MEB HAZIRLIK ÖDENEĞİ ARTIRILMALI VE TÜM EĞİTİM ÇALIŞANLARINA ÖDENMELİDİR.
2008 yılının daha sonlarında iken temel gıda maddelerine ve doğal gaza yapılan % 22.5 zam ortadadır. Ayrıca yaşanan ekonomik krizin olumsuz etkileri de önümüzdeki dönemde artarak hissedilmeye başlanacaktır. Bu gerçeklere rağmen 2009 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu tasarısında 40 YTL artışla, 2009 yılı için eğitim öğretim ödeneğinin 515 YTL’ye çıkarılmak istenmesi iktidarın eğitimciye verdiği değeri göstermektedir. Türk Eğitim-Sen olarak Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılan Kurum İdari Kurulu Toplantısının kararında; “Eğitime hazırlık ödeneği tüm eğitim çalışanlarına verilmelidir” denilmesine rağmen, Bakanlık bugüne kadar bu kararın uygulanması konusunda bir adım atmamıştır. Oysa eğitim çalışanları; öğretmeni, hizmetlisi, memuru, üniversite ve Yurtkur çalışanıyla bir bütündür. Bu nedenle Milli Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK, başta öğretmenler olmak üzere tüm eğitim çalışanlarına sahip çıkmalı, hükümet nezdinde girişimlerde bulunarak eğitime-öğretime hazırlık ödeneğinin tüm eğitim çalışanlarına bir maaş tutarında verilmesini sağlamalıdır.
Öte yandan milli eğitim müdürleri, şube müdürleri, ilköğretim müfettişleri ve şefler denge tazminatı alamamaktadır. Üstelik Temmuz 2008 ayı itibarıyla vergi diliminin yüzde 15'den yüzde 20'ye çıkması sonucu maaşlarında azalma da yaşanmıştır. Dolayısıyla bu adaletsizliğin ortadan kaldırılması ve tüm eğitim çalışanları ek ödemelerden yararlanması gerekmektedir. Aksi taktirde maaş adaletsizliği çalışma barışını sekteye uğratacaktır.