteyi ve verimi yakalamak mümkün değildir.
Eğitim çalışanları arasındaki huzursuzluk giderek artmaktadır. Yönetici Atama Yönetmeliği’nin yayınlanmaması dolayısıyla eğitim camiasında kaos hakim olmaktadır. Bu nedenle Milli Eğitim Bakanlığı, artık insanları oyalama taktiğinden vazgeçmeli ve herkesin beklentilerini karşılayacak düzeyde, hakka ve hukuka uygun bir yönetici atama yönetmeliği hızla çıkarılmalıdır.

Milli Eğitim Bakanlığında şeffaf ve hesap verilebilir bir dönem arzu etmekteyiz. Bu nedenle, bireyler arasındaki eşitliği ortadan kaldıran, ayrışmaya yol açan, idari belirsizliği ve subjektif değerlendirmeleri ön plana çıkaran uygulamalara son verilmeli ve kapalı kapılar ardında yapılan atamalar artık mazide kalmalıdır.

Türk Eğitim-Sen olarak, Milli Eğitim Bakanlığı’nın, sendikaların görüşleri doğrultusunda hazırlanacak YÖNETİCİ ATAMA YÖNETMELİĞİNİ bir an önce çıkararak, uygulamasını ve eğitim camiasını bu kaygılı durumdan kurtarmasını bekliyoruz.

Milli Eğitim Bakanlığı, kısır tartışmalardan kendini arındırmalı ve eğitimin esas meseleleri üzerinde yoğunlaşmalıdır. Aksi taktirde eğitim sistemimizin felç olması ve eğitimin sekteye uğraması kaçınılmaz olacaktır.

Saygılarımızla.