YETERLİLİĞİMİZ DİPLOMAMIZDIR

Türk Eğitim Sen ve Türkiye Kamu Sen Genel Başkanı İsmail KONCUK'un, Sayın Ömer Dinçer'in "öğretmenlere yeterlilik" açıklaması hakkındaki basın açıklaması.

Sayın Ömer Dinçer’in yaptığı açıklama öğretmenleri gerdi.Sayın Bakan 3 yılda 1 öğretmen yeterliliğinin ölçüleceğini açıkladı. Türk Eğitim Sen olarak bu açıklamanın izaha muhtaç olduğunu düşünüyoruz. Şu soruların Sayın Bakan tarafından açıklanması gerekmektedir.

 

1-Sayın Bakan “yeterlilik” kelimesi ile hizmet içi eğitim yapılacağını mı kastetmiştir? Kasıt 3 yılda 1 tüm öğretmenlerin hizmet içi eğitimden geçirilmesi ise, problem yoktur. Ancak, 700 bin öğretmenin 3 yılda 1 hizmet içi eğitimden geçirilmesi için gerekli altyapı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bugüne kadar sağlanmış değildir.Bugün, 30 yıl görev yapmış pek çok öğretmen meslek hayatında 1 kere dahi hizmet içi eğitime tabi tutulmamıştır.

 

2-Sayın Bakan “yeterlilik” kelimesi ile, tüm öğretmenlerin 3 yılda 1 öğretmenlik formasyonunun test edileceğini kast etmişse, bu konuda ciddi bilgi eksikliği var demektir. Çünkü, öğretmenlik mesleğini icra edenlerin yeterliliğinin ispatı elindeki diplomadır. Öğretmen yeterliliği MEB tarafından çok daha önce tespit edilir ve üniversiteler, MEB’in tespit ettiği bu yeterlilikler doğrultusunda öğretmen adaylarını eğitim fakültelerinde yetiştirirler.

 

Türk Eğitim Sen, bugün görev yapan 700 bin öğretmeni rahatsız ve rencide eden bu açıklamanın izah edilmesini beklemektedir. Yapılan açıklamanın bilimsel dayanakları bulunmamaktadır. Bugün görev yapan 700 bin öğretmenin, çağın gelişen ve değişen eğitim metotlarından haberdar olması ve eğitim öğretime uygulaması isteniyorsa, her öğretmenin periyodik olarak hizmet içi eğitime alınması sağlanmalıdır. Bu konuda bir eksiklik varsa, bunun sebebi öğretmenler değil, öğretmenleri yıllardır hizmet içi eğitime almayan Milli Eğitim Bakanlığıdır.

 

Milli Eğitim Bakanlığı bu konuda bugüne kadar hiç istekli olmamış, hizmet içi eğitim usulen yapılan bir iş olarak görülmüştür. MEB bugün tüm öğretmenleri hizmet içi eğitime alma kararı alsa, bunu başaracak bir altyapı bulunmamaktadır. Mevcut imkanlarla yapılacak bir hizmet içi uygulaması, bu şartlar altında yine şeklen yapılan bir çalışma olacaktır.

 

Bütün bu açıklamalar ışığında, Türk Eğitim Sen yeterlilik tespiti gibi, akla, vicdana hiç uygun olmayan ve tehdit kokan ifadeye HAYIR, altyapısı hazırlanmış hizmet içi eğitime EVET demektedir.