YÖNETİCİ ATAMA YÖNETMELİĞİ BİLMECESİ
Sendikamıza ulaşan sözlü ve yazılı başvurulardan, birçok öğretmenin bu konuda mağduriyet içerisinde olduğu ve bunun sorumlusu olarak gördüğü MEB’ e son derce kızgın oldukları görülmektedir. Eğitim çalışanlarının şikayetlerinde, şu endişeler öne çıkmaktadır;

1-MEB Yönetici atama yönetmeliğini özellikle geciktirerek, vekaleten görev yapan yandaşlarını korumayı amaçlamaktadır.

2-MEB ve valilikler tarafından, münhal oldukları halde duyuruya çıkarılmayan yüzlerce okul müdürlüğünün, Türk Eğitim Sen’in kazandığı son dava ile saklanması artık mümkün değildir. Bu okulların boş olduğunun duyurulması üzerine siyaseten bu okullarda görev yapan bir çok okul müdür vekili müdürlük koltuğundan olacaktır.

3-Yandaşlarını koruyamama kaygıları taşıyan siyasi irade, MEB üst düzey yöneticileri üzerinde, siyasi baskı kurmaktadır. Bu sebeple, yönetici atama yönetmeliği çıkarmada zorlanılmaktadır.

4- Çıkaracağı yönetmeliğin ne kadar hukuki olacağından şüphe duyan MEB yönetmeliğin yargıdan döneceği kaygısını yaşamaktadır.

5-2007 yılının seçim yılı olması ve yeni çıkarılacak yönetmeliğin, iktidarın yandaşlarını koruyamayacağı kaygısıns sebep olmakta, dolayısıyla,  tepki alınacağı endişeleri duyulmaktadır.

Eğitim çalışanlarının bu kaygılarının ne kadar haklı olduğunu yönetmelik çıkmadan tespit edemeyiz. Ancak, Türk Eğitim Sen yetkili sendika olmanın sorumluluğu ile, çıkarılacak yönetmeliğin hukuka uygun olması konusunda, bugüne kadar ortaya koyduğu hassasiyetle davranmaya devam edecektir.

Türk Eğitim Sen olarak, eğitim çalışanlarının yukarıdaki kaygılarını biz de taşıyoruz. Aksi takdirde, aradan geçen 5 ay zarfında yönetici atama yönetmeliği hazırlanır ve açıklanırdı. Çünkü, yargının eski yönetmeliği iptal gerekçeleri çok açıktır; ”Yargı yönetmelikte objektif kriterler aramaktadır. Hukuk ve insan haklarına saygı aramaktadır. Benim adamım olsun anlayışıyla yapılmış bir yönetici atama yönetmeliği istenmemektedir.” Dolayısıyla, bu kriterleri uygulayarak, gerçekten hak edenlerin, liyakat ve kabiliyet sahiplerinin yönetici olarak atanabileceği bir yönetmeliği yapmak için 5 ay beklenmezdi. Daha ne kadar bekleyeceğimizi bilmiyoruz. Ama Türk Eğitim Sen olarak bu işin peşini bırakmaya niyetimiz yok.

Bu yönetmeliğin en kısa zamanda ve yargı kararına uygun olarak çıkarılması için her türlü tepkiyi ve mücadeleyi ortaya koyuyoruz, hak ve hukuk ölçülerinde bir yönetmeliğin bir an önce çıkartılması için mücadeleye devem etmekteyiz.