ÖĞRENCİLERİN GÖZÜYLE SBS

 

         Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk’un, sendikamızın SBS anketiyle ilgili yaptığı basın açıklamasıdır.

 

ÖĞRENCİLERİN GÖZÜYLE SBS

          Türk Eğitim-Sen Gazi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü ile birlikte “Öğrencilerin Gözüyle Seviye Belirleme Sınavı” konulu bir anket hazırlamıştır. Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Kayseri ve Şanlıurfa’da 6. 7. ve 8. sınıfa devam eden 700 öğrenci üzerinde uygulanan anket çalışması ile SBS’de aktör olan genç bireylerin SBS’ye bakış açılarının ve sınavdan nasıl etkilendiklerini ortaya koymuştur.  Ocak-Şubat-Mart 2010’da üç aylık bir çalışma sonucunda tamamlanan anket çalışması, SBS’nin tartışıldığı bugünlerde Milli Eğitim Bakanlığı’na ışık tutacak niteliktedir.

 

         Ankete katılanların yüzde 54,9’u kız öğrencilerden, yüzde 45,1’i de erkek öğrencilerden oluşmaktadır.

 

         Ankete katılanların yüzde 39,3’ü 7. sınıf öğrencisi, yüzde 34,9’u 8. sınıf öğrencisi ve yüzde 25,8’i 6. sınıf öğrencisidir.

 

ANKETE KATILAN ÖĞRENCİLERİN YÜZDE 98,7’Sİ SBS’YE GİRECEK

          Katılımcıların yüzde 98,7’ si SBS ye gireceğini ifade ederken, SBS ye girmeyeceğini ifade edenlerin oranı yüzde 1,3’tür. Bu verilerden de görüleceği gibi SBS tüm öğrenciler için kaçınılmaz bir unsur olmuştur.

         Ankete katılanların yüzde 64,2’si SBS’nin okula devamı olumlu yönde etkilediğini ifade ederken, yüzde 23,9’u kısmen etkilediğini, yüzde 11,9’u da etkilemediğini belirtmiştir.

        Katılımcılara SBS’de yılsonu başarı puanının etkili olmasının okuldaki derslere ve sınavlara ilgiyi artırıp artırmadığı sorulmuştur. Katılımcıların yüzde 87,4’ü ‘evet’ derken, yüzde 12,6’sı derslere ve sınavlara ilgiyi artırmadığını ifade etmiştir.

        Öğrencilere SBS de yılsonu başarı puanının etkili olmasının fırsat ve imkân eşitliği sağlayıp sağlamadığı sorulmuştur. Bu soruya katılımcıların yüzde 56,2’ si ‘evet’ cevabı verirken, yüzde 14,2’si ‘hayır’, yüzde 29,6’sı ise ‘kısmen’ cevabı vermiştir.

 

ÖĞRENCİLER ÖZEL OKUL ÖĞRENCİLERİNİN SBS’DE DAHA AVANTAJLI OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYOR

         Ankete katılanların yüzde 57,5’ i özel okul öğrencilerinin SBS’de daha avantajlı olduğunu düşünürken, yüzde 14,8’i özel okul öğrencilerinin kısmen avantajlı olduklarını ifade etmişlerdir. Özel okul öğrencilerinin avantajlı olduğunu düşünmeyenlerin oranı ise yüzde 27,7’dir.

 

ANKETE KATILANLARIN YÜZDE 47’Sİ HER SENE SINAVA GİRİLMESİNİN STRES YARATTIĞINI SÖYLÜYOR

         Katılımcılara SBS sistemini nasıl buldukları sorulmuştur. Katılımcıların yüzde 47’si her sene sınava girilmesinin stres yarattığını ifade etmiştir. Ankete katılanların yüzde 36,2’ si SBS’nin gayet iyi bir sistem olduğunu, yüzde 4,8’ i öğrencilerin düzeyine uygun bir sistem olmadığını, yüzde 7,8’ i adil bir sistem olmadığını düşündüklerini ifade etmişlerdir. Yüzde 3’ü sistemin öğrencilerin bilgi düzeyini ve performansını ölçmeye yönelik bir sistem olduğunu belirtmişlerdir. Katılımcılardan yüzde 0,6’ sı çok kötü bir sistem derken, yüzde 0,6’ sı ne iyi ne kötü bir sistem cevabını vermişlerdir.

 

 

 

 

ÖĞRENCİLERİN YÜZDE 43.7’Sİ SBS İÇİN DERSHANEYE GİDİYOR

         Öğrencilere SBS’ye nasıl hazırlandıklarını sorduk. Buna göre ankete katılanların yüzde 43,7’si dershaneye gittiğini, yüzde 43,4 okulda aldığı eğitimle sınava hazırlandığını, yüzde 6,4’ü kaynak kitaplar ve test çözerek hazırlandığını, yüzde 2,8’i hem dershaneye gittiğini, hem özel ders aldığını, yüzde 2,3’ü özel ders aldığını. Yüzde 1,4’ü okul kursuna gittiğini belirtmiştir.

         Ankete katılanlara dershaneye gitmeden ya da özel ders almadan SBS’de başarı olunabileceğine inanıp inanmadıkları sorulmuştur. Katılımcıların yüzde 66,9’u dershaneye gitmeden başarılı olabileceklerine inandıklarını ifade etmişlerdir, inanmadığını ifade edenlerin oranı ise yüzde 33,1’ dir.

        Ankete katılanlara sınavlarda sadece yıl içinde işlenen konularla ilgili soru sorulmasının dershaneye ilgiyi ne yönde etkileyeceğini düşündükleri sorulmuştur. Katılımcıların yüzde 49,5’ i bunun dershaneye ilgiyi artıracağını ifade ederken, yüzde 29,9’ u etkilemeyeceğini, yüzde 20,6’ sı ise dershaneye ilgiyi azaltacağını belirtmişlerdir.

 

SBS ÖĞRENCİLERDE KAYGI VE ENDİŞEYİ ARTIRIYOR

        Katılımcılara SBS’nin kendilerini psikolojik yönden nasıl etkilediği sorulmuştur. Katılımcıların yüzde 32,2’ si kaygı ve endişe gibi duygularında artış olduğunu, yüzde 30,4 ü kendini stres ve baskı altında hissettiğini, yüzde 21’i psikolojik sorun yaşamadığını, yüzde 12,4’ü dikkat ve konsantrasyonda sorunlar yaşadığını ve yüzde 4’ü de uyku bozukluğu yaşadığını iade etmişlerdir.

 

ANKETE KATILANLARIN SBS NEDENİYLE YÜZDE 12.8’İ BAŞ AĞRISI, BAŞ DÖNMESİ SORUNU YAŞIYOR

         Ankete katılanların SBS’den fiziksel olarak nasıl etkilediği sorulmuştur. Yüzde 54,8’i herhangi bir fiziksel sorun yaşamadığını belirtmiştir. Katılımcıların yüzde 12,8’ i baş ağrısı, dönmesi,  yüzde 11,4’ ü terleme, üşüme, yüzde 8,2’si karın ağrısı, mide sorunları, yüzde 5,2’si nefes daralması, göğüs ağrısı, yüzde 3,7’si kramplar, kasılmalar ve yüzde 3,7’si görme bozukluğu sorunu yaşadığını belirtmiştir. Katılımcılardan yüzde 0,2’si ise alerji sorunu yaşadığını belirtmiştir.

Katılımcıların SBS’ye ne kadar çalıştıkları incelendiğinde, yüzde 31’i iki saat, yüzde 21.6’sı üç saat, yüzde 17.6’sı dört saat ve yüzde 16,4’ü bir saat çalıştığını ifade etmiştir.  SBS için özel olarak çalışmadığı ifade edenlerin oranı ise yüzde 12,3’dür.

 

ANKETE KATILANLARIN YÜZDE 39.9’U AİLELERİNİN SBS’DE BAŞARILI OLMALARI İÇİN BASKI YAPTIĞINI BELİRTİYOR

       Katılımcıların SBS'de başarılı olmak için ailelerinden baskı görüp görmedikleri araştırıldığında yüzde 39,9’ u baskı gördüklerini, yüzde 26,7’si baskı görmediklerini ve yüzde 33,4’ ü ise kısmen baskı gördüklerini ifade etmişlerdir.

 

ÖĞRENCİLER SBS’NİN KALDIRILMASINI İSTİYOR

        Öğrencilere SBS’nin kaldırılmasını isteyip istemedikleri sorulmuştur. Yüzde 58.7’ si ‘evet’ cevabını verirken, yüzde 41,3’ ü ‘hayır’ cevabını vermiştir.

 

ÖĞRENCİLER ‘sınav kaldırılmalı, ortaöğretime gidilecek okul başarı puanına göre belirlenmeli’ DİYOR

         Öğrencilere SBS yerine nasıl bir sistem beklentisi içinde oldukları sorulduğunda; öğrencilerin yüzde 67’si ‘sınav kaldırılmalı, ortaöğretime gidilecek okul başarı puanına göre belirlenmeli’ derken, yüzde 19.9 u fikrinin olmadığını, yüzde 11.9’u OKS’ ye dönülmesini istemiş, yüzde 0,7’si ‘kaldırılmalı, herkes istediği okula gitsin’ demiştir.

 

ÖĞRENCİLER ÇOK FAZLA SINAV OLMASINDAN ŞİKÂYETÇİ

         Öğrencilerin en çok şikâyet ettiği konular incelendiğinde; yüzde 35,7’si çok fazla sınav olmasından, yüzde 29,3’ü sınıfların kalabalıklığından, yüzde 19,7’si eğitimde fırsat eşitliğinin olmamasından ve yüzde 15,3’ü ise ezberci eğitimden şikâyetçidir.

 

Konuyla ilgili açıklama yapan Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk şunları söyledi: ‘Son günlerde SBS’nin kaldırılmasına ilişkin görüşler ağırlık kazanmıştır. Milli Eğitim Bakanlığı da SBS’yi mercek altına almış ve internet sitesinde SBS hakkındaki düşünceleri öğrenmek üzere bir anket hazırlamıştır. Türk Eğitim-Sen olarak biz de SBS’nin kaldırılmasından yanayız. Bu sistem, okul ve öğrenci başarısını ölçerken, ne yazık ki öğrencileri dershanelere mahkûm etmiştir. Öte yandan SBS, her yıl sınava tabi tutulan öğrencilerin psikolojilerini de olumsuz etkilemektedir. Bu noktada öğrencilerin küçük yaşlardan itibaren yarıştırılması doğru değildir. MEB’in, SBS ile ilgili kararını verirken, sendikamızın öğrenciler üzerinde uyguladığı anketin sonuçlarını da dikkate almasını bekliyoruz. Bu anket sonuçları MEB’e gönderilecektir.’

 

Anketin Tamamını Görmek İçin Tıklayınız.