AMASYA ÜNİVERSİTESİN'DE DE PROMOSYON ANLAŞMASI İMZALANDI
Kamu Görevlilerinin aylık ve ücretleri, Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğünün, Genel Tebliğinde belirtilen usul ve esaslara bağlı olarak bankalar vasıtasıyla ödendiğinden, Amasya Üniversitesi, personelin aylık ve ücretlerinin, hangi banka aracılığı ile ödeneceğini belirlemek üzere, Başbakanlık genelgesi doğrultusunda oluşturulan üç kişilik komisyona, Üniversite Genel sekreteri Haluk Bölükbaş, İdari ve Mali İşler Daire Başkanı Ferda Aydın ve Yetkili sendika olarak, Türk Eğitim-Sen Amasya şubesi, Eğitim Fakültesi temsilcimiz Fedayi Yılmaz’ın katılımıyla, istekli bankaların yetkililerinin sundukları promosyon tekliflerinin değerlendirilmesi sonucunda, teklif sunan bankalardan, 461 bin YTL ‘lik teklifi ile en yüksek promosyon teklifi veren, Garanti Bankası ile protokol anlaşması yapılmıştır.

Öğrenci harçlarına verilen promosyon miktarı düşüldükten sonra, geriye kalan promosyon miktarının %70‘ i, personele eşit miktarda olmak üzere tek seferde ödenmesine, %30 kısmı ise eğitim hizmetlerinde kullanılmak üzere üniversiteye bırakılmasına karar verilmiştir.

Yapılan bu promosyon anlaşmasında başta Üniversite Rektörü Zafer Eren’e, Genel Sekreter Haluk Bölükbaş’ a, İdari ve Mali İşler Daire Başkanı Ferda Aydın’a, Türk