HÜKÜMET MEMURA İYİ NİYETLİ DEĞİL, BU HESAP SORULACAK..!
Öte yandan özelleştirilen kuruluşların sorunları görüşülürken Bakan Şahin, “isterseniz bütün sendika başkanlarına 5 dakika söz verelim. Bu konudaki görüşlerini aktarsınlar” önerisini dile getirdi. Ancak bu öneri, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Bircan Akyıldız ve Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Aksu tarafından olumsuz karşılandı. Bircan Akyıldız, zamanın kısıtlı olduğunu ifade ederek, bir an önce gündem maddelerine geçilmesini istedi. Bakan Şahin, önceki toplantılarda da gündemi yavaşlatmaya ilişkin benzer çıkışlar yapmıştı.

HİZMET KOLLARININ TALEPLERİ TOPLU GÖRÜŞMELERDEN SONRA GÜNDEME GELECEK

Hizmet kollarına ait 375 maddeden oluşan talepler tolu görüşmelerin ardından Devlet Personel Başkanlığı bünyesinde oluşturulacak komisyonda görüşülecek. Görüşmelere sendika heyetinin yanı sıra, ilgili kurumlardan da bir heyet çağırmak suretiyle kapsamlı değerlendirmeler yapılacak.

Bu arada, memurların merakla bekledikleri zam oranlarına dair Bakan Şahin'den henüz bir açıklama gelmedi. Şahin'in zam oranını ilgili gündem maddesinin görüşülmesi esnasında dile getirmesi bekleniyor.

4/C VE 4/B PERSONELİNİN KADRO TALEBİ REDDEDİLDİ ANCAK...

Türkiye Kamu-Sen’in özelleştirilen kurumlardan diğer kurumlara 4/c statüsünde geçici olarak görevlendirilen personelin kadroya geçirilmesi yönündeki talebi görüşüldü. Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Bircan Akyıldız “Gazetelerde 183 bin geçici işçiye kadro verileceği haberleri var. Bu çerçevede 4/c statüsünde olan yaklaşık 12 bin personele de kadro verilmelidir.” dedi. Bakan Şahin bu öneriye “Bakanlar kurulunun böyle bir kararı yok ama bir talep vardır. Ona bakacağız. Biliyorsunuz kamuya artık sınavla personel alınıyor. Dolayısıyla kamuda geçici olarak çalışan personele sınava girmeden kadro vermek, sınava girerek kadro alan personellere haksızlık oluyor.” sözleriyle karşı çıktığı öğrenildi. Talep böylece söz konusu gerekçelerle reddedilmiş oldu.

4/b ve 4/c'li personelle ilgili düzenlemeler yapıldıktan sonra bu personel de sendika üyesi olabilecek ve haklarını sendikalar aracılığıyla arayabilecek.

Toplantıda ilerleyen saatlerde KEY Hesapları  ve kadın çalışanların sorunları masaya yatırıldı. Bu kapsamda KEY hesaplarının hak sahiplerine ödenmesi konusu gündeme geldi. Bakan Şahin, hesapların ödenmesine ilişkin hazırladıkları kanunun önümüzdeki günlerde yasalaşmasını beklediğini söylediği öğrenildi.

Toplu görüşmelerin 6'ncı ve son oturumunda iki saat öğle yemek arası verildi.

Bu arada “Kamu görevlilerinin çalışma koşulları ile ilgili hususlar ile mesleki eğitimlerinin geliştirilmesi” konulu gündem maddesi de görüşüldü. Görüşmeler neticesinde başbakanlık tarafından bir genelge yayınlanarak sendikalarla işbirliği halinde kamu çalışanlarının mesleki eğitimlerinin yapılması karara bağlandı.
 
Son turun ikinci oturumu yeniden başladı. saat 15.00
GÜVENLİK GÖREVLİLERİ VE SİVİL MEMURLAR DA SENDİKA ÜYESİ OLACAK

Toplu görüşmelerin son oturumunda hükümet ve sendika temsilcileri, askeriyede çalışan sivil memurların ve kamu kurumlarında çalışan güvenlik görevlilerinin de sendika üyesi olması konusunda mutabakata vardı. Sivil memurların sendika üyesi olmalarıyla ilgili Genelkurmay Başkanlığı'nın da görüşü alınarak daha sonra geniş kapsamlı bir düzenleme yapılacağı gelen haberler arasında...

TOPLU GÖRÜŞMELER 15 EYLÜL’E ALINIYOR, YETKİ İKİ YILDA BİR BELİRLENECEK

Toplu görüşmelerin son toplantısında ayrıca, toplu görüşme tarihinin 15 Eylül’e alınması ve yetkilerin de iki yılda bir belirlenmesi için 4688 Sayılı Sendikalar kanununda değişiklik yapılması benimsendi. Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Aksu'nun ise, yetkili sendikaların iki yılda bir belirlenmesi yönündeki düzenlemeye "sendikalarının biteceği" kaygısıyla karşı çıktğı öğrenildi.

