TOPLU GÖRÜŞMELER TARİH OLDU!..

TOPLU GÖRÜŞMELER TARİH OLDU!..

Kamu çalışanlarının merakla beklediği soru cevabını buldu;15 Ağustos’da toplu görüşme yapılmayacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda toplanan Üçlü Danışma Kurulu, “toplu sözleşme” yapmak için ortak karar aldı.

 

Buna göre, taraflar  15 Ağustos 2011 tarihinde bir araya gelmeyecek. Bunun yerine 1 Ekim’de meclis açıldıktan sonra, 4688 sayılı yasanın değiştirilmesinin ardından “Toplu Sözleşme” yapmak için toplanacak. Toplantıda konuşan Bakan Faruk Çelik, yasama döneminde öncelikli olarak kamu çalışanlarına toplu sözleşme hakkı tanıyan yasanın çıkartılacağını belirtti.

 

Bilindiği üzere 12 Eylül referandumu sonrasında kamu çalışanlarına toplu sözleşme yapma hakkı tanıyan anayasa değişikliği yürürlüğe girmişti. Ancak anayasa değişikliğinin uygulanabilmesi için gerekli olan ikincil mevzuat değişikliği hükümet tarafından gerçekleştirilmemişti.

 

Konuyla ilgili 8 Ağustos 2011 tarihinde Konfederasyonların ve Çalışma Bakanlığı’nın teknik komiteleri toplanacak. Anayasal hakkın kullanılmasına zemin sağlayacak yasal değişikliğin nasıl yapılması gerektiği konusunda teknik komite çalışmaya başlayacak. Üçlü Danışma kurulu toplantısında teknik komitenin Eylül başına kadar çalışmasına karar verildi. Komite çalışmasını tamamladıktan sonra ilgili düzenleme Eylül ortalarında hükümet tarafına sunulacak.

 

Üçlü Danışma Kurul toplantısına Türkiye Kamu-Sen adına Genel Başkan İsmail Koncuk ve Türkiye Kamu-Sen Genel Toplu Görüşme Sekreteri Necati Alsancak katıldı. Koncuk toplantıyla ilgili olarak “ 2011 yılının kayıp yıl olmasını istemiyoruz. Bu yüzden toplu sözleşme yapmak için gerekli yasal zeminin oluşturulmasını bekleyeceğiz. Yeni yasama döneminin öncelikli çıkartılacak yasası olarak 4688 sayılı yasadaki değişiklikler öngörülüyor. Amacımız kamu çalışanlarına toplu sözleşme yapma imkanını sunmaktır.” dedi.

 

Türkiye Kamu-Sen olarak daha önce de belirttiğimiz gibi Uluslar arası sözleşmelere ve evrensel sendikal anlayışa aykırı bir şekilde grev hakkından mahrum bırakılan memurlarımızın, toplu sözleşme hakkını gerçek anlamda kullanabilmesi için mevzuat çalışmalarında göz önünde bulundurulması zorunlu üç önemli konu üzerinde duruyoruz.

 

  1. Toplu pazarlıklarda, memurların en geniş şekliyle temsil edilmesi,

  2. Yetkili sendika ve konfederasyonların toplu pazarlık masasında kamu işveren tarafı ile eşit şartlarda ve eşit statüde yer almaları,

  3. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’nun tarafsız olması.

 

Bu şartların sağlanmadığı bir toplu pazarlık sistemi, amacı karşılamaktan uzak kalacaktır. Özellikle eşit statüde temsil ve tarafsız arabuluculuk sisteminin oluşturulması, toplu sözleşme sisteminin kurulmasının özüdür. Taraflardan birinin diğerine keyfi dayatma yaptığı ve arabuluculuk kurumunun bir tarafın tahakkümünde olduğu bir yapılanma, mevcut toplu görüşme sisteminin dahi gerisinde kalacaktır.

 

Bu amaçla 8 Ağustos’da başlayacak teknik komite çalışmaları büyük önem arz etmektedir. Konfederasyon olarak üzerinde yoğunlaşacağımız konu bu hususlar olacaktır.