TÜRK DİL BAYRAMIMIZ KUTLU OLSUN

Türk Dil Bayramımızın 80. yıldönümünü büyük bir coşkuyla kutluyoruz. Geçmişle gelecek arasında köprü vazifesi gören dil; varlığımızın ayrılmaz bir parçasıdır,  bir toplumu bütünleştiren, milli kültür ve milli kimliğimiz için hayati öneme sahip bir unsurdur. Türk dili bugün yıpratılmaya, kuşatma altına alınmaya çalışılmaktadır. Oysa Türk varlığının teminatı olan Türkçemize sahip çıkmak ve Türkçeyi korumak çok önemlidir.

 

Dilimiz bir yandan yabancı dillerin istilasına uğrarken, diğer yandan ana dilde eğitim talebi ve bu doğrultudaki tartışmalar belli güruhlar tarafından sürekli gündeme getirilmektedir. İki dilli bir toplum yaratma gayretinde olanlar artık bunu açık açık dile getirirken, yaptıkları kirli propagandalarla hedeflerine ulaşmaya çalışmaktadır. Bugün Kürtçe okullarda seçmeli ders olarak okutulmaktadır. Teröristler silahla başaramadığını, dili kullanıp, insanları ayrıştırarak başarma gayretindedir. Kürtçenin seçmeli ders olması, bölünme sürecinin ve dilimize darbe vurmanın önemli bir adımıdır. Üstelik terörist talepler bununla sınırlı kalmayacak, sıra ana dilde eğitim talebine gelecektir.

 

Dilimize yönelik birçok tehlike söz konusudur. Türkçe dersinin ilkokullarda azaltıldığı günümüzde; cadde, sokak, kafe, restoran, alışveriş merkezleri ve işyerlerinde Türkçe isimlere rastlamak da zorlaşmıştır. Dünyanın başka hiçbir ülkesinde ana dili dışında bu kadar çok yabancı dilde, tabela adına rastlamamız mümkün değildir.

 

Çok zengin olan dilimizi, yabancı sözcüklerden arındırmak yerine, yabancı sözcüklerle deforme etmek de son derece sakıncalıdır. Ne yazık ki Türkçeyi doğru konuşamayan, Türkçe ile yabancı sözcükleri bir arada kullanan bir nesille karşı karşıyayız. Acı ama gerçek, gençlerimiz giderek kendi diline yabancılaşmaktadır. 

                                                                                 

Türk Dili dünyada hak ettiği değeri görememektedir. Bu konuda siyasetçilere, sanatçılara, medyaya büyük görev düşmektedir. Ulu Önder Atatürk dile o kadar büyük önem veriyordu ki, 26 Eylül 1932 tarihinde Türk Dil Kurultayı gerçekleştirilmiştir. Ulu Önder’in dil konusundaki hassasiyeti tüm siyasetçilerimize örnek olmalıdır. Ayrıca dil konusunda toplumsal farkındalığın artırılması, dil bilincinin oluşturulması, dil ile ilgili kurultayların sık sık yapılması, çocuklarımıza dil eğitiminin eksiksiz olarak verilmesi, dilimize yönelik yürütülen olumsuz kampanyalara geçit verilmemesi çok önemlidir.   

 

Bu vesileyle; Türk Dil Bayramını en içten dileklerimizle kutluyor, Türkçemiz için toplumun tüm kesimlerinin ortak hareket etmesini, Türk Dili konusunda herkesin duyarlı davranmasını istiyoruz.

 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

         TÜRK EĞİTİM-SEN GENEL MERKEZİ