GREV HAKKI AKP YE RAĞMEN ANAYASA METNİNE YAZILDI


 

Anayasa Uzlaşma Komisyonu toplantılarında sendika ve dernek kurma hakkı ile ilgili maddelerin yazımı tamamlandı. Buna göre yeni anayasada memurların toplu sözleşme görüşmelerinde uzlaşmazlık çıkması durumunda evrensel bir hak olan ve uluslararası sözleşmelerle güvence altına alınan grev hakkının kullanımı konusunda siyasi partiler anlaşamadı. Daha fazla demokrasi sloganıyla yeni anayasa çalışmalarına başlayan AKP konu memuların demokratik haklarına geldiğinde bir anda yasakçı bir anlayışın savunuculuğuna soundu.

MHP CHP ve BDP'nin üzerinde anlaştığı ve Anayasanın 38. maddesinin "Çalışanlar ve işverenler karşılıklı olarak ekonomik ve sosyal durumlarını ve çalışma şartlarını düzenlemek amacıyla toplu sözleşme yapma hakkına sahiptirler." ve "Toplu sözleşmenin yapılması veya uygulanması sırasında uyuşmazlık çıkması halinde çalışanlar grev hakkına sahiptir." şeklinde değişiklik içeren ve çalışanlar ifadesi ile kamu-özel sektör ayrımı yapılmaksızın ülkedeki tüm sendika üyelerinin grev yapabilmelerine imkan sağlayan ifadelere AKP'li Komisyon üyelerince itiraz edildi.

AKP mensubu milletvekilleri memurların grev yapmasının yasaklanması ve mevcut durumun sürdürülmesinden yana görüş bildirerek memurlar için toplu sözleşme görüşmelerinde uyuşmazlık çıkması halinde Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'na başvurulmasını ve Kurulun vereceği kararların toplu sözleşme hükmünde değerlendirilmesini ve grev hakkının yalnızca işçilere tanınmasını isteyerek Komisyon raporuna kendi metinlerini de eklettiler.

Konu hakkında açıklama yapan Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk daha özgür bir ülke için daha özgürlükçü bir anayasa yapılması gerektiğinden hareket ederek yeni anayasa hazırlamak isteyen iktidarın memurların en temel insani ve demokratik haklarından olan grev hakkının yok sayılmasının kabul edilemeyeceğini söyledi. Koncuk "Ülkede çalışanların bir kesimine tanınan haklar memurlara verilmeyecekse; çalışanların kendileri ve ailelerine yetecek ve insanca yaşayabileceği seviyede bir ücret alma hakkı engellenecekse; memurların siyasete katılmalarına izin verilmeyecekse; özgürlük kimlere gelecek; bu anayasa ne için değiştirilecektir?" dedi.