BUGÜN 2 SAAT İŞ BIRAKTIK
TÜRK EĞİTİM-SEN’E ÜYE ÖĞRETMENLER VE EĞİTİM ÇALIŞANLARI BUGÜN 2 SAAT İŞ BIRAKTI

Ülkemiz ciddi bir ekonomik sıkıntı ile karşı karşıyadır. Türkiye’de yaşam standartları ne yazık ki günden güne düşüş göstermektedir. Çalışanlar, emekliler darboğazda, kemer sıkarak hayatlarını idame ettirmektedir. Öte yandan ülkemiz adeta işsiz cennetidir. Genç nüfus potansiyeli yüksek olan Türkiye’de insanlar işsizlik girdabında kıvranmaktadır.
Tüm bu gerçekler gözönüne alındığında, sosyal refah seviyesi ve yaşam kalitesi oldukça düşük olan ülkemizde, hükümetin bu haliyle Sosyal Güvenlik Yasa Tasarısı’nı TBMM’de kabul etmesi daha büyük sorunlara neden olacaktır.
Sosyal güvenlik hakları açısından yarınları güvencesiz bırakan ve çalışanların, emeklilerin aleyhine olan bu düzenlemeyi kabul etmemiz mümkün değildir.
Hak kayıplarına yol açan bu tasarıyı sendikalar haklı olarak eleştirmektedir. Ancak Sayın Başbakan’ın eleştiriye hiçbir şekilde tahammül göstermediği aşikardır. Başbakan tepkiler üzerine geri adım atması gerekirken, sendikaları yalancılıkla suçlamayı tercih etmiştir. Bu Türkiye’nin belkemiği olan bizlerin kabul edebileceği bir durum değildir.
Sendikaların çalışanlar, emekliler, dul ve yetimler için ağır hak kayıpları içeren bu tasarıyı eleştirmesi kadar doğal bir tavır olamaz. Bu yaklaşımı ülkeyi yönetenlerin içine sindirmesi gerekmektedir. Aksi taktirde işçisiyle, memuruyla, emeklisiyle, köylüsüyle küs bir iktidar, ülkeye fayda yerine zarar getirir.
Bu tasarı ne yazık ki sosyal devlet ilkesiyle ters düşmekte ve ülkemiz gerçekleriyle örtüşmemektedir. Bu nedenle Türk Eğitim-Sen’e üye 150 bin’e yakın eğitim çalışanı, tasarıyı protesto etmek amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı tüm kurumlarda ve okullarda bugün iş bırakmaktadır.
Devlet dairelerimizde, okullarımızda bugün iki saat süreyle hayat duracak ve sınıflar öğretmensiz, okullar idarecisiz kalacaktır.
Umuyoruz ki, Emek Platformu’nun düzenlediği uyarı niteliğindeki bu eylemler hükümete ders olur. Aksi taktirde eylemlerimiz Türkiye genelinde şiddetini artırarak, devam edecektir. Hükümet bunun sorumluluğunu üzerine almak istemiyorsa, tasarıyı derhal geri çekmelidir.


Kamuoyuna saygıyla duyurulur.