EĞİTİM BİR SEN'DEN ÖBEK ÖBEK İSTİFALAR
Eğitim Bir Sen Diyarbakır Şube Başkanı Yasin Yıldız açıklamasında aynen şunları söylüyordu:
“…Şanlıurfa bölge toplantısında ‘Andımız okunmasın’ demişiz. Evet demişiz çünki; yine bu mutlu azınlık geçmişte ‘Kürt kimliğinin’ reddedilmesi sonucu süreç içerisinde binlerce insanımızın yok olmasına ve ülke kaynaklarının heba edilmesine ve hala da edilmesine neden olduğu açıktır. Eğitim Bir Sen olarak biz diyoruz ki: Bu ülkede yaşayan herkes T.C. vatandaşıdır. Dolayısıyla ulusal milliyetçiliğe dayalı ve evrensel değerlerden yoksun bir uygulama olan ‘Andımız’ en kısa zamanda kaldırılmalıdır…”

Söz konusu sendikanın Genel Merkezi, Diyarbakır şube başkanı adına kamuoyundan ve eğitim çalışanlarından özür dileyeceğine, Türk Eğitim Sen’e saldırmayı seçmiş bulunmaktadır.

Eğitim Bir Sen’in ANDIMIZIN değiştirmesini ve yerel dil ve lehçelerin okullarımızda seçmeli ders olarak okutulmasını istemesi dışında, mevcut iktidara yakınlığı ve iktidarın her yaptığını alkışladığı herkes tarafından bilinmektedir.Ama, aynı Eğitim Bir Sen, Türk Eğitim Sen’i eleştiren yazılarında;“Yetki, eğitim çalışanlarına karşı değil, Toplu Görüşme Masasında ve diğer mücadele alanlarında Hükümetlere karşı kullanılmalıdır.” diyerek bütün eğitim çalışanlarını şaşırtmıştır.

Yetkinin Hükümetlere karşı kullanılaması gerektiğini en son söyleyecek kuruluş herhalde Eğitim Bir Sen’dir.
Türk Eğitim-Sen’i bu cümlelerle eleştiren Eğitim Bir Sen’in bu haberi bir çok eğitim çalışanını kahkahalara boğmuştur. Yetkili sendika olmayı rüyalarında bile göremeyen Eğitim Bir Sen, 90 bin olan üye sayısını artırmak için eğitim çalışanlarına her türlü sözü vermeye, her türlü yalanı söylemeye devam etmektedir. Fakat artık yalan ve dolanla, çeşitli sözler vererek eğitim çalışanlarını kandırmak mümkün olmamaktadır.

"Türküm..." ile başlayan, çocuklarımıza her sabah gururla okuttuğumuz ANDIMIZ, FARKLI ETNİK YAPILAR GÖZ ÖNÜNE ALINARAK YENİDEN DİZAYN EDİLMELİDİR, YEREL DİL VE LEHÇELER OKULLARIMIZDA SEÇMELİ DERS OLARAK OKUTULMALIDIR diyen Eğitim Bir Sen günden güne kan kaybetmektedir.

Bölücü önerileri öne çıkaran, söylemleri adeta PKK ile örtüşen bu sendikanın üyeleri, sendikalarının  bölücü söylemlerinden rahatsız olmaktadır. “Hükümete yakın durmak bir takım işlerimizi kolaylaştırıyor ama PKK ile benzer söylemleri olan bu sendikada bir gün bile durmam, bu açıklamalar kanıma dokunuyor.” diyen Eğitim Bir Sen üyeleri öbek öbek istifa etmeye devam etmektedir.

Değerli eğitim çalışanları, sendikalı olmak, örgütlü olmak memurlarımız bakımından son derece önemlidir. Ancak, sendikal faaliyet yapalım, küçük bir takım menfaatler elde edelim  derken, kimlere ve  neye hizmet ettiğimize de dikkat etmek zorundayız. Yılardır bu ülkenin birliğine, bütünlüğüne kast edenler çeşitli kılıklar, çeşitli adlar altında karşımıza çıkmakta, bizim halis duygularımzı istismar etmektedir. Bu maske bazan bir sendika çatısı, bazan bir dernek, bazan da bir vakıf olarak görünmektedir. Örtülü veya açık ihanet odaklarının organize çalışmaları, artık,  milli birliğimizi ve bütünlüğümüzü, dolayısıyla geleceğimizi  tehdit eder boyutlara gelmiştir.

Türk Eğitim-Sen olarak, ülkemizin huzurunu, bölünmez bütünlüğünü her faaliyetimizin merkezine koyduk. Eğitim çalışanlarının haklarını hiç korkmadan savunduk, Hükümetlere yakın durmayı, onların ülkemiz ve eğitim çalışanları adına ortaya koyduğu yanlışları alkışlamayı sizlere SENDİKACILIK olarak asla sunmadık. Aynı kararlılıkla yolumuza devam edecek, kim iktidar olursa olsun sizlerin haklarını her zaman savunacak, ama asla ülkemize ve milletimize ihanet etmeyeceğiz.