İŞTE KURUM İDARİ KURULU KARARLARI VE KAZANIMLARIMIZ
Bu doğrultuda, Ekim 2006 yılında başlayan Kurum İdari Kurulu ilk toplantısını 9 Kasım 2006 tarihinde yaptı. İlk toplantıda, Türk Eğitim Sen, Demokratik Haklar, Ekonomik ve Sosyal haklar ve Eğitim Kalitesinin yükseltilmesiyle ilgili birçok teklifi gündeme getirdi. Daha sonra yapılan alt komisyon çalışmalarında 29 madde üzerinde mutabakat sağlandı. Türk Eğitim Sen’in bazı teklifleri birleştirilerek tek madde haline getirildi. Bazı teklifler ise gerek bakanlık gerekse sendika yetkililerinin fikir birliği ile yeniden yazıldı. Mutabakat Metninde yer almayan bazı konuların önümüzdeki günlerde yapılacak Kurum İdari Kurulu toplantılarında gündeme getirilmesi uygun görüldü.

Alt komisyonlarda mutabakata varılan 29 maddeden biri, il içi ve iller arası tayinlerde hizmet yılı hesaplanmasında 30 Eylül tarihinin esas alınması ile ilgiliydi. Ancak bazı bakanlık bürokratlarının 30 Eylül tarihine karşı çıkması sonucunda, 30 Eylül ile ilgili madde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından metinden çıkarılarak bize ulaştırılmıştır. Oysa Kurum İdari Kurul Toplantısında 30 Eylülle ilgili talebimiz noktasında Bakanlık tarafıyla mutabakata varılmıştı.  Tutanağın imzalanması aşamasında, son dakikada, tutanaktan bu maddenin çıkartılmasını sağlayan bürokratların kimler olduğunu biliyoruz.

Türk Eğitim Sen olarak 30 Eylül tarihine karşı çıkan bürokratların isimlerini şu an kaydıyla burada belirtmiyoruz. Fakat, önümüzdeki günlerde, bu problemin çözülmemesi halinde probleme sebep olanları deşifre etmekten ve başka yöntemler kullanmaktan geri durmayacağız.
Bir sarı sendikanın öğretmenlerin başına bela ettiği 30 Haziran konusunda ısrar eden, toplantıda başka, dışarıda başka konuşan bürokratlar bu işin kendilerine pahalıya mal olacağını bilmelidirler. 30 Eylül konusundaki umudumuzu muhafaza etmek istiyoruz. İnşallah, bu bürokratlarımız iyi niyetimizi anlarlar diye düşünüyoruz. Çünkü bu konu çözülene kadar ısrarla takipçisi olmayı sürdüreceğiz.

Kurum İdari Kurulu Kararları, üzerinde mutabakat sağlanan 28 madde olmak üzere imza altına alındı. Üzerinde anlaştığımız 28 madde içerisinde, demokratik haklarımız, ekonomik ve sosyal haklarımız ve eğitim kalitesinin yükseltilmesi ile ilgili hususlar yer almaktadır.

Ekte yayınlanan maddeler incelendiğinde bazı maddeler öğretmenlerimizi, bazı maddeler diğer eğitim çalışanlarını, bazıları ise bütün eğitim çalışanlarını yakından ilgilendirmektedir.

Yayınlanan bu maddelerin hayata geçirilmesi bakımından incelendiğinde, bir kısım maddelerle ilgili Milli Eğitim Bakanlığının, diğer maddelerle ilgili ise, hükümetin çalışma yapması amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, görüşülmek üzere Yüksek İdari Kurul’a gönderilecektir.

28 maddenin ek derslerle ilgili olanları, Türk Eğitim Sen’in daha önce ortaya koymuş olduğu teklifle 11350 sayılı ek ders kararlarında yer almış maddelerdir.
Ayrıca daha önce gündeme getirdiğimiz, Banka Promosyonlarının eğitim çalışanlarına dağıtılması teklifimiz de Kurum İdari Kurulu kararlarıyla teyit edilmiştir. Bu kararın Kurum İdari Kurulu tarafından metinde yer alması, Banka Promosyonlarının Türk Eğitim Sen’in teklifi doğrultusunda halledildiğini net olarak ortaya koymaktadır.

Henüz hayata geçmeyen, ancak Kurum İdari Kurulu Kararları arasında yer alan konularla ilgili her türlü takip, Türk Eğitim Sen tarafından yapılacaktır. Milli Eğitim Bakanlığı’nın da alınan bu kararla ilgili attığı imzanın arkasında duracağına inanıyoruz.

Eğitim çalışanlarının huzur ve mutluluğu açısından vazgeçilmez öneme sahip bu kararların hayata geçirilmesi için Milli Eğitim Bakanlığı’nın gerekli çalışmaları bir an önce yapmasını istiyoruz.

Türk Eğitim Sen bundan sonra yapılacak Kurum İdari Kurullarında eğitim çalışanlarının daha birçok problemini gündeme taşıyacak ve çözecektir.

Mutabakat altına alınan bu kararların bütün eğitim çalışanlarına hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz.