“24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ”NDE İKRAMİYE İSTİYORUZ!
Genel Başkan Koncuk tarafından açıklanan basın metni:
Öncelikle ankete katılanların yüzde 86.7’si evli, yüzde 13.3’ü bekardır. Ankete katılanların yüzde 77.1’inin çocuğu var iken, çocuğu olmayanların oranı yüzde 22.9’dur. Ankete katılan öğretmenlerin yüzde 48.6’sının 2, yüzde 27.2’sinin 1, yüzde 17.5’inin 3, yüzde 6.2’sinin 4 çocuğu bulunmaktadır. 

    Ankete katılan öğretmenlerin yüzde 65.5’i ilköğretimde, yüzde 33.5’i ortaöğretimde, yüzde 1’i ise okul öncesinde görev yapmaktadır.
Ankete katılanların yüzde 12.6’sı 1-5 yıl, yüzde 27.6’sı 5-10 yıl, yüzde 35.5’i 10-20 yıl, yüzde 24.3’ü 20 yıl ve üzerinde görev yapmaktadır. Ankete katılanların yüzde 95’i kadrolu, yüzde 5’i de sözleşmeli olarak çalışmaktadır.

ÖĞRETMENLERİN YÜZDE 48.8’İ KAZANDIĞI ÜCRETLE ZOR GEÇİNDİĞİNİ BELİRTTİ.
Ankete katılan öğretmenlerin yüzde 48.8’i kazandığı ücretle zor geçindiğini söylerken, yüzde 45’i gelirinin sadece temel ihtiyaçları karşılamaya yettiğini ifade etmiştir. Kazandığı ücretle geçimini rahat sağladığını belirtenlerin oranı ise sadece yüzde 6.2’dir.

ANKETE KATILAN ÖĞRETMENLERİN YÜZDE 76.2’Sİ BANKA KREDİSİ KULLANIYOR
      Ankete katılan öğretmenlerin yüzde 76.2’si banka kredisi kullandığını söylerken, banka kredisi kullanmadığını belirtenlerin oranı yüzde 23.7’dir.

ANKETE KATILAN ÖĞRETMENLERİN YÜZDE 69.3’Ü BİREYSEL İHTİYAÇ KREDİSİ KULLANIYOR
Öğretmenlere “hangi kredi türünü kullanıyorsunuz/kullandınız?” sorusunu yönelttik. Buna göre öğretmenlerin yüzde 69.3’ü bireysel ihtiyaç kredisi, yüzde 16.9’u konut kredisi, yüzde 12.8’i taşıt kredisi, yüzde 1’i de eğitim ve konut geliştirme kredisi kullandığını ifade etmiştir.

ANKETE KATILAN ÖĞRETMENLERİN YÜZDE 71’İ KREDİ KARTI YA DA BANKA BORCU OLDUĞU İFADE ETTİ
Öğretmenlerin yüzde 71’i kredi kartı ya da banka borcu olduğunu belirtirken, yüzde 29’u borcu olmadığını söylemiştir.    Öğretmenlere “borcunuzun miktarı ne kadar?” sorusunu da yönelttik. Buna göre öğretmenlerin yüzde 49.1’inin 1000-3000 YTL, yüzde 30.5’inin 3000-10.000 YTL, yüzde 12’sinin 10.000-30.000 YTL, yüzde 4’ünün 30.000-50.000 YTL, yüzde 2.8’inin 50.000-100.000 YTL, yüzde 1.1’inin de 100.000-150.000 YTL borcu bulunmaktadır.

ÖĞRETMENLER EN BÜYÜK SORUN OLARAK ÜCRET YETERSİZLİĞİNİ GÖRÜYOR
    Öğretmenlerin en büyük sorunu ücret yetersizliğidir. Ankete katılan öğretmenlerin yüzde 33.3’ü en büyük sorunun ücret yetersizliği olduğunu belirtirken, yüzde 18.1’i toplu sözleşme ve grev hakkının olmamasını, yüzde 17.2’si adam kayırma, siyasi baskılara maruz kalmayı, yüzde 13’ü öğretmenlik mesleğinin toplumda itibar görmemesini, yüzde 9’u eğitim politikalarının sık sık değişmesini, yüzde 3.7’si kadrolu öğretmen türleri dışında öğretmen istihdamını, yüzde 3’ü ek ders ücretlerinin düşüklüğünü, yüzde 1.7’si sınıfların kalabalık olmasını, yüzde 1’i de öğretmenlikte kademelendirme sistemini en büyük sorun olarak görmektedir.

