ÜÇLÜ DANIŞMA KURULU BİR KEZ DAHA TOPLANDI
Toplu sözleşme ile ilgili gerekli yasal düzenlemelerin ele alındığı Üçlü Danışma Kurulu toplandı.
Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk: “Kamu görevlilerimizin toplu sözleşme hakkını tam olarak kullanabilmesi ve insan onuruna yaraşır bir ücretle, adil, demokratik ve çağdaş bir çalışma ortamına kavuşması için ilkelerimizden asla taviz vermeyeceğiz”
 
Üçlü Danışma Kurulu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik başkanlığında Türkiye Kamu-Sen, diğer memur konfederasyonları ve bakanlık bürokratlarının katılımıyla gerçekleşti.Toplantıya Türkiye Kamu-Sen adına Genel Başkan İsmail Koncuk, Genel Mevzuat Sekreteri İsmail Karadavut, Genel Toplu Sözleşme Sekreteri Necati Alsancak ile uzman heyetimiz katıldı.
 
Yaklaşık 4 saat süren Üçlü Danışma Kurulu Toplantısında kamu görevlilerinin toplu sözleşme hakkını kullanabilmesi için yapılacak yasal düzenleme ile ilgili oluşturulan teknik komitenin raporu üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu ve Konfederasyonumuz, toplu sözleşme hakkı konusundaki kırmızı çizgilerini Bakan Faruk Çelik’e de iletti.
 
Toplantıda tarafların üzerinde anlaştığı adaylık ve deneme süresini tamamlamayan kamu görevlilerinin de sendikalara üye olabilme ve sendika kurabilmesinin sağlanması, il ve ilçelerdeki sendika ve konfederasyon temsilcilerinin hukuki statüye kavuşturulması, toplu sözleşme görüşmelerinin Eylül ayı içinde gerçekleştirilmesi gibi konularda Bakan’a bilgi verildi.
 
Türkiye Kamu-Sen’in üzerinde ısrarla durduğu ve henüz tam olarak netleşmeyen, sendika üyesi olamayacak kamu görevlilerinin kapsamının daraltılması, toplu sözleşmenin hangi unsurları kapsayacağının belirlenmesi, toplu sözleşme görüşmelerinde kamu çalışanlarının temsili ve toplu sözleşmeyi imzalama veya ortaya çıkacak uzlaşmazlıklarda Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’na başvuru hakkı gibi temel konular ise Türkiye Kamu-Sen’in olmazsa olmazları olarak ortaya konuldu.
 
Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk toplantıda kamu görevlilerini ilgilendiren, mali, sosyal ve özlük hakları başta olmak üzere tüm konuların toplu sözleşme kapsamı içinde değerlendirilmesi, kamu görevlilerinin pazarlıklar esnasında mümkün olan en geniş şekilde temsil edilmesi ve anlaşmazlık durumunda Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’na başvuru hakkının kısıtlanmaması gerektiğine ısrarla vurgu yaptı.
 
Gelişen demokrasi anlayışının, çoğunluğun azınlığa tahakkümünü değil; geniş temsil, yetki paylaşımı ve yönetişim ilkelerini getirdiğini kaydeden Koncuk, “yeni yasanın 4688 sayılı Kanunun mantığından soyutlanarak hazırlanması gerekmektedir. Hazırlanacak kanun memurlarımıza ILO standartlarında sendikacılığı getirmeli, kamuya yönetişim anlayışını yerleştirmelidir. Eski kanunun mantığıyla her şeyi kısıtlama güdüsüyle hazırlanacak kanun bizleri daha da geri götürecektir. Toplu sözleşme hakkının yalnızca yazılı metinlerde kalmaması herkesi memnun edecek şekilde hayata da geçirilmesi için önerilerimize ve çekincelerimize kulak verilmelidir. Bu noktada toplu sözleşmenin kamu görevlilerini ilgilendiren her konuya çözüm üretmesi, pazarlıklarda kamu görevlilerinin geniş şekilde temsil edilmesi ve kamu görevlilerinin haklarının ilerletilmesi noktasında Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’na başvuru hakkının yalnızca en çok üye kaydeden sendikaya bırakılmaması son derece önemlidir. Türkiye Kamu-Sen olarak kamu görevlilerimizin toplu sözleşme hakkını tam olarak kullanabilmesi ve insan onuruna yaraşır bir ücretle, adil, demokratik ve çağdaş bir çalışma ortamına kavuşması için bu ilkelerimizden asla taviz vermeyiz”dedi.
 
Toplantıda gerekli bilgi ve görüşleri aldığını bildiren Bakan Faruk Çelik, konfederasyonlardan gelen görüşler doğrultusunda yeni bir çalışma yapılacağını ve bu çalışmanın da önümüzdeki dönemlerde yapılacak toplantılarda tartışılıp, herkesin üzerinde mutabık kaldığı yeni bir sendikalar kanununun Ekim ayı içinde yasalaşması için her türlü gayreti göstereceğini belirtti.