GENEL BAŞKAN: PROVOKATÖRLERE DİKKAT!

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk’un, başörtüsü tartışmalarıyla ilgili yaptığı açıklamadır.

Son günlerde kamuoyunda yükseköğretimde başörtüsü sorunu tartışılmaktadır. Türk Eğitim-Sen olarak, yükseköğretimde başörtüsü sorununun çözülmesi ve yükseköğretimde eğitim-öğretim hürriyetinin önündeki tüm engellerin kaldırılması gerektiğini düşünüyoruz.

Ancak bugün konu, mecrasından uzaklaşmış ve farklı yönlere kaymıştır. Başörtüsü konusunu yıllardır istismar eden ve ülkemizin işsizlik, yoksulluk, bölünme tehlikesi gibi  gerçek gündemine dönmesinden rahatsız olan provokatörler, iş başındadır. Bu provokatörler, yükseköğretimde başörtüsü sorununun çözülmek üzere olmasından ve siyasi partilerimizin bu konuda oluşturduğu konsensüsten rahatsızdır. Bu rahatsızlığın en önemli göstergesi, ilköğretim çağındaki çocuklarımızın bu provokasyona alet edilmesiyle çok net olarak görülmektedir. Bazı art niyetli kesimler, yükseköğretimde başörtüsü probleminin çözümünü engellemek için ilköğretimde ve ortaöğretimde bugüne kadar var olmayan başörtüsü problemini, var gibi göstermeye çalışmaktadır. Tüm siyasi partilerimizin bu sanal gündeme itibar etmeden, yükseköğretimde başörtüsü probleminin çözülmesi adına ortaya koydukları fikir birliğini samimiyetle sürdürmesi bir mecburiyet haline gelmiştir. Bu süreçte, aklı-selim galip gelmelidir. Öte yandan yetkili makamda bulunanlar, başörtüsü probleminin çözümü konusunda tüm siyasi partilerimizin oluşturmaya çalıştığı fikir birliğini istismar etmeden, bu fikir birliğini bozmamaya gayret sarf ederek, sorumlu beyanlarda bulunmalıdır.

Ancak, görünen o ki; 2011 genel seçimler sürecinde yükseköğretimde başörtüsü probleminin çözülmemesi ve başörtüsünden nemalanan siyasi hareketlerin bu durumdan nemalanmaya devam etmesi öngörülmektedir. Halkımız bu çirkin tezgâhı görmeli, din istismarına ve yüce dinimizin istismar malzemesi yapılmasına pirim vermemelidir.