1 MAYIS’TA İDEOLOJİK SAPLANTILARIN ESİRİ OLANLAR


GENEL BAŞKAN İSMAİL KONCUK'UN 1 MAYIS İLE İLGİLİ BASIN AÇIKLAMASIDIR

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları konusunda birlik ve beraberlik sağlanması için 6 Konfederasyon temsilcisi, Türk İş, Hak İş, DİSK, Türkiye Kamu Sen, Memur Sen ve KESK, Türk İş’in çağrısı üzerine 9-12-16 Nisan tarihlerinde Türk İş Genel Merkezinde yapılan toplantıda bir araya gelmiştir. Bu toplantılarda Türkiye Kamu Sen Genel Başkan düzeyinde temsil edilmiş ve Genel Başkan İsmail Koncuk yapılan üç toplantıya da katılmıştır.

*9 Nisan 2013 tarihinde yapılan toplantıda bir ortak metin konusunda mutabakat sağlanamamış, taraflar uyuşmazlık konusunu değerlendirmek için 12 Nisan’da bir araya gelme kararı almışlardır. Uyuşmazlık konusu birkaç sendikanın ortak bildiride bir etnik kökene vurgu yapılması ısrarı olmuştur. Burada yapılan konuşmalarda Genel Başkan İsmail Koncuk, ortak bildiride herhangi bir etnik vurgu yapılmasının yanlış olacağını, 1Mayıs’ın adına yakışır şekilde emek ve dayanışma günü olarak kutlanmasının öneminden bahsederek, çalışma hayatında onca problem yaşanırken, bunları dile getirmek yerine ideolojik saplantılara 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün kurban edilmesinin yanlış olacağını ifade etmiştir.

*12 Nisan 2013 tarihinde yapılan toplantıda ise, yaşanan bildiri krizi, her konfederasyon kendi bildirisini kendi hazırlasın teklifinin kabulü ile aşılmış, 1 Mayıs 2013 tarihinde Taksim Meydanında yapılacak toplantıda her konfederasyon temsilcisinin kendi bildirisini okuması ilke olarak kabul edilmiştir. Türkiye Kamu Sen, Taksim’de yaşanması muhtemel bazı olumsuzluklara rağmen, birlik görüntüsü vermek maksadı ile, bu şartlarda 1 Mayıs’ta Taksim’de olmayı kabul etmiştir. 

Bu arada bazı konfederasyon temsilcileri 1 Mayıs’ta illegal örgütlere engel olamayacaklarını, bunların konuşma isteklerinin karşılanması gerektiğini, karşılanmaması halinde ise çok büyük gerginliklerin çıkabileceğini, kendilerinin de bu örgütlere engel olmalarının mümkün olmadığını ifade ederek, bu örgütlere engel olmak sorumluluğunu üstlenememişlerdir. Buna rağmen Türkiye Kamu Sen bu şartlarda dahi ortak katılma kararını bozmamış, her konfederasyonun kendi bildirisini okuması teklifine sıcak baktıklarını açıklamıştır.

*16 Nisan 2013 tarihinde yapılan toplantıda KESK, yeni bir teklif getirerek 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününe çağrıcı konfederasyonların ITUC üyesi olan Türk İş, Hak İş, DİSK ve KESK olması gerektiğini ifade etmiştir. Bir anlamda KESK 12 Nisan’da oluşan mutabakatı bozmuştur. Bu yeni durum üzerine Türkiye Kamu Sen Genel Başkanı İsmail KONCUK, Konfederasyon olarak bu yeni talebi kabul etmeyeceklerini, zaten Taksim’de illegal örgütlerin şiddet kullanması ihtimalinin dahi söz konusu olduğunu, buna rağmen, 6 konfederasyonun birlik ve beraberliğini bozmamak adına bunu göğüslemeye razı olduklarını, ancak KESK’in verdikleri sözün arkasında durmadığını söyleyerek, 1 Mayıs’ta Taksim’de olmayacaklarını söyleyerek toplantıyı terk etti.

Türkiye Kamu Sen 1 Mayıs’ı ortak kutlamak adına her türlü fedakarlığı yapmış ancak bazı konfederasyonlar ideolojik saplantılarının esiri olmaktan kurtulamamıştır. Anlaşılan odur ki, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, Taksim’de yine bildik görüntülerin yaşandığı, marksist ve bölücü anlayışların sahnelendiği, bölücü başının fotoğrafı altında, sarı, kırmızı, yeşil paçavraların sergilendiği bir gün olmaktan kurtulamayacaktır.

Türkiye Kamu Sen’in, alın teri ve çalışma hayatına yönelik tehditler ile, milli birlik ve beraberlik vurgusu yapacağı bildirisinin Taksim’de okunması hazmedilememiştir. Türkiye Kamu Sen, 1 Mayıs’ın, ihanet sürecinin, çözüm süreci diye yutturulmak istendiği bir arenaya döndürüleceğini çok iyi bilmektedir. Yıllardır, barış, kardeşlik diyerek 40 bin insanımızı katledenlerin açacağı, sarı, kırmızı, yeşil paçavraları hazmetmekle, bölücü başının resmini hazmetmekle barış ve kardeşliğin hiçbir alakası yoktur.

Bu sebeplerle, Türkiye Kamu Sen, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününde Taksim’de olmayacak, kendi anlayışımıza uygun ifadelerle, çalışma hayatına yönelik tehditler dile getirilerek, ihtiyacımız olan milli birlik ve beraberlik vurgusu yapılarak Emek ve Dayanışma Günü kutlanacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

TÜRKİYE KAMU SEN GENEL MERKEZİ