ELMAS VE İNCİ LÜKS DEĞİL, BENZİN VE BUZDOLABI LÜKS TÜKETİM!

 

İktidar partisinin isteğiyle görüşmeleri Sonbahar aylarına ertelenen Torba yasaya eklenen maddeler şaşırtmaya devam ediyor.

Torba yasanın son gün yapılan görüşmelerinde AKP’li vekillerce verilen gece yarısı önergesiyle tasarıya eklenen bazı maddeler deyim yerindeyse ağızları açık bıraktı.

AKP’Lİ VEKİLLERİN ÖNERİSİYLE ELMAS VE İNCİ ÜZERİNDEKİ ÖTV KALDIRILDI

AKP’li vekillerin önerisiyle elmas ve inci gibi kıymetli taşlardan alınan yüzde 20’lik Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tamamen kaldırıldı.  Vergi mevzuatına göre elmas lüks mal grubundan çıkarken benzin ve hatta buzdolabı bile lüks grupta kaldı.

Halen benzin, LPG, doğalgaz, beyaz eşya hatta çalar saatli radyo dahil çok sayıda üründen hem ÖTV hem KDV alınırken, yeni düzenlemeyle buzdolabı, elektrikli süpürge gibi temel ihtiyaç malları lüks mal grubunda yer almaya devam ederken, elmas ve inci ise lüks tüketim malı grubundan çıkarıldı.

KAMULAŞTIRMA BEDELİ TARİH OLUYOR

Torba yasaya eklenen başka bir maddeye göre ise, devlet vatandaşın arsasından, tarlasından ya da evinin üzerinden geçirdiği köprü için artık kamulaştırma bedeli ödemeyecek. Arsalarının üzerinden teleferik hattı, altından metro geçirilen vatandaşlar artık kamulaştırma bedeli talep edemeyecek.


YENİ RANT KAPISI, “MERALAR”

Torba tasarıda en dikkat çeken maddelerden birisi ise mera alanlarının kentsel dönüşüm çerçevesinde imara açılabilmesine imkan tanınması. Hayvancılığa elverişli kırsal bölgelerin yerleşime açılma riskini doğuran bu maddeye göre, hayvanların otlatıldığı mera ve otlak gibi alanlar Bakanlar Kurulu’nca kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı ilan edilebilecek.

Mevcut Mera Kanunu’na göre mera ve yaylaklara ülke güvenliği, olağanüstü hal durumları, doğal afet sonrası zorunlu yerleşim ihtiyacı ile maden ve petrol arama amaçlı yatırım dışında çivi dahi çakılamıyor.

Yapılan bu düzenleme özellikle sayfiye bölgelerinde yer alan bazı mera ve otlak alanlarının yeni rant kapısı olarak peşkeş çekileceği endişesini beraberinde getiriyor. Ayrıca meraların hızla yerleşime açılmasının hayvancılık sektörünü derinden etkileyeceği, meraların verimli kullanılamaması nedeniyle et ve süt ürünlerinde ciddi artışlar yaşanabileceği de ifade ediliyor.

KONCUK: ELMASI, PIRLANTAYI  EKMEKTEN DAHA ÇOK ÖNEMSİYORLAR

Türkiye Kamu-Sen ve Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, Torba yasada yapılan gece operasyonlarına sert tepki gösterdi. Koncuk, “Taşeron sistemine karşı düzenleme olarak başlatılan ama içine eklenen maddelerle tüm kesimlerin korkulu rüyası haline gelen torba yasaya eklenen gece yarısı maddeleri bu tasarının milletin menfaatine olmadığını bir kez daha gözler önüne sermiştir. Verilen önergelerle tasarıya eklenen maddelerin kimlere hizmet ettiği apaçık ortadadır.

Kamuoyunun gözünü boyamak adına tasarıya eklenen birkaç AF müjdesinin devamına eklenen bu maddeler yeni rant kapılarının da habercisi niteliğindedir.

Geçtiğimiz yıllarda ekmekteki KDV’yi  indirmeyen zihniyetin pırlantada KDV’yi sıfırladığına hep birlikte görmüştük. Pırlantayı ekmekten daha fazla önemseyen bu zihniyetin TBMM Genel Kurulunda ki görüşmelerde yeniden tezahür ettiğini, elmas ve inci gibi lüks tüketim mallarını bir önergeyle bu guruptan çıkardıklarına üzülerek bir kez daha şahit olduk.

Güb­re, odun, kö­mür, so­ba, ten­ce­re, ta­va, ça­tal, bı­çak, oto­büs bi­le­ti, tü­ken­mez ka­lem, tı­raş sa­bu­nu, el sa­bu­nu, ji­let, buz­do­la­bı, ma­sa, ço­cuk oyun­ca­ğı, em­zik gibi birçok gündelik eşyayı lüks olarak görenler, Pırlanta, elmas, yakut, zümrüt, inci gibi kıymetli ziynet eşyalarını ise temel ihtiyaç maddeleri olarak değerlendirmektedir!

Ayrıca, köylerde bulunan mera ve otlak alanları Bakanlar Kurulu kararıyla imara açma yetkisi veren maddeyle özellikle tatil yörelerinde bulunan kıymetli araziler yandaşlara peşkeş çekilmek istenmektedir.

Yeşile ve doğaya karşı alerjisi bulunanlar, geldikleri günden bu yana ne var ne yok satanlar, her alanı rezidans ve villa inşaatı olarak görenler, bu otlak alanları da tamamen beton yığınına döndüreceğinin işaretini vermişlerdir.

Yetkililer, toplumun yaşadığı ekonomik sıkıntılar ve buhran, her geçen gün artan işsizlik, ülkemizin içinde bulunduğu ihanet süreci gibi meseleleri bir kenara bırakarak, yandaşları memnun etme ve yeni rant kapılarını aralamanın formülleri üzerinde çalışmalarını yoğunlaştırmışlardır.

Bu Torba yasayla, toplumun bütün kesimleriyle birlikte kamu görevlilerinin iş güvencesine göz dikenler, KPDK’da mutabakata varıldığı halde  4-C’lilere kadro, disiplin affı, 2005 yılından sonra göreve başlayanlara bir derece verilmesi, emeklilikte 30 yıl sınırının kaldırılması, akademik zam, ek gösterge ve ek ödemelerdeki aksaklıkların giderilmesi gibi konularda tek bir önerge vererek adım dahi atmayanlar bu ülkenin öz kaynaklarını ise har vurup harman savurmaktadır.

Türkiye Kamu-Sen olarak hem kamu görevlilerinin hem de bu ülke insanlarının, kaynaklarının ve menfaatlerinin en yakın takipçisi olmaya kararlılıkla devam edeceğimizi bir kez daha ilan ediyorum.” dedi.