TÜRKİYE'DE OKULLAR S.O.S VERİYOR
Türk Eğitim-Sen, Türkiye’de okulların mevcut durumunu tespit edebilmek amacıyla Türkiye genelinde bir anket çalışması gerçekleştirdi. 24 ilde ( Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, Bursa, Kocaeli, Eskişehir, Konya, Afyon, Kayseri, Kütahya, Antalya, Mersin, Hatay, Samsun, Zonguldak, Ordu, Malatya, Erzurum, Gaziantep, Adıyaman, Mardin, Şanlıurfa, Batman) 3 bin 540 öğretmen ve idareci ile yapılan anket çalışmasında ülkemizde ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarının ihtiyaçlara cevap veremediği sonucu ortaya çıktı.
Buna göre, ankete katılanların yüzde 65.7’si ilköğretim, yüzde 33.5’i ortaöğretim kurumlarında görev yapmaktadır. Ankete katılanların yüzde 61.6’sı öğretmen, yüzde 22.7’si müdür yardımcısı, yüzde 15.6’sı da müdür olarak görev yapmaktadır.
Eğitimcilere illerindeki okullarda bir sınıfta ortalama kaç öğrencinin eğitim-öğretim gördüğü sorusunu yönelttik. Buna göre ankete katılanların yüzde 11.1’i 15-25, yüzde 41.4’ü 26-35, yüzde 32’si 36-45, yüzde 13.8’i de 46-60 öğrencinin bir sınıfta eğitim-öğretim gördüğünü belirtti.

ÖĞRETMEN VE İDARECİLERİN YÜZDE 81.7’Sİ OKULLARDA ÖĞRETMEN AÇIĞI, YÜZDE 87.3’Ü OKULLARDA FİZİKİ MEKAN VE ALT YAPI YETERSİZLİĞİ OLDUĞUNA İNANIYOR

Ankete katılan eğitimcilerin yüzde 81.7’si okullarda öğretmen açığı olduğunu ifade ederken, yüzde 18.2’si okullarda öğretmen açığı olmadığını dile getirmiştir.
Öğretmen ve idarecilerin yüzde 87.3’ü okullarda alt yapı ve fiziki mekanların yeterli olmadığını düşünürken, yüzde 12.7’si yeterli olduğuna inanmaktadır.
Ankete katılan eğitim çalışanlarının yüzde 57.9’u görev yaptığı kurumda kütüphane olduğunu belirtirken, yüzde 42’si okulunda kütüphane bulunmadığını ifade etmiştir.
Öğretmen ve idarecilere göre okullardaki kütüphaneler de yetersizdir. “Okulunuzdaki kütüphane yeterli mi?” sorusuna ankete katılanların yüzde 71.5’i “hayır” cevabı verirken, yüzde 28.4’ü “evet” demiştir.
Ankete katılan eğitimcilerin yüzde 61.5’i görev yaptığı okulun bilgisayar destekli eğitim verdiğini söylerken, yüzde 38.4’ü okulunda bilgisayar destekli eğitim olmadığını belirtmiştir.
Ankette, okullarda bilgisayar başına düşen öğrenci sayısının da ne kadar olduğu sorusuna cevap aradık. Buna göre müdür, müdür yardımcısı ve öğretmenlerin yüzde 30.1’i 5-15, yüzde 26.3’ü 16-35, yüzde 14.6’sı 36-50, yüzde 6.8’i 51-70, yüzde 3.3’ü 71-85, yüzde 11.4’ü de 85’den fazla derken; yüzde 7.2’si ise okulunda bilgisayar bulunmadığını ifade etmiştir.

İDARECİLERİN YÜZDE 84.5’İ OKULUNDA SPOR SALONU, YÜZDE 54.4’Ü DE DİĞER SOSYAL AKTİVİTELER İÇİN SALON BULUNMADIĞINI İFADE EDİYOR

Anketten okulların spor salonu açısından da yetersiz olduğu sonucu ortaya çıktı. Ankete katılanların yüzde 84.5’i okulunda spor salonu bulunmadığını belirtirken, yüzde 15.4’ü okulunda spor salonu bulunduğunu söylemiştir.
Yine ankete katılan eğitimcilerin yüzde 54.4’ü okulunda sosyal aktiviteler (müzik, tiyatro v.b.) için salon bulunmadığını ifade ederken; yüzde 39.8’i okulunda sosyal aktiviteler için bir salon, yüzde 3.4’ü de 2 salon bulunduğunu belirtmiştir.
Öğretmenlere ve idarecilere okullarında tepegöz, mikroskop, slayt, deney araçları ve bu araçları kullanacak laboratuarlar olup, olmadığını da sorduk. Buna göre ankete katılanların yüzde 36.7’si “var ancak sınırlı sayıda” derken; yüzde 35.2’si bu tür ders araçlarının olduğunu, yüzde 27.9’u ise ders araçlarının olmadığını dile getirmiştir.
Öğretmen ve idarecilere göre okullarda ders araç-gereç sayıları da yeterli düzeyde değildir. Ankete katılanların yüzde 52.5’i okullarda ders araç-gereçlerinin yetersiz olduğunu, yüzde 34.8’i kısmen yeterli olduğunu, yüzde 12.5’i ise yeterli olduğunu dile getirmiştir.