ÖĞRETMENLİK MESLEĞİ ÖĞRETMENLERİN İDEALİ
Öğretmenlere, öğretmenlik mesleğini nasıl seçtiklerini sorduk. Öğretmenlerin yüzde 55.2’si “idealimdi” derken; yüzde 23’ü “zorunluluk”, yüzde 13.4’ü “tesadüf”, yüzde 4.7’si “tercih hatası”, yüzde 3.7’si de “aile mesleği” cevabını vermiştir.

ÖĞRETMENLERİN YÜZDE 34’Ü YENİDEN DÜNYAYA GELSE YİNE ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNİ TERCİH EDECEĞİNİ SÖYLÜYOR
Öğretmenlere “yeniden dünyaya gelseniz hangi mesleği seçersiniz?” diye sorduk. Buna göre ankete katılanların yüzde 34’ü “yine öğretmenlik mesleğini seçerdim” derken; yüzde 12’si doktor ya da diş hekimi, yüzde 11’i avukat/hakim/savcı, yüzde 10.4’ü kaymakam/vali, yüzde 8.3’ü siyasetçi, yüzde 7.1’i asker/polis, yüzde 7.1’i akademisyen, yüzde 5.4’ü mühendis/mimar, yüzde 2.7’si sanatçı, yüzde 2’si de bankacı cevabını vermiştir.

ÖĞRETMENLERİN YÜZDE 87.8’İ HÜKÜMETİN EĞİTİM POLİTİKALARINI BAŞARILI BULMUYOR
    Öğretmenlerin yüzde 87.8’i hükümetin mevcut eğitim politikalarını başarılı bulmazken, yüzde 12.2’si başarılı bulmaktadır.

ÖĞRETMENLERİN YÜZDE 40.5’İ AYDA BİR TANE KİTAP OKUYOR
Öğretmenlerin ayda kaç kitap okuduklarını da tespit ettik. Buna göre öğretmenlerin yüzde 40.5’i ayda 1, yüzde 16.8’i ayda 2, yüzde 6.7’si ayda 3, yüzde 4.2’si ayda 4, yüzde 2.5’i ayda 5 kitap okuduğunu belirtmiştir.

ÖĞRETMENLERİN HAYATA DAİR EN BÜYÜK KORKUSU: GELECEK KORKUSU
Öğretmenlerin hayata dair en büyük korkusu nedir? Bu soruya ankete katılanların yüzde 28.7’si gelecek korkusu cevabı verirken; yüzde 21.1’i iftiraya uğramak, yüzde 15.4’ü ölüm, ailesini ve sevdiklerini kaybetmek, yüzde 15.2’si sağlık problemi yaşamak, yüzde 7.6’sı mutsuz olmak, yüzde 6.3’ü parasızlık, yüzde 5’i de işini kaybetmek olduğunu söylemiştir. 

ÖĞRETMENLERİN YÜZDE 94.8’İ ÖĞRETMENEVLERİNDEN İSTEDİĞİ GİBİ YARARLANAMADIĞINI İFADE EDİYOR
Ankete katılan öğretmenlerin yüzde 94.8’i öğretmenevlerinden istediği gibi faydalanamadığını belirtirken, yüzde 5.2’si faydalanabildiğini ifade etmiştir.
Anket sonuçları öğretmenler açısından ne yazık ki kaygı vericidir. Bu anket, ekonomik krizin öğretmenleri ve dolayısıyla tüm eğitim çalışanlarını vurduğunu gözler önüne sermektedir. Öğretmeni, memuru, teknisyeni, hizmetlisiyle bir bütün olan eğitim çalışanları, ekonomik yetersizlikler dolayısıyla geçimlerini sağlamakta zorlanmaktadır.
24 Kasım’lara umutla bakabilmek için öncelikle öğretmenlerin ve tüm eğitim çalışanlarının sosyo-ekonomik durumlarının düzeltilmesi gerekir. Bu yapılmadığı taktirde, eğitimin adsız neferleri gelecek kaygısıyla yaşayacaktır. Başta Sayın Milli Eğitim Bakanı olmak üzere, milli eğitimimizi idare etmekle mükellef olan herkesi eğitim çalışanlarına sahip çıkmaya; mevcut sorunların çözümü ve beklentilerin karşılanması için samimi gayret göstermeye çağırıyoruz. Ayrıca Türk Eğitim-Sen olarak 24 Kasım dolayısıyla tüm eğitim çalışanlarına bir maaş ikramiye verilmesini talep ediyoruz. Bu vesileyle tüm meslektaşlarımızın 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutluyor, Başöğretmenimiz Ulu Önder Atatürk’ü de saygı ve minnetle anıyoruz.
Saygılarımızla.