HÜKÜMETİN ALACAĞI 500 BİN PERSONELİN YÜZDE 10’U OKULLARDA HİZMETLİ VE MEMUR OLARAK ÇALIŞTIRILMALIDIR
HÜKÜMETİN ÖZEL İSTİHDAM PAKETİ KAPSAMINDA ALACAĞI 500 BİN PERSONELİN YÜZDE 10’U OKULLARDA HİZMETLİ VE MEMUR OLARAK ÇALIŞTIRMALIDIR.
Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu, Valiliklere “Okullardaki Temizlik Hizmetleri” konulu bir genelge göndererek; ‘’derslik ve bina sayısı fazla olan okullardaki temizlik hizmetlerinin gerçekleştirilmesinde hizmet satın alma yoluna gidilmesine ihtiyaç duyulduğunu’’ belirtti. Ancak okullardaki temizlik hizmetlerinin gerçekleştirilmesinde hizmet satın alarak ihtiyacın giderilmesi mümkün değildir. Çünkü bu uygulamanın mali boyutu okulların gelirini fazlasıyla aşmaktadır.
Ülkemizde ne yazık ki eğitimin en büyük sorunlarından birisi okullarda personel yetersizliği dolayısıyla hijyenik yapının tam anlamıyla sağlanamamasıdır. Milli Eğitim Bakanı Nimet ÇUBUKÇU da söz konusu genelgede, il ve ilçe merkezlerindeki okulların temizlik hizmetini yürüten yardımcı hizmetler personel sayısının yeterli düzeyde bulunmadığını belirtmiştir. Bu, Milli Eğitim Bakanı’nın yaptığı acı bir itiraftır.
Personel yetersizliği dolayısıyla öğretmenler, okul idarecileri hatta öğrenciler bile okul temizlemek zorunda kalmaktadır. Okulun tuvaletini temizleyen, boya/badanasını yapan, dersliklerini düzenleyen öğretmen, idareci ve öğrenci tablosuna rastlamak mümkündür. Durum böyleyken, okullarda temizliği, hijyeni sağladığımızı söylemek imkansızdır. Bu nedenle Türkiye’de eğitim-öğretim sağlıklı koşullarda yapılamamaktadır. Bu da hastalıklara davetiye çıkarmakta, okullarda salgın tehlikesine yol açmaktadır.
Okullarda hijyenik yapının sağlanamadığı rakamlarla da tespit edilmiştir. Hatırlanacağı üzere; Türk Eğitim-Sen’in 2008 yılında 24 ilde (Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, Bursa, Kocaeli, Eskişehir, Konya, Afyon, Kayseri, Kütahya, Antalya, Mersin, Hatay, Samsun, Zonguldak, Ordu, Malatya, Erzurum, Gaziantep, Adıyaman, Mardin, Şanlıurfa, Batman) 3 bin 540 öğretmen ve idareci ile yaptığı “Okulların Mevcut Durumu” anket çalışmasında ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarının ihtiyaçlara cevap veremediği sonucu ortaya çıkmıştı. Ankete katılanların yüzde 43.8’i okulların hijyenik ortama sahip olmadığını düşünürken, yüzde 38.7’si okulların kısmen hijyenik ortama sahip olduğunu, yüzde 17.3’ü ise okulların hijyenik olduğunu ifade etmişti.
Bilindiği gibi, hükümet, en az 500 bin kişinin kamuya yararlı işlerde çalıştırılması için özel istihdam paketi hazırlamıştır. Bu noktada alınacak 500 bin personelin yüzde 10’una okullarda hizmetli ve memur olarak çalıştırılmak üzere kadro tahsis edilmelidir. Çünkü okullarda hizmetli personel yetersizliğinden kaynaklanın eksikliklerin yanı sıra, memurluk hizmetlerinde de personel yetersizliği dolayısıyla aksamalar yaşanmaktadır.
Artan okul, derslik, öğrenci sayısı dikkate alındığında bu rakam abartılı değildir. 50 bin hizmetli ve memur, okullardaki yükü büyük oranda alacak, okullar daha hijyenik bir yapıya sahip olacaktır.
Bu noktada başta hükümet yetkileri olmak üzere Milli Eğitim Bakanı Nimet ÇUBUKÇU’nun bu konuda gerekli girişimlerde bulunmasını umuyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.