YÖNETİCİ ATAMA YÖNETMELİĞİ...
Yönetici atama yönetmeliğinin bir an önce yayınlanması isteğiyle yapmış olduğumuz faaliyetler tüm eğitim çalışanlarının malumudur. Yönetmeliğin yayınlanması konusunda Türk Eğitim Sen’den başka gayret gösteren bir başka kuruluş veya sendika olmamıştır. Bu gayretlerimizin yetkili sendika olmak sebebiyle yapıldığı, yetki alındıktan sonra sustuğumuz iddiası ise tamamıyla haksızlıktır. Bu değerlendirmeler doğru değildir. Çünkü;

1-Türk Eğitim Sen yönetici atama yönetmeliğinin eksikliğinin nelere mal olduğunun şuuru içerisindedir.

2-Türk Eğitim Sen yönetici atama yönetmeliği olmaması sebebiyle, bir müdürlük makamını onlarca kişiye pazarlayan sözde sendikaları yakından bilmektedir.

3-Türk Eğitim Sen bu belirsizlik ortamında, bulanık suda balık tutanları da yakından bilmektedir.

4-Türk Eğitim Sen geçici yöneticilerle, eğitim kurumlarının iyi yönetilemeyeceğinin ve bunun ülkemize maliyetinin farkındadır.

Bütün bu ve benzeri sebeplerle yayınlanacak yönetici atama yönetmeliğinin, hukuka, insan haklarına uygun objektif kriterler taşıması arzusuyla her türlü girişim sendikamız tarafından ortaya konmuş, bu konudaki hassasiyetimiz kamuoyuyla ve Milli Eğitim Bakanlığıyla sık sık paylaşılmıştır.

24 Nisan 2008 tarhli Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik ve yönetmelikle ilgili eksiklikler tekrar kamuoyuyla paylaşılmış, bu konudaki kaygılarımız, Milli Eğitim Bakanı sayın Hüseyin ÇELİK’in sendikamızı ziyaretinde kendisine iletilmiş ayrıca yazılı olarak Milli Eğitim Bakanlığına gönderilmiştir.

Şubelerimizden yeni yönetmelikle ilgili görüş istenmiş, gelen görüşlerde; yönetmeliğin eksik yönleri olduğu, düzeltilmesi için gerekli girişimlerin yapılması ifade edilmiş, ancak yıllardır yaşanan belirsizliğin ortadan kalkması için mutlaka bir yönetmeliğin olması gerektiği görüşü ağırlık kazanmıştır. Yönetmeliğin bazı eksikleri olduğu, ancak puan üstünlüğü esasına göre yapılacak atamanın yaşanan suistimalleri bir ölçüde gidereceği belirtilmiştir. Bu görüşler üzerine dava açma yoluna gidilmemiş, mevcut yönetmeliğin beğenilmeyen yönlerinin düzeltilmesi hususunda görüşmeler yapılması öngörülmüştür.

Bu çalışmalarımız sonucunda, MEB, yönetmelikle ilgili anlaşılmayan bazı noktaların açıklık kazanması sebebiyle bir genelge hazırlığı içerisinde olduğu açıklamasını yapmıştır. Ancak genelgenin gecikmesi sebebiyle görüştüğümüz bazı yetkililer; Yönetmelikle ilgili yargının yürütmeyi durdurma kararı verdiği doğrultusunda bilgiler alındığı bilgisini vermişlerdir. Hatta verilen bilgilerden, yönetici atama yönetmeliğinin ödüllere verilen puanlar sebebiyle yürütmesinin durdurulduğu bilgisine ulaşılmıştır.

Bu bilgiler resmi bir açıklamaya dayanmadığı için, bugüne kadar sendikamız tarafından kamuoyuyla paylaşılmamıştır. Ancak, sendikamız hakkında bazı internet sitelerinde yalan yanlış bilgiler verilmesi üzerine, bu bilgilerin, doğrulanmış olmasa da kamuoyuyla paylaşılması bir mecburiyet haline gelmiştir.

Türk Eğitim Sen olarak, Yönetici Atama Yönetmeliğiyle ilgili takibimiz devam etmektedir. Bu aşamadan sonra ulaşacağımız doğrulanmış bilgiler kamuoyuyla paylaşılacaktır.