EYLEME KATILAN EĞİTİM ÇALIŞANLARINA CEZA VERİLEMEZ
Türk Eğitim-Sen; Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasa Tasarısı'nın geri çekilmesi amacıyla 14 Mart Günü Emek Platformunun eylemine destek vermiş ve sendikamıza üye eğitim çalışanları 2 saat iş bırakmıştır.

İş bırakma eylemi, başta Türk Eğitim-Sen internet sitesi olmak üzere, çeşitli yazışmalarla tüm eğitim çalışanlarına duyurulmuştur. Yaklaşık 150 bin üyesi ile eyleme katılan Türk Eğitim-Sen, hakkını demokratik zeminde aramıştır.

Bunun üzerine Milli Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK, eylemin yasal olmadığını iddia ederek, eyleme katılan eğitim çalışanları hakkında soruşturma açılacağını kamuoyuna duyurmuştur.
Oysa sendikal faaliyetlere katılmak Anayasa tarafından güvence altına alınmıştır. Bu faaliyetlerin engellenmesi de TCK. 118/1 ve 2 maddeleri gereği suç unsurunu oluşturmaktadır. Ayrıca konuyla ilgili Danıştay 12. Dairenin 2004/4148 Esas, 2004/4209 Karar sayılı kararı da bulunmaktadır.

Bu nedenle; sendika üyelerimize eyleme katılmalarından dolayı herhangi bir cezai işlem yapılması hukuka aykırıdır.

Milli Eğitim Bakanlığı, eğitim çalışanlarının hak aramasından büyük rahatsızlık duymaktadır. Sayın Bakan, eğitim çalışanlarına adeta “demokratik hakkınızı kullanmayın” mesajı vermektedir. Ancak bu tür yaklaşımlar eğitim çalışanlarını korkutmamakta, aksine cesaretlendirmektedir. Zira Türkiye bir hukuk devleti’dir. Herkes bu çerçevede demokratik haklarını kullanmakta özgürdür. Baskıyla, dayatmayla, sürgünle, kıyımla eğitim çalışanlarına göz dağı veremezsiniz. Çocuklarımızın geleceğini düşünen ve bu konuda sorumluluğunu yerine getiren öğretmenlerimiz ve tüm eğitim çalışanlarımız gerekirse daha şiddetli eylemlere imza atacaktır.

Buradan tüm eğitim çalışanlarımıza bir çağrıda bulunmak istiyorum: “Eyleme katılmalarından dolayı disiplin soruşturması geçiren ya da geçirecek olan üyelerimiz savunmalarında sendikal faaliyetlere katılmanın kanunen güvence altına alındığını ve sendikal faaliyetlerin kısıtlanamayacağını belirtmelerini, Türk Eğitim-Sen eylem kararını ve Danıştay 12. Dairenin 2004/4148 Esas, 2004/4209 Karar sayılı kararını ilgi tutarak savunma vermeleri menfaatleri icabı olacaktır.”

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.