TÜRK MİLLETİ GÖR BUNLARI! GAFLET Mİ? DALALET Mİ? HIYANET Mİ?


Bütün eğitim camiasına soruyoruz; Hem Türkiye’de yaşayıp, hem Türk devletinden maaş alıp, hem de komitacı Ermenilerle birlik olup Türk devletine, Türk milletine karşı art niyetli ve düşmanca tavır hıyanet değilse nedir? Bu neyin kini olabilir? Bir insanın ekmeğini yediği vatana, millete hıyanet etmesi;  alçaklık, şerefsizlik değil midir? Hıyanet içinde olanların kanı, soyu, sopu hakkında ne düşünürsünüz?

Ey Türk milleti, ey akıl, ey vicdan; Türkiye’deki eğitimcilerin verdiği sendika aidatlarını harcayarak, Türkiye’ye hıyanet içinde olan, dedelerimizin soykırımcı olduğu yalanını içeren bir raporu düzenleyen, altına imza atan hangi eğitim sendikasıysa, kime, neye hizmet etmektedir?

Ey bu vatanın bütünlüğüne inanan, Atatürk’ün emanet ettiği vatanın birliğine inanan, Ay-Yıldızlı bayrağımızın kutsiyetine inanan Eğitim çalışanları; üyesi olduğunuz bir sendika; ERMENİ SOYKIRIMI VARDIR, TÜRKLER KATİLDİR VE ERMENİLERİ KATLETMİŞTİR diye rapor düzenliyorsa, Türk milletini, Türk devletini arkadan hançerliyorsa bunu içinize sindirebilir misiniz?

YORUM EĞİTİM ÇALIŞANLARININDIR, YORUM YÜCE MİLLETİMİZİNDİR.