SORUMLULUK MAKAMINDA OTURANLAR ALERJİ DUYMAK ZORUNDADIR!
Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında akıllara durgunluk veren diyaloglar yaşanmaktadır. Adı terörle özdeşleşen, terörü desteklediği alenen bilinen bir parti büyük bir cüretle W, Q, X harflerinin alfabeye girmesini talep etmekte, başında “Milli” kelimesi bulunan Bakanlığın Sayın Bakanı da “Benim harflere karşı alerjim yok. W’da olur, Q’da olur, hepsi olur” diyebilmektedir.
Bilindiği gibi Türk alfabesi, Latin harfleri temel alınarak, 1 Kasım 1928 gün ve 1353 sayılı yasayla tespit ve kabul edilmiştir. Dolayısıyla Ulu Önder Atatürk’ün benimsediği Türk alfabesi 29 harftir. Bu harflere W, Q, X harflerinin eklenmesinin teklif bile edilmesi büyük bir skandaldır, yasaya aykırıdır.
Türkiye hassas bir dönemden geçiyor. Terör ocaklar yakmaya, bölücü odaklar faaliyetlerini yoğunlaştırmaya devam ediyor. Ana dilde eğitim için dört koldan büyük bir seferberlik yürütülüyor. Paçavraları bayrak olarak benimseyenlerin, terörist başına her fırsatta methiye düzenlerin, üniter yapıya zarar vermek için fırsat kollayanların cirit attığı bir dönemde alfabeye bu üç harfin eklenmesi talebini “masumane” olarak nitelendirmemiz mümkün değildir. Üstelik bu talep teröre destek veren bir partiden geliyorsa. Bakan ÇELİK’in de bu maksatlı girişime karşılık “alerjim yok” diyerek, konuyu önemsemeden geçiştirmesi eğitimcilerde derin bir hayal kırıklığı yaratmıştır. Oysa bu önemsenmeyecek bir konu değildir. Sayın Bakanın ortaya koyması gereken tepki; ilgili yasaların hükmünü, eğitim birliğini ve dolayısıyla milli birliği net ve vurgulayıcı bir şekilde dillendirmesi olmalıydı. 
Bu harflerin alfabede yer almasına ilişkin küstahça bir öneri getirilmesi ve Milli Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK’in bu öneriye verdiği tepki oldukça manidardır. Eğitim camiası olarak Bakan Çelik’ten, bu küstah öneriye karşı net bir tavır göstermesini ve Türk alfabesinin 29 harf olduğunu, bunun değiştirilemeyeceğini söylemesini beklerdik.
Konuya “alfabeye üç harf eklense ne olur? Bu harfler her yerde kullanılmıyor mu? İnternet sayfasına girmek için www yazmıyor muyuz?” şeklinde sığ bakmamak gerekir.
Bu nedenle soruyoruz:
• Bugüne kadar 29 harf yeterli gelmedi mi?
• Niye sürekli Q, W ve X harflerinde ısrar ediliyor?
• Bu harflerin karşılığı olan seslerin Türkçe’de olmadığı bilinmiyor mu?
Herkesin bilmesi gerekir ki, bu harflerin Türk alfabesine girmesi ve ders kitaplarında yer alması Türk halkını değil, farklı amaçlara hizmet edenleri ve onların uşaklığını yapanları memnun edecektir. Bu ihanete kimse doğrudan ya da dolaylı ortak olmamalıdır.
Saygılarımızla.