SAYIN ÇELİK, SÖZLEŞMELİYE SÖZÜNÜZÜ TUTMADAN NEREYE?
Milli Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK sözleşmeli öğretmenlerin bölgelere göre çalışma süreleri değerlendirilerek KADROLU ÖĞRETMEN olarak atanacağı sözünü vermişti.

Sayın Bakanın verdiği söz üzerinden aylar geçmesine rağmen bu söz yerine getirilmemiş, sözleşmeli öğretmenlerin kadrolu yapılması konusunda her hangi bir çalışma başlatılmamıştır. Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı 2009/1 SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK İÇİN BAŞVURU VE GÖREVLENDİRME KILAVUZU’nda, 04.03.2009 tarihli bir açıklama yazan Sayın Hüseyin ÇELİK; “bir takvim doğrultusunda  zorunlu çalışma süresini tamamlayan sözleşmeli öğretmenlerin kadroya geçirilme çalışmalarımız da son hızla devam etmektedir.” diye yazmış ve altına imzasını atmıştır.

Sayın Bakanın, 04.03.2009 tarihinde, daha önce vermiş olduğu sözü, bu defa MEB’in resmi başvuru kılavuzunda tekrar etmesine rağmen, bu söz tutulmamış ve sözün tutulacağına dair bir çalışma başladığı duyumları bile söz konusu değildir.

Bu ülke insanı kendisini devlet adamı diye takdim eden, ancak verdiği sözleri yerine getirmeyen siyasetçiden bıkmış usanmış ve bu sebeple siyaset kurumuna güven sarsılmıştır. Bugünlerde, kabine değişikliği yapılacağı, değişecek bakanlar içinde Sayın Hüseyin ÇELİK’in de bulunduğu haberleri herkesin malumudur. Bu değişikliğin yapılması halinde sayın Hüseyin ÇELİK’in sözleşmeli öğretmenlere verdiği söz tutulacak mıdır? Yoksa, göreve yeni gelecek olan bakan, kardeşim bu sözü ben vermedim mi diyecektir.

Sayın Hüseyin ÇELİK’in son günlerde hızla müdür atamaları yaptığına bakınca, giderayak kendi yandaşlarını atamaya çalıştığı kanaati güçlenmektedir. Yani, Sayın Bakanın bu yaptıklarından gideceğinin muhakkak olduğu sonucunu çıkaranlar haklı gibi görünmektedir.

Türk Eğitim Sen olarak şöyle düşünüyoruz. Hüseyin ÇELİK sözleşmelilere kadro sözü verirken AKP’nin Milli Eğitim Bakanı sıfatı ile vermiştir. Bir Bakan olarak, bu sözü vermeden önce Sayın Başbakan ve diğer kabine üyeleri ile görüşmüş ve ondan sonra bu açıklamayı yapmıştır. O halde, Hüseyin ÇELİK’in değişmesi verilen bu sözü ortadan kaldırmayacaktır, çünkü söz Sayın Başbakan’ın atanmasını sağladığı İktidarın Bakanının sözüdür. Bu atamaların yapılmasını Cumhurbaşkanlığı Makamına teklif eden Sayın Başbakan, kendi bakanlarının verdiği sözlerin de kefilidir.

Yalnız burada, Sayın Hüseyin ÇELİK’e de bir çift sözümüz var. Sayın Bakan verdiğiniz sözleri tutmadan nereye? Verdiğiniz bu söz üzerinden aylar geçti, son hızla çalışmaların sürdüğünü de siz açıkladınız. Bu son hızla yapılan çalışmalar ne aşamadadır. 76. Maddeyi uygulayarak yüzlerce müdür atamasını en hızlı şekilde yapıyorsunuz. Bir emir buyurun da, artık aylardır bekleyen şu sözleşmeli öğretmenlerin de bir an önce kadroya geçirilmesini sağlayın. En azından verdiğiniz söze sadık kaldığınızı göstermek için acil bir genelge çıkararak, bu çalışmayı bir an önce başlatın. Çıkaracağınız bu genelgeyi gelecek olan sayın bakan da uygulamak zorunda kalacaktır. Çünkü devlette devamlılık esastır. Yeni gelecek olan sayın bakan, sizin yayınlayacağınız genelgeyi uygulamasa bile, en azından “Ben gerekeni yaptım, genelge çıkardım ancak yeni bakan uygulamadan kaldırdı, benim bu konuda bir sorumluluğum yok.” diyebilme hakkını kazanırsınız.

Sayın Bakan, bu çalışmaları yapmadan Bakanlıktan ayrılırsanız, Türk Eğitim Sen olarak nereye giderseniz gidin, hangi bakanlığa atanırsanız atanın bu sözünüzü her platformda hatırlatacağız. Unutnayın, sizin verdiğiniz bu söz, İktidarı ve Sayın Başbakanı da bağlamaktadır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur