ÖSS'DE BAŞARISIZLIĞIN SORUMLUSU EĞİTİM SİSTEMİDİR
ÖSS’DE BAŞARISIZLIĞIN SORUMLUSU ÖĞRENCİLER DEĞİL, İLKÖĞRETİM VE ORTAÖĞRETİM SİSTEMİNİN KENDİSİDİR

Öğrenci Seçme Sınavı sonuçları çoğu öğrenci ve velide hayal kırıklığı yarattı. Bu yıl soruların daha zor olması ve bazı üniversitelerin kontenjanlarının boş kalma ihtimali üzerine, lisans ve ön lisans programlarına girmek için gereken net cevap sayısının azaltılmasına karşın, barajı geçemeyen ve sıfır puan aday sayısı bir hayli fazla oldu. Sınavda 29 bin 927 aday sıfır puan aldı.

ÖSS’ye giren adayların kimi hayallerini gerçekleştirecek, kimi ise bir sonraki yıla erteleyecek. Ancak bilinen bir gerçek var ki o da, öğrencilerin bu yıl da sistemin kurbanı olduğudur.

Verimli ve kaliteli eğitim için alınan tedbirlerin yetersiz olduğu görülmelidir. Bu durum SBS ve ÖSS’de bir kez daha ortaya çıkmaktadır. Eğitim sisteminin sürekli değişmesi, öğrencinin okula bağlanamaması, öğretmen etkisinin yeterli düzeyde olmaması, müfredat programlarıyla ÖSS’de sorulan soruların birbiriyle tam anlamıyla örtüşmemesi ve okulda verilen eğitimin yeterli olmaması başarı yerine, başarısızlığı beraberinde getirmektedir. Ayrıca okul, öğretmen, derslik açığı hala büyük bir sorun olarak durmaktadır. Eğitimde fırsat eşitliği sağlanamamakta, bölgelerarası dengesizlikler giderilememektedir. Öğrenciler okulda aldıkları eğitimde ÖSS’yi kazanabileceğine inanmadığından dershanelere akın etmekte, özel derslerle çalışmalarını takviye etmektedir.

Bu noktada başarısızlığı sadece öğrencilere yüklemek doğru bir yaklaşım değildir. Bu noktada başarısızlık eğitim sisteminden ve bu sistemi oluşturanlardan kaynaklanmaktadır. Üstelik sınav sitemi sık sık değişmektedir. Önümüzdeki yıl ÖSS iki aşamalı olacaktır. ÖSS’nin iki aşamalı olması öğrencileri tedirgin etmektedir. Çünkü henüz yeni sınav sistemi ile ilgili öğrenci ya da veliler tam olarak bilgi sahibi değildir. Türk Eğitim-Sen olarak 1.100 lise son sınıf öğrencisine uyguladığımız ankette üniversite sınavının gelecek yıl iki aşamada yapılacak olmasını nasıl değerlendiriyorsunuz sorusuna;  ankete katılanların yüzde 42.8’i “olumsuz etkileyecektir” derken, yüzde 27.2’si olumlu etkileyecektir cevabını vermiştir. Bu soruya “fikrim yok” diyenlerin oranı ise yüzde 29.9’dur.

Görüldüğü üzere ÖSS üzerinde yapılan değişiklikler, her geçen yıl bir önceki yıla göre öğrenciler için dezavantaj haline gelmektedir. Sistemle bu kadar sık oynanması, öğrenciler üzerinde deneme-yanılma yöntemi uygulanması, sorunun temeline inmeden sadece şekil üzerinde değişiklikler yapılması başarı değil, başarısızlık getirmektedir.

Bu noktada sınav sistemi ile ilgili sık sık değişiklik yapmak yerine, başarının hâkim kılındığı, müfredat programlarıyla uyumlu, elemenin doğru yapıldığı bir sınav sistemi temel hedef olmalıdır. Önümüzdeki yıl değişecek ÖSS sisteminin nasıl bir başarı getireceğini hep birlikte göreceğiz. Ancak sınavın şimdiden öğrenciler üzerinde kaygı oluşturduğu bir gerçektir.

Tüm bu gerçekler göz önüne alındığında ÖSS’de başarı sağlanabilmesi için şunlar yapılmalıdır:

• Okullarda fiziki mekân yetersizliği ve öğretmen açığı büyük bir sorundur. Bu nedenle ortaöğretimde derslik ve öğretmen açığı ivedilikle giderilmelidir.

• Ortaöğretim başarı puanının etkisi artırılmalı, öğrencinin okula bağlanması sağlanmalıdır.

• ÖSS’de sorulan soruların ağırlığı,  müfredat programları ile uyumlu hale getirilmelidir.

• Eğitimde fırsat eşitsizliği vardır. Bu eşitsizlik bölgelerarası olduğu gibi, aynı ilin farklı semtlerinde, hatta aynı semtin farklı mahallelerinde bile görülmektedir. Maddi durumu iyi olan ailelerin çocukları daha iyi bir eğitim alabilirken, dershaneye giderken, özel ders alırken; yoksul ailelerin çocukları sadece okulda aldığı eğitimle sınava hazırlanmaktadır.
Bu noktada eğitimde fırsat eşitliği mutlaka sağlanmalıdır.

• Üniversite kontenjanları önümüzdeki yıllarda periyodik olarak artırılmalıdır. Ayrıca yeni açılan üniversitelerin öncelikle verimine ve kalitesine önem verilmeli, bu üniversiteler tabela üniversitesi olarak kalmamalı, fiziki mekân ve akademik kadro ihtiyacı hızla karşılanmalıdır.


Kamuoyuna saygıyla duyurulur.