ANKETE KATILANLARIN YÜZDE 50.7’Sİ OKULLARDA ELEKTRİK, SU, YAKIT PARALARININ ÖĞRENCİLERDEN TOPLANAN PARALAR, KAYIT PARALARI VE ÖĞRETMEN VE İDARECİLERİN KENDİ OLANAKLARINDAN ÖDENDİĞİNİ SÖYLÜYOR

Öğretmen ve idarecilerin yüzde 49.2’si ilindeki okullarda elektrik, su, yakıt paralarının il özel idare müdürlüklerinin bütçelerinden, yüzde 35’i öğrencilerden toplanan paralardan, yüzde 12’si kayıt paralarından, yüzde 3.7’si ise öğretmen ve idarecilerin kendi olanaklarından ödendiğini belirtmişlerdir.
Öğretmen ve idarecilerin yüzde 54.5’i okulunda kadrolu hizmetli/temizlik personeli bulunduğunu söylerken, yüzde 45.4’ü okulunda kadrolu hizmetli bulunmadığını ifade etmiştir. Okullardaki hizmetlilerin sayısı ise oldukça yetersizdir. Birçok kalabalık okulda sadece bir ya da iki hizmetli görev yapmaktadır.

İDARECİLERİN YÜZDE 11.9’U TUVALETİ BULUNMAYAN OKULLAR OLDUĞUNU, YÜZDE 36.3’Ü OKULLARDAKİ TUVALET SAYISININ İHTİYACI KARŞILAMADIĞINI , YÜZDE 43.8’İ DE OKULLARIN HİJYENİK ORTAMA SAHİP OLMADIĞINI BELİRTİYOR

Ankette “bulunduğunuz bölgede tuvaleti bulunmayan okullar var mı?” sorusunu da yönelttik. Buna göre idareci ve öğretmenlerin yüzde 11.9’u tuvaleti bulunmayan okullar olduğunu belirtirken, yüzde 88.1’i tuvaleti bulunmayan okul olmadığını ifade etmiştir. “Okulunuzda tuvalet sayısı ihtiyacı karşılıyor mu?” soruna ise ankete katılanların yüzde 63.6’sı “evet” derken, yüzde 36.3’ü “hayır” cevabını vermiştir.
Ankete katılanların yüzde 92.3’ü okullarda şebeke suyu kullanıldığını söylerken, yüzde 7.6’sı şebeke suyu kullanılmadığını belirtmiştir.

Ankete katılanların yüzde 43.8’i okulların hijyenik ortama sahip olmadığını düşünürken, yüzde 38.7’si okulların kısmen hijyenik ortama sahip olduğunu, yüzde 17.3’ü ise okulların hijyenik olduğunu ifade etmiştir.

Okulların hijyenik yapıya sahip olmadığını düşününlere bunun nedenlerini sorduk. Buna göre, yüzde 48’i personel yetersizliğinden, yüzde 35’i okullara yeterli ödenek ayrılmadığından, yüzde 8.6’sı okul yönetiminin duyarsızlığından dolayı okulların hijyenik ortama sahip olmadığını belirtmiştir. Bu soruya diğer cevabı verenlerin oranı ise yüzde 8.3’tür.

İDARECİ VE ÖĞRETMENLERİN YÜZDE 14’Ü OKULLARDA SULARIN DÜZENLİ AKMADIĞINI, YÜZDE 40.3’Ü İSE OKULUNDA SU DEPOSU OLMADIĞINI İFADE EDİYOR

Ankete katılanların yüzde 86’sı okullarda suların düzenli olarak aktığını söylerken, yüzde 14’ü suların düzenli olarak akmadığını belirtmiştir.
Ankete katılanların yüzde 59.6’sı okulunda su deposu olduğunu ifade ederken, yüzde 40.3’ü okulunda su deposu olmadığını belirtmiştir.


Anketten çıkan sonuçlar oldukça dikkat çekicidir. Ülkemizde okullar ne yazık ki ihtiyaçlara cevap verememektedir. Öğrenciler, öğretmenler, idareciler zor koşullarda eğitim-öğretim yapmaktadır. Oysa eğitim kurumlarımız çağın gereklerine uygun, ihtiyaçlara cevap verecek nitelikte olmalıdır. Aksi taktirde ne öğrenciler ne de eğitimciler sağlıklı bir eğitim-öğretim yapamaz. Okulların kapanmasına kısa bir süre kala yaptığımız bu anket çalışması umuyoruz ki, yeni eğitim-öğretim yılında eksikliklerin giderilmesi noktasında yol gösterici olur.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.