SÖZ VERDİNİZ, SÖZÜNÜZÜ TUTUN!

Daha birkaç gün önce Sözleşmeli personelin kadroya alınacağını açıklayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik'e sesleniyoruz.

Konuyla ilgili basın açıklaması yapan Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, Bakan'ın sözünü tutmasını isteyerek aşağıdaki açıklamayı yaptı:

"Türkiye Kamu-Sen’in yıllardan beri sürdürdüğü eylem ve çalışmaların ardından geçtiğimiz yıl Haziran ayında bazı sözleşmeli kamu görevlileri kadroya geçirilmiş ancak; belediye ve il özel idarelerinde çalışan sözleşmeliler, TRT çalışanları, Üniversitelerde Proje Kapsamında Çalışan 4/B’liler, Et ve Balık Kurumu Çalışanları, Denizcilik Müsteşarlığı Çalışanları, Ulaştırma Bakanlığı Çalışanları, TMO Çalışanları, TİGEM Çalışanları, DHMİ Çalışanları, Gençlik ve Spor Uzmanları, TUREM Çalışanları, Usta Öğreticiler, Vekil Öğretmen, Ebe ve Hemşireler, Vekil İmam- Hatipler, Fahri Kuran Kursu Öğreticileri, TOKİ Çalışanları ve 4/C’liler kapsam dışında kalmışlardı.

O günden sonra da Türkiye Kamu-Sen gerek alanlarda gerekse yapılan toplantı ve istişarelerde kapsam dışında kalan sözleşmeli personelin de kadroya geçirilmesi için Türkiye Kamu-Sen’in ısrarlı talepleri olmuştu. Son olarak geçtiğimiz hafta içinde Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan’la görüşen Genel Başkan İsmail Koncuk önderliğindeki Türkiye Kamu-Sen heyeti, konu hakkında Sayın Başbakan’ı da bilgilendirmişti. Bunun üzerine katıldığı bir TV programında açıklamalarda bulunan Çelik, sözleşmeli personeli kadrolu yapacak yasada sona gelindiğini, son söz Başbakan Erdoğan'ın söyleyeceğini belirtmiş, “Sözleşmeliler ile ilgili ifademiz net. Çalışmayı tamamladık; Başbakan'a takdim edeceğiz” diyerek, umutla kadro bekleyen 151 bin sözleşmeli personeli sevince boğmuştu. Şimdi ise yetkililerden sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi konusunda herhangi bir çalışma yapılmadığına dair açıklamalar gelmektedir.

Bu noktada hükümet, bir gün ak dediğine bir başka gün kara demekten vazgeçip, kadro bekleyen sözleşmelilerimizin mağduriyetlerine son vermek zorundadır. Yanlışın düzeltilmesi yolunda bir beklenti yaratılmış, defalarca söz verilmiş, çalışmalar başlatılmıştır. Bu beklentinin karşılanmaması çalışanlarımız arasında büyük huzursuzluklara neden olacaktır. Aynı problemleri yaşayan insanların bir kısmını memnun edip, diğerlerini hüsrana uğratmaya, çalışanlarımızın hayalleriyle oynamaya kimsenin hakkı yoktur. 151 bin personel mağdur edilerek daha önce büyük bir yanlış yapmıştır. Şimdi ise “bu konuda bir çalışma yapmıyoruz” diyerek daha büyük bir yanlışa imza atılmaktadır.

Hükümet her uygulamasında ayrıcalıklı ve mağdur kesim yaratma huyundan vazgeçmelidir.

Biz Türkiye Kamu-Sen olarak, siyasetçilerimizin verdikleri sözün arkasında duracaklarına ve 151 bin sözleşmeli personelimizin umutları ile oynamayacaklarına inanmak istiyoruz.

Sorunun parça parça ve yeni mağdurlar yaratarak değil istisnasız tüm sözleşmelilerin kadroya alınıp, sözleşmeli personel çalıştırılması uygulamasına son verilmek suretiyle, yüz binlerce çalışanın sorunlarının kalıcı olarak çözülmesini istiyoruz.

Türkiye Kamu-Sen olarak mücadelemiz, kamu kesimi başta olmak üzere, tüm ülkede istihdam mantığının güvenceli ve sürekli hale getirilmesidir. Günübirlik uygulamalarla yapılan iyileştirmeler, sorunun geneline yönelik bir çözüm getirmemektedir.

Türkiye Kamu-Sen olarak, kadroya geçirilmeyerek büyük bir haksızlığa uğramış olan sözleşmeli personelin istisnasız tamamının bir an önce kadroya geçirilmesi için başlatıldığını bildiğimiz çalışmaların tamamlanmasını istiyoruz. Verilen söz, kamuoyuna yapılan açıklamalar yerine getirilmelidir. Söz verip de tutmamak, siyasi ahlâkla bağdaşacak bir durum değildir.

Bu alandaki mücadelemiz, kamuda güvencesiz, sözleşmeli, geçici, vekil ve kısmi zamanlı personel çalıştırılması uygulaması son buluncaya kadar sürecektir. Kararlıyız, haklıyız, kazanacağız."