“ENGELLİ OLMAK BİR TERCİH DEĞİLDİR”

Türkiye Kamu-Sen ve Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk'un 3 Aralık Dünya Engelliler günü nedeniyle yaptığı açıklamadır.

Açıklamasında Türkiye’de engelli olmanın zorluğuna dikkat çeken Türkiye Kamu-Sen ve Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk , “engelli olmak bir tercih değildir” dedi.

“Bilindiği üzere 1992 yılında Birleşmiş Milletler  aldığı bir kararla 3 Aralık gününü Dünya Engelliler günü olarak kabul etmiştir. Engelli olarak hayatlarını sürdüren ve yaşadıkları sıkıntılarla hayatlarını sürdürmeye çalışan tüm engelli vatandaşlarımızın bu özel gününü içten dileklerimle kutluyorum. Aslında bedensel ve zihinsel engellerle hayatlarını idame ettirmeye çalışan  vatandaşlarımızın sorunları ve zorlukları yılda bir güne indirgenemeyecek kadar önemlidir. Türkiye’de engelli olmanın zorlukları hayatın her alanında görülmekte ve tüm çağrı ve girişimlere rağmen bu yolda ne yazık ki ciddi bir mesafe kat edilememektedir.  Ülkemizde engelli insan sayısı nüfusun neredeyse % 12’sini oluşturmaktadır. Buna göre, engelli nüfusu 8,5 milyonu aşmıştır.  Bu bağlamda, tüm engelli kardeşlerimin hayatlarını daha da kolaylaştırmak ve imkanlarını daha da uygun hale getirmek hem yöneticilerimizin hem de toplumu oluşturan tüm insanların görevidir. Unutulmamalıdır ki, engelli olmak bir tercih değildir. Bugün hayatını normal  şekilde sürdüren bir insan irade ve beklentisi dışında her an yaşayabileceği bir olumsuzluk halinde engelli bir insan durumuna gelebilir. Bu itibarla engellilerin toplumsal hayat içerisinde hak ettiği yeri edinmesi, aktif ve verimli hale getirilmesi adına gerekli tüm adımların ivedilikle atılması bir ihtiyaçtır. Bilinmelidir ki, engellisine sahip çıkan ve onları el üstünde tutan bir ülke ancak medeni ülkeler içerisinde yerini alabilir.

KAMUDA ÇALIŞAN ENGELLİLER

Türkiye Kamu-Sen ve Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, kamu’da çalışan engellilerin yaşadıkları sıkıntı ve zorluklara da dikkat çekerek, engelli istihdamının yetersiz kaldığını belirtti.

“Ne yazık ki, Kamuda engelli kardeşlerimizin iş gücüne katılım oranı beklenenin çok altındadır. Türkiye bu yıl da kamuda istihdam edilecek engelli çalışan sayısında yine iyi bir sınav verememiştir. Ülkemizde engelli istihdam oranı yıllık %3 iken,  bu yıl 20 bin civarında engelli kadrosu ilan edilmiş fakat yapılan atama sayısı 4 bin 266 da kalmıştır . Daha da üzüntü veren konu ise, bazı atamalarda çeşitli sıkıntılar yaşanmış ve engelli kardeşlerimiz ataması yapıldığı halde kurumlar tarafından çeşitli bahaneler öne sürülerek göreve başlatılmamışlardır. Buradan hareketle, Devletimiz alacağı kararlarla engelli vatandaşlarımızın kamudaki istihdamını artırmalı ve onların beklentilerine cevap vermelidir.Bir diğer önemli husus ise, kamu kurumlarında engelli çalışanların yaşadıkları fiziki şartlardır. Birçok engelli çalışanımız için mevcut şartlar yeterli değildir. Örneklendirmek gerekirse, birçok kurumumuzda halen engelli tuvaletleri hayata geçirilmemiş, engelli asansörleri kurulmamıştır. Bu bağlamda yetkililer derhal harekete geçmeli ve fiziki şartları bir an önce hayata geçirilmelidir.

“REHABİLİTASYON ŞART”

Genel Başkan İsmail Koncuk, engellilerin üstün yeteneklerinden faydalanmak için rehabilitasyonun şart olduğunu belirtti.

“Engelli vatandaşlarımızın topluma kazandırılması ve onların huzur ve mutluluğunun sağlanması için birincil rol yöneticilerimize düşmektedir.  Onların iyi bir rehabilitasyon etrafında toplumla bütünleştirilmesi sağlanmalı ve onların üstün yetenek ve becerilerinden faydalanılmalıdır. Türkiye Kamu-Sen ailesi olarak tüm engelli kardeşlerimizin bugününü kutluyor, daha yaşanabilir bir Türkiye temennisi ile sevgilerimi sunuyorum.”

İsmail KONCUK

Türkiye Kamu-Sen ve Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı