TEDAVİ YOLLUĞU ALACAKLARI YARGIYA TAŞINIYOR
TEDAVİ YOLLUĞU ÖDENMEYEN İL SAYISI 51’E, TEDAVİ YOLLUĞU ALACAĞI İSE 5.345.639,58 TL’YE ULAŞTI

Tedavi yollukları 2008 yılından bu yana ödenmiyor. Türk Eğitim-Sen’in konuyu defalarca gündeme getirmesine rağmen, Maliye Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı yollukların ödenmesi noktasında bir girişimde bulunmayarak, eğitim çalışanlarını mağdur ediyor.
Türk Eğitim-Sen, ödenmeyen tedavi yolluklarının hangi rakama ulaştığını amacıyla Türkiye genelinde bir araştırma yaptı. Araştırmanın sonuçları ne yazık ki, eğitim çalışanlarının alacaklarının milyonlarca TL olduğunu ortaya koydu. 

Araştırmada Valiliklerden ve Türk Eğitim-Sen şubelerinden bilgi istenilmiştir. 81 ilin 56’sından cevap gelmiştir. Buna göre; tam 51 ilde tedavi yolluğunun ödenmediği, sadece 5 ilde tam olarak ödendiği tespit edilmiştir. Türkiye genelinde 2008 ve 2009 yıllarında ödenmeyen tedavi yolluğu ise 5.345.639,58 TL’ye ulaşmıştır.


MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI’NDAN EN ÇOK ALACAĞI OLAN İL ADIYAMANDIR. ADIYAMAN’I KONYA VE KASTAMONU TAKİP ETMEKTEDİR.

2008 ve 2009 yıllarında eğitim çalışanlarının toplam tedavi yolluğu alacağında Adıyaman 550.838,67 TL ile ilk sıradadır. Adıyaman’ı 531.725,46 TL ile Konya, Konya’yı da 444.102,49 TL ile Kastamonu takip etmektedir. Tedavi yolluğu alacağında dördüncü sırada ise Tokat bulunmaktadır. Tokat’ta 2008 ve 2009 yılları için toplam tedavi yolluğu alacağı 407.492,86 TL’dir. Erzurum’da da eğitim çalışanlarının toplam 372.038,33 TL tedavi yolluğu alacağı vardır.

Bazı illerde 2008 ve 2009 yıllarında toplam tedavi yolluğu alacakları şöyledir:   Kütahya 273.231,33 TL, Sivas 270.145,89 TL, Kırıkkale 221.360,59 TL, Çanakkale 219.792,10 TL, Yozgat 148.056,98 TL. Tedavi yolluğu hem 2008, hem de 2009 yılında tam olarak ödenen iller ise; Ankara, Bilecik, Kars, Manisa, Van’dır.


TÜRK EĞİTİM-SEN TEDAVİ YOLLUĞU ALACAKLARINI YARGIYA TAŞIYOR

Türk Eğitim-Sen, tedavi yolluğu alacaklarını yargıya taşıyor. 5 milyon TL’den fazla alacağı olan eğitim çalışanlarını harekete geçirmeye hazırlanan Türk Eğitim-Sen, şayet kısa süre içinde tedavi yollukları ödenmezse, yollukların faizi ile ödenmesi konusunda tüm üyelerine dava açtıracaktır.

Türk Eğitim-Sen tedavi yolluğu alacağında gelinen son noktayı gözler önüne sermek ve hükümeti uyarmak amacıyla hem Maliye Bakanlığı’na hem de Milli Eğitim Bakanlığı’na yazı yazdı. Genel Başkan İsmail KONCUK imzasıyla 30 Haziran 2009 tarihinde gönderilen yazıda şöyle denilmiştir: “Ekte sunduğumuz; İl Valiliklerinden ve Şubelerimizden gelen cevabi yazılar ile tedavi yollukları ödemelerinin yapılmadığı, geciktirildiği görülmektedir. Yetkili Sendika olarak tedavi yolluklarının gecikmeden ödenmesi hususunda, Milli Eğitim Bakanlığı ile Kurum İdari Kurulunda karar da alınmıştır. Bu karar ve yaptığımız tüm açıklama ve tepkilere rağmen tedavi yollukları problemi hala çözülememiştir. Bu konuda bundan sonra da mesafe alınmaması, problemin çözümlenmemesi halinde, tedavi yolluklarının faizi ile ödenmesi konusunda tüm üyelerimize davalar açtırılacaktır. Bu davaların, devletin hem faiz, yargı masrafı hem de avukatlık masraflarını da ödemesi sonucunu doğuracağı açıktır.

Devletin zarara uğramaması adına böyle bir yolu bugüne kadar takip etmemiş olan sendikamızın önünde başka bir yol bırakılmamıştır. Tedavi yollukları konusunda üyelerimizden gelen talep ve şikâyetlerin ardı arkası kesilmemektedir.

Sendika olarak, bu konuda dava açma noktasında bir eylem yapmadan önce Bakanlığımızın bundan sonraki süreçte, konuyu çözmek için hangi çalışmaları yapacağı ve problemi ne zaman çözeceği hakkında bilgi edinilmesine ihtiyaç duyulmaktadır.”

Tedavi yolluğu alacakları ile ilgili açıklama yapan Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail KONCUK şunları söyledi: “Milli Eğitim Bakanı Nimet ÇUBUKÇU; Maliye Bakanlığı tarafından MEB’e tahsis edilen ödeneklerden önemli bir kısmının serbest bırakıldığını kaydederek, 26 milyon TL’lik ödeneğin yollukların ödenmesi için gönderileceğini açıkladı. Umuyoruz ki bu ödenek en kısa zamanda gönderilir. Çünkü 2008 yılından bu yana tedavi yolluğu alamayan eğitim çalışanları bulunmaktadır. Şayet konuyla ilgili herhangi bir gelişme yaşanmazsa, Türk Eğitim-Sen, üyelerinin haklarını mahkemede aramaya kararlıdır. Kamu çalışanının devlete borcu olduğunda, bunun peşine düşen, haciz işlemi dâhil her yola başvuran devletin; sıra kamu çalışanına alacağını vermeye gelince niçin bu kadar ağırdan aldığını anlamak mümkün değildir. Dolayısıyla Milli Eğitim Bakanlığı, Maliye Bakanlığından eğitim çalışanlarının alacaklarını ivedilikle tahsil etmelidir. Kimse eğitim çalışanlarını Milli Eğitim Bakanlığı kapısına dayanarak, hakkını aramak zorunda bırakmamalıdır.”