GENEL BAŞKAN, DİNÇER 'KIRK KATIR MI, KIRK SATIR MI?' DEDİ

TÜRKİYE KAMU SEN VE TÜRK EĞİTİM SEN GENEL BAŞKANI İSMAİL KONCUK’UN BASIN AÇIKLAMASI

Milli Eğitim Bakanlığı sonunda bir düzenleme yaptı.Özür grubundan tayin isteyen öğretmenlere “KIRK KATIR MI, KIRK SATIR MI İSTERSİNİZ?” anlamına gelecek bir seçenek sundu. Öğretmen, alan değişikliği istemezse, yer değişikliği gerçekleşmeyecek, istese yıllardır uzmanlaştığı branşından vaz geçmiş, muhtemelen çok hakim olmadığı bir başka branşa geçecek.

Alanı dışında sınıf öğretmeni yapılmış olan, diğer branş öğretmenleri için sevindirici. Tabi, onların istediği yerde norm açığı varsa, yer değişikliği gerçekleşecek. Yoksa, zihin engelliler sınıf öğretmenliği veya teknoloji tasarım branşını seçecekler.

Yazıya göre, herhangi bir yan alanı olan sınıf öğretmenleri, yan alanlarına veya zihin engelliler sınıf öğretmenliği ya da teknoloji tasarım öğretmenliğine geçebilecekler.

Sınıf öğretmeni dışındaki, diğer branş öğretmenleri ise, branşı ne olursa olsun teknoloji tasarım öğretmenliğine geçebilecekler.

İl içi alan değiştirmek isteyen öğretmenler ise başvurularını 19-24 Eylül tarihleri arasında yapabilecekler. Bu tarih daha önce 10-13 Eylül olarak ilan edilmişti.

Artık özür grubu mağduru öğretmenler KIRK KATIR MI, KIRK SATIR MI isterler bilemeyiz, ancak, bu ayıp Sayın Ömer Dinçer’e yeter de artar. Neden?Çünki, aynı Ömer Dinçer öğretmenlerin kendilerini iyi yetiştirmesi gerektiğini de söylemiştir.Şimdi, aynı Ömer Dinçer öğretmenlerin, hepsinin değilse de büyük bir kısmının hiç tanımadığı bir alan öğretmeni olmasını dayatıyor. Niçin, özür grubundan tayin yaptırabilmek için.

İsteğe bağlı olarak branş değiştirecek olanlar bakımından problem yok, zaten, Türk Eğitim Sen bu konuda MEB’e başvuru da yapmıştı. Ancak, mecburiyetten alan değiştirmek zorunda kalacak  öğretmenlerimiz, tayinlerinin yapılmış olması dışında hiç de mutlu olmayacaktır. Kaldı ki, teknoloji tasarım öğretmenliğinin gelecekte ne olacağı konusunda treddütler de bulunmaktadır. Teknoloji tasarım dersi şuan haftada toplam altı saat, önümüzdeki yıllarda ise toplam dört saat olarak uygulanacaktır.O zaman ne olacak, hadi bir daha branş değiştir.

Sayın Ömer Dinçer’e şunu söylüyoruz, bu konuda yaşanan problemin sebebi sizin katı tutumunuzdur.Özür grubu mağduriyetini  yaratan siz değil misiniz?

Problemi içinden çıkılmaz hale getirip, sonra da, baskıyı görünce bu garip uygulama ile problemi çözdüğünüzü mü zannedeceksiniz? Sayın Bakan, gelecek yıl ne yapacaksınız? Aynı karmaşa ve gerginliğin gelecek yıl da yaşanmasına göz mü yumacak sınız? Gelecek yıl öğretmenler hangi alan öğretmeni olacak?

Türk Eğitim Sen olarak, öğretmenlere,isteğe bağlı olarak alan değişikliği hakkı verilmesini doğru bir karar olarak görüyoruz. Ancak, bir hakkı elde edebilmek, aile bütünlüğünü sağlamak amacıyla, öğretmenlere alan değişikliğini dayatmak, öğretmenlerimizin mutsuz olmasına yol açacaktır.

Türk Eğitim Sen olarak tekrar teklif ediyoruz, İl emri uygulamasını geri getirin.Özür grubu tayinlerini yıl da birden fazla yapın ve problemin daha da irileşmesinin önüne geçin.Doğu, Güney Doğu ve diğer illerimizin mahrumiyet alanlarında çalışmayı teşvik etmek için MAHRUMİYET BÖLGE TAZMİNATI uygulamasını hayata geçirin.Bu bölgelerde çalışan öğretmen ve memurlara, çift maaş uygulamasına geçin.Aksi takdirde bu bölgelerden kaçışı engelleyemezsiniz.

TÜRK EĞİTİM SEN GENEL MERKEZİ