SINIF GEÇMEDE EVLERE ŞENLİK DEĞİŞİKLİKLER
Bizzat, Milli Eğitim Bakanı Sayın Hüseyin ÇELİK’ e de, böyle bir değişikliğin eğitim, öğretimin içinde bulunduğu disiplinsizliği artıracağı, sendikamızı ziyaretinde ifade edilmiş, buna rağmen, Milli Eğitim Bakanlığı Yönetmeliğin 34. Maddesinde değişiklik yaparak, 9. sınıfta 3, 10 ve 11. sınıflarda 2 olmak üzere 5 dersten borçlu olarak bir üst sınıfa geçmeyi mümkün hale getirmiştir. Değişiklik yapılan Madde aşağıdadır;

MADDE 34 –
Doğrudan veya yıl sonu başarı notu ile sınıfını geçemeyen öğrencilerden; 9 uncu sınıfta en fazla 3, 10 uncu ve 11 inci sınıflarda ise en fazla 2 dersten başarısız olanlar sorumlu olarak bir üst sınıfa devam ederler. Ancak, alt sınıflar da dâhil toplam 5 den fazla sorumlu dersi bulunanlar başarısız sayılır. Alan değişikliğinden dolayı sorumlu olunan dersler bu sayıya dâhil edilmez.
Sorumluluk, o dersin sorumluluk sınavında başarılı olunması hâlinde kalkar.
Hazırlık sınıfından sorumlu olarak 9 uncu sınıfa geçilmez

5 dersten sorumlu geçmeyi usul haline getiren MEB, bununla da yetinmemiş ve sınava girilecek ders sayısını 3’den 4’e, yapılacak sınav sayısını 3’e çıkarmıştır. Aşağıda verdiğimiz 41inci Maddeye göre, ilk sınav ortalama yükseltme ve sorumluluk sınavı olarak ders kesiminden bir hafta sonra yapılacak, ikinci sınav sorumluluk sınavı olacak eylül ayının ilk haftası, üçüncü sorumluluk sınavı ise ikinci dönemin ilk haftası yapılacak.

MADDE 41 –
Öğrenciler ortalama yükseltme ve sorumluluk sınavları döneminde;
a) Devam ettikleri ve öğrenim gördükleri sınıfta başarılı ve başarısız olunan en fazla 4 dersten ortalama yükseltme sınavına,
b) Önceki yıllardan sorumlu olunan derslerden sorumluluk sınavına
alınırlar.
Bu sınavlar, ders kesiminden bir hafta sonra başlar ve süresi üç haftayı geçmez.
Sorumlu ders/dersleri bulunan öğrenciler, eylül ayının ilk haftası ile ikinci dönemin ilk haftasında da sorumluluk sınavlarına alınırlar.
Bu sınavlar, gerektiğinde cumartesi ve pazar günleri ile çalışma saatleri dışında da yapılır. Sınavlar için ayrılan sürenin yetmemesi durumunda, aynı günde en fazla 3 sınav yapılabilir."

Milli Eğitim Bakanlığı sınıf geçmeyi kolaylaştırarak, ilköğretimden orta öğretime gelecek öğrencilere yer açmayı planlamaktadır. Liselerin dört yıla çıkmasından sonra, derslik açığını kapatmak adına bir tedbir ortaya koyamayan Milli Eğitim Bakanlığı sınıf geçmeyi kolaylaştırmaktan başka bir yol bulamamıştır.

Türk Eğitim Sen olarak, endişemiz; orta öğretimimizi yıllardır tehdit eden disiplinsizliğin, bu yönetmelik sebebiyle daha da artacağıdır. Öğrenci gözünde, öğretmenlerimizi “devre dışı bırakmak” olarak değerlendirilebilecek, bu anlayışın eğitim, öğretimimizi geleceğe taşıyamayacağı açıktır.

Ayrıca, bu değişikliğin karne dağıtımından bir gün önce yapılması da başka bir sorumsuzluktur. Basılan milyonlarca karne arıya gitmiştir. Yönetmeliğin uygulama tarihi Eylül ayı olabilirdi, okulların kapatılmasına bir gün kala yapılan bu değişiklik, MEB'in öğretmenlerimize  ne kadar değer verdiğini göstermek açsından  önemli bir örnektir.

Bu sebeplerle, Türk Eğitim Sen sınıf geçme sisteminde, yukardaki şekilde yapılacak değişiklik düşüncelerine daha baştan karşı çıkmış ve tepkiler oluşturmuştur.

Önümüzdeki süreçte yaşanacak tüm olumsuzlukların sorumluluğu İktidara ve Milli Eğitim Bakanlığına aittir.