“CUMHURİYETİMİZİN 100. YILINA DOĞRU ÜNİVERSİTE VİZYONUMUZ” SEMPOZYUMU

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail KONCUK’un, sendikamızın düzenleyeceği üniversite sempozyumu ile ilgili basın açıklamasıdır.  

 

Üniversiteler, toplumsal kalkınmanın taşıyıcı unsuru, kaliteli insan gücünü yetiştiren ve bilimin merkezi olan kurumlardır.

 

Buna rağmen, ülkemizde üniversitelerin ciddi sorunları bulunmaktadır. Türkiye’de üniversitelerimizin sorunlarının tartışılması, akademisyenlerin, idari personelin taleplerinin dikkate alınması, üniversitelerde demokratik ortamın sağlanması, üniversitelerin bilgi teknolojileri ile donatılıp, üniversitelerde kaliteli, nitelikli bir eğitim-öğretim yapılması, yükseköğretime yatırım yapılması, akademisyenlerin ve üniversite çalışanlarının maddi ve özlük haklarının iyileştirilmesi gerekmektedir.

 

Bu noktada Türk Eğitim-Sen, 16-18 Nisan 2010 tarihleri arasında üniversitelerimizin sorunlarını ve üniversite çalışanlarının içerisinde bulunduğu mevcut durumu doğru analiz ederek; Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin 100. yıl vizyonu doğrultusunda üniversitelerimizin işlevine katkıda bulunmak amacıyla “CUMHURİYETİMİZİN 100. YILINA DOĞRU ÜNİVERSİTE VİZYONUMUZ” konulu sempozyum düzenleyecektir.

 

Sempozyumda, akademik ve idari personelin idari ve özlük durumları, çalışma koşulları, üniversite çalışanlarının örgütlenme sorunları, üniversitelerde bilimsel ve akademik sorunlar, yükseköğretime geçiş sitemindeki sorunlar, ortaöğretim-yükseköğretim ilişkisinde yönlendirme ve planlama sorunları, YÖK-Üniversiteler ilişkisi, Türkiye üniversitelerinin gelişmiş ülke üniversiteleriyle karşılaştırılması, yeni kurulan üniversitelerin durumu gibi konular ele alınacaktır.

 

81 ilden akademisyenin Ankara’ya gelerek, üniversiteleri yakın plana alacağı sempozyumda görüşülecek konular şunlardır:

 

- Akademik personelin idari ve özlük durumları

- İdari personelin özlük durumları, çalışma koşulları

- Akademik ve idari personelin ücret sorunları

- Akademik personel yetiştirme politikaları

- Akademik ve idari personelin beklentileri

- Üniversite çalışanlarının örgütlenme sorunları

- Sendika-Siyaset-STK ve üniversite yönetimleri ilişkisi

- Sendikaların yönetim sürecine katılımı

- Çalışanların örgütlenme özgürlüğü için gerekli mevzuat düzenlemeleri

-4688 Sayılı yasanın üniversite çalışanlarının sendikal örgütlenmesi bağlamında

değerlendirilmesi

- Üniversitelerde Bilimsel ve Akademik Sorunlar

- Öğretimi ve akademik kaliteyi tehdit eden unsurlar

- Yüksek öğrenime geçiş sistemindeki problemler

- Orta öğretimdeki eğitim kalitesi ve yüksek öğrenime etkisi

- Orta öğretim-Yüksek öğrenim ilişkisinde yönlendirme ve planlama sorunları

- Üniversite eğitiminin istihdama katkısı ve istihdam politikalarının yüksek öğrenimle uyumu

- Üniversitelerde yönetim anlayışı ve yaşanan sorunlar

- YÖK-Üniversiteler ilişkisi

- Demokratik katılım açısından üniversitelerimizdeki yönetim anlayışı

- Rektör, dekan, yönetim kurulları vb. seçim usulü ve atama problemleri

- Türkiye’nin yüksek öğrenim politikası

- Ülkemizdeki üniversite örgütlemesi bağlamında 2547 sayılı yasanın yeterliliği

- Üniversitelerin toplumsal kalkınmadaki rolü ve gerekliliği

- Yeni kurulan üniversitelerin durumu

- Türkiye üniversitelerinin gelişmiş ülke üniversiteleriyle karşılaştırılması

- Üniversitelere ayrılan bütçenin değerlendirilmesi ve üniversitelerin finansal problemleri

- Üniversite sanayi işbirliği, yaşanan sıkıntılar ve istihdama etkileri

- “100. Yılında Gelişmiş Ülke Türkiye” vizyonunda üniversitelerimizin işlevi

 

Türk Eğitim-Sen’in yapacağı geniş katılımlı üniversite sempozyumunda, alınacak kararlar kitapçık haline getirilerek, kamuoyuyla paylaşılacaktır.

 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 

Programı Görmek İçin Tıklayınız