BANKA PROMOSYONLARININ ÜÇ'TE İKİSİ KAMU ÇALIŞANLARININ
Toplu görüşmelerde genel bütçeden kaynak gerektirmeyen taleplerin görüşülmesi esnasında kamu çalışanlarına sevindirici bir haber daha geldi. Bankalarla yapılan anlaşma çerçevesinde verilen promosyonların 3’te 2’sinin kamu çalışanlarına verilmesi benimsendi. Kamu İşveren Kurulu yetkilisi söz konusu öneriye karşı çıkarken, Maliye Bakanlığı Müsteşarı Hasan Basri Aktan öneriyi destekledi.

AKŞAM YEMEĞİ İÇİN VERİLEN ARA SONA ERDİ GÖRÜŞMELER YENİDEN BAŞLADI saat 20.40

Akşam yemeği için verilen yarım saat aranın ardından saat 20:40’ta toplu görüşmeler kaldığı yerden tekrar devam etti.Genel bütçeden kaynak gerektirmeyen konularla ilgili 4 gündem maddesinin görüşülmesinin ardından 2007 yılı maaş artışlarına geçileceği öğrenildi.

Akşam yemeği için verilen aradan önce görevde yükselmelerle ilgili konunun görüşülmesi tamamlandı. Sendikaların ısrarlarına rağmen görevde yükselmelerle ilgili bir gelişme sağlanmadı. Bakan Şahin, görevde yükselmelerle ilgili takdir yetkisinin kurumlarda olduğunu, isterse sınav yapacağını, istemezse yapmayacağını ifade etti. Kurumları bağlayıcı nitelikte bir uygulamanın mümkün olmadığını savunan Şahin, sınav yapmanın her zaman için gerekli olmadığını da iddia etti.

ŞEHİT AİLESİ KONUMUNDAKİ MEMURLARA MÜJDELİ HABER

Toplu görüşmelerde şehit ailesi konumundaki kamu çalışanları için sevindirici bir gelişme yaşandı. Şehit ailesi kamu çalışanlarının tayinleri özür grubunda değerlendirilerek istedikleri yere tayin olma imkanı getirilecek. Ayrıca görevi başında şehit ve gazi olan kamu çalışanlarına da devlet övünç madalyası verilecek. Her iki konuyla ilgili olarak yasal düzenleme yapılacak. Toplantıda ayrıca Türkiye Kamu-Sen'in sağlık personeline ilişkin talepleri hükümet kanadından olumlu karşılandı.

Sabah saat 10:30’dan beri kısa aralıklar harici kesintisiz devam eden toplu görüşmelerin son turunda mali konuların görüşülmesine geçileceği öğrenildi. Gündemin son maddesi ise döner sermaye ile ilgili düzenleme talebi... Döner sermayelerle ilgili gelişmeler kısaca şöyle:
Döner sermayelerle ilgili gündem maddesinin görüşülmesi esnasında, bazı hizmet kollarında döner sermaye almayan kurum ve kuruluş personeline döner sermaye ödenmesi, döner sermaye ödemesi yapılan kurumlarda ise döner sermaye ödemesinin hakkaniyet ilkesine göre yeniden düzenlenmesi gibi konular dile getirildi.

2007 sonunda yürürlüğe girecek olan Bütçe Mali Kontrol Kanunu hükümleri çerçevesinde döner sermayeli kurum ve kuruluşların fonları revize edilecek. İlgili kanunda döner sermayeler de bir sisteme bağlanacak. Revizyonun nasıl yapılacağı, ve getirilecek sistemin ne olacağı gibi konularda sendikalar kısa bir süre içerisinde Maliye Bakanlığına görüşlerini bildirecek. Maliye, bu görüşleri de değerlendirmeye almak suretiyle yeni düzenlemenin şeklini belirleyecek.

Öte yandan, memurların merakla bekledikleri “Mali hususlar” başlığı altında şu konular görüşülecek: Denge tazminatı, sendika tazminatı, enflasyon farkı ve maaş artışı,

Ancak görüşmelerin tıkanmaması için, maaş artışı konusunun denge tazminatı, sendika tazminatı ve enflasyon farkı görüşmelerinden sonrasına bırakılması bekleniyor.

HÜKÜMETTEN İKİ FAKLI TEKLİF saat 00.35

Hükümet'in, memur maaşlarına gelecek yıl yapılacak zam için iki seçenekli teklif sunduğu öğrenildi.
Tekliflerin ilkinde, en yüksek maaş alan memurların maaşlarında gelecek yılın birinci ve ikinci 6 aylık dönemlerinde % 2,5 olmak üzere kümülatif % 5,1, en düşük maaş alan memurların maaşlarında da aynı dönemler için % 4 olmak üzere kümülatif % 8.2'lik artış öngörülüyor.

İkinci teklifte ise, bütün memurların maaşlarının gelecek yılın ilk ve ikinci 6 aylık dönemlerinde % 2,5 olmak üzere kümülatif % 5.1 oranında arttırılması, buna ilave olarak en düşük maaş alan ve döner sermayeden yararlanamayan yaklaşık 1 milyon 400 bin memura da birinci ve ikinci 6 aylarda 20'şer YTL'lik denge tazminatı ödenmesi bulunuyor.

Türkiye Kamu Sen önerilen zam tekliflerini kabul etmedi, konu uzlaştırma kuruluna götürülecek.