ÖĞRETMENLERİN BÜYÜK ÇOĞUNLUĞU SÖZLÜ ŞİDDET MAĞDURU
Sendikamız okullarda yaşanan şiddetin boyutunu tespit edebilmek amacıyla bir anket çalışması düzenledi. Anket öğretmenlerin gözüyle okullarda ve öğrenciler arasında yaşanan şiddeti yakın plana aldı.
Türkiye genelinde 1.010 öğretmen üzerinde uygulanan anket, sonuçları itibariyle dikkat çekicidir. Ankete katılan öğretmenlerin yüzde 15.4’ü kadın, yüzde 84.6’sı erkektir. Ankete katılanların yüzde 60’ı ilköğretimde, yüzde 23’ü mesleki ve teknik ortaöğretimde, yüzde 16.9’u da genel ortaöğretim kurumlarında görev yapmaktadır.

EĞİTİMCİLERİN YÜZDE 74.9’U OKULLARINDA ŞİDDET UYGULAYAN/UYGULAMIŞ ÖĞRENCİ OLDUĞUNU SÖYLEDİ
Ankete katılan öğretmenlere okulunuzda şiddet uygulayan/uygulamış öğrenci var mı sorusunu yönelttik. Buna göre öğretmenlerin yüzde 74.9’u okullarında şiddet uygulayan öğrenci olduğunu söylerken, yüzde 25’i şiddet uygulayan öğrenci olmadığını belirtmiştir.
Ankete katılan öğretmenlerin yüzde 23’ü öğrencisi tarafından şiddete maruz kaldığını belirtirken, yüzde 76.9’u öğrencisi tarafından şiddete maruz kalmadığını söylemiştir.

ÖĞRETMENLERİN BÜYÜK ÇOĞUNLUĞU SÖZLÜ ŞİDDET MAĞDURU
Öğretmenlere hangi şiddet türüne maruz kaldığını sorduk. Buna göre öğrencisi tarafından şiddete maruz kaldığını ifade eden öğretmenlerin yüzde 65.1’i sözlü şiddete, yüzde 16.9’u psikolojik şiddete, yüzde 14.4’ü fiziksel şiddete, yüzde 3.6’sı da cinsel şiddete uğradığını belirtmiştir.

EĞİTİMCİLER, ÖĞRENCİLER ARASINDA EN FAZLA FİZİKSEL ŞİDDETİN YAYGIN OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYOR
Ankete katılanlar öğrenciler arasında en fazla fiziksel şiddetin yaygın olduğunu düşünmektedir. Öğretmenlerin yüzde 47.8’i öğrenciler arasında fiziksel şiddetin, yüzde 44.1’i sözlü şiddetin, yüzde 5.8’i psikolojik şiddetin, yüzde 2.3’ü de cinsel şiddetin yaygın olduğunu düşünmektedir.

ÖĞRETMENLERE GÖRE ÖĞRENCİLERİ ŞİDDETE İTEN EN BÜYÜK ETKEN ÖĞRENCİNİN AİLESİNDEN YA DA ÇEVRESİNDEN ŞİDDET GÖRMESİ
Öğretmenlere göre öğrencileri şiddete iten en büyük etken yüzde 33.6 ile öğrencinin ailesinden ya da çevresinden şiddet görmesidir. Bunu yüzde 31.7 ile ebeveynlerin ilgisizliği, yüzde 16.8 ile mafya/aksiyon/korku filmleri ya da dizileri, yüzde 8.7 ile eşlerin ayrı olması/parçalanmış aileler, yüzde 4.9 ile bilgisayar oyunları, yüzde 3.7 ile yoksulluk takip etmektedir.

EĞİTİMCİLERE GÖRE ÖĞRENCİLERİN 83.8’İ ATARİ SALONLARINA YA DA İNTERNET KAFELERE GİDİYOR
Ankete katılanların yüzde 83.8’i öğrencilerinin atari salonlarına ya da internet kafelere gittiğini, yüzde 16.2’si ise gitmediğini ifade etmiştir.

EĞİTİMCİLERİN YÜZDE 85’İ ÖĞRENCİLERİN FİZİKSEL ŞİDDETİ BİREYSEL GÜÇ İLE GERÇEKLEŞTİRDİĞİ GÖRÜŞÜNDE
Ankete katılanlara göre öğrencilerin yüzde 85’i fiziksel şiddeti bireysel güç (yumruk atmak, kafa atmak v.s.) ile, yüzde 12.9’u kesici aletlerle (bıçak, jilet, çakı v.s.), yüzde 1.6’sı sopayla, yüzde 0.5’i de silahla gerçekleştirmektedir.

ÖĞRETMENLERİN YÜZDE 42’Ü ÖĞRENCİLERİN OKULA GELİŞ-GİDİŞLERİNDE KESİCİ ALET TAŞIDIĞINI SÖYLÜYOR
Ankete katılanların yüzde 43’ü öğrencilerin okula geliş-gidişlerinde kesici alet (bıçak, kelebek, ustura, ilet v.s.) taşıdığını, yüzde 57’si taşımadığını söylemektedir.

EĞİTİMCİLERE GÖRE ÖĞRENCİLER ŞİDDETİ EN ÇOK OKUL ÇEVRESİNDE VE ARKADAŞLARINA UYGULUYOR
Ankete katılan eğitimcilere göre öğrencilerin yüzde 84’ü şiddeti arkadaşlarına, yüzde 13.6’sı herkese, yüzde 2.1’i öğretmenlerine uyguladığını belirtmiştir.
Eğitimcilere göre öğrenciler şiddeti en çok okul çevresinde uyguluyor. Ankete katılanların yüzde 47.5’i öğrencilerin şiddeti okul çevresinde, yüzde 23.4’ü okulda, yine yüzde 23.4’ü sokakta uyguladığını söylemiştir. Bu soruya diğer yanıtını verenlerin oranı yüzde 5.7’dir.

ANKETE KATILANLARIN YÜZDE 91.2’Sİ MADDE BAĞIMLILIĞININ ŞİDDETİ TETİKLEDİĞİNİ DÜŞÜNÜYOR
Eğitimcilerin yüzde 91.2’si madde bağımlılığının şiddeti tetikleyen etkenlerden birisi olduğunu düşünmektedir. Ankete katılanların yüzde 77’si şiddet uygulayan öğrencinin okulda başarı düzeyini başarısız olarak tanımlarken, yüzde 22.3’ü vasat olarak tanımlamaktadır. Bu soruya başarılı yanıtını verenlerin oranı ise sadece yüzde  0.7’dir.
Ankete katılanlara şiddet uygulayan öğrencinin sosyo-ekonomik durumunu da sorduk. Buna göre katılımcıların yüzde 76.2’si şiddet uygulayan öğrencinin alt gelir grubuna, yüzde 20’si orta gelir grubuna, yüzde 3.8’i de yüksek gelir grubuna sahip olduğunu düşünmektedir.

EĞİTİMCİLER ŞİDDETE YATKIN ÖĞRENCİNİN KİŞİLİK YAPISINI SALDIRGAN OLARAK TANIMLIYOR
Eğitimcilerin yüzde 75.3’ü şiddete yatkın öğrencinin kişilik yapısını saldırgan diye tanımlarken; yüzde 11.4’ü içe kapanık, yüzde 7.7’si soğukkanlı, yüzde 4.6’sı dışa dönük/sosyal, yüzde 1’i de çekingen olarak tanımlamaktadır.
Ankete katılanlara öğrenci arasında en çok hangi suç türünün işlendiği sorusunu yönelttik. Buna göre ankete katılanların yüzde 70.3’ü tehdit, yüzde 9.7’si yaralama, yüzde 9.3’ü taciz, yüzde 5.4’ü hırsızlık, yüzde 2.8’i şantaj, yüzde 2’si gasp cevabını vermiştir.

ANKETE KALINALAR DİSİPLİN YÖNETMELİKLERİNİN YETERSİZLİĞİNİN ÖĞRENCİLERİ ŞİDDETE TEŞVİK ETTİĞİNE İNANIYOR
Eğitimcilerin yüzde 47.5’i disiplin yönetmeliklerinin yetersizliğinin öğrencileri şiddete teşvik ettiğini düşünürken; yüzde 33.5’i öğrencilerin sosyal ve sportif aktiviteler yapabileceği mekanların yetersizliğinin, yüzde 12.1’i rehberlik sistemindeki eksikliklerin, yüzde 4.4’ü okul yönetimine yeterli kaynak aktarılmaması, yüzde 2.4’ü de derslerin boş geçmesinin öğrenciyi şiddete teşvik ettiğini ifade etmektedir.
Ankete katılan eğitimcilerin yüzde 45.2’si okulunda özel güvenlik ya da kamera sistemi olduğunu, yüzde 54.8’i okulunda özel güvenlik ya da kamera sistemi olmadığını belirtmiştir.
    Anketin sonuçlarıyla ilgili açıklama yapan Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail KONCUK şunları söyledi: “ Okullarda şiddet ne yazık ki Türkiye’nin bir gerçeğidir. Özellikle son yıllarda öğrencilerin birbirlerine, okul idarecilerine, öğretmenlerine ya da diğer insanlara karşı uyguladığı şiddet büyük bir artış göstermiştir.  Bu anket çalışmasında eğitimcilerin gözüyle, okullarda öğrencilerin uyguladığı şiddet mercek altına alınmıştır. Ortaya çıkan manzara okullarda şiddet konusunda alınan önlemlerin ne denli yetersiz olduğudur. Okullarda disiplin yönetmelikleri yetersizdir. Çoğu okulda güvenlik önlemi yoktur. Rehberlik hizmetleri ihtiyaca cevap verememektedir. Kalabalık sınıflar, boş geçen dersler şiddeti tetiklemektedir. Medyada yer alan şiddet içerikli görüntüler, haberler, dizi ve filmler öğrenci için olumsuz davranış oluşturmaktadır. Okullarda öğretmenin etkinliğinin son yıllarda azaltılması öğrencinin şiddeti rahatlıkla uygulamasına zemin hazırlamaktadır. Okul çevresinde sıkı gözetim yapılmamakta, okul önlerindeki, köşe başlarındaki seyyar satıcılar tam anlamıyla denetlenmemektedir. İşte tüm bunlar şiddetin uygulama alanı bulmasına yol açmaktadır. Önlemler hızla alınmazsa okullar çete yuvasına dönecek, eğitim kurumları eli silahlı, sopalı çocuklarla dolup, taşacaktır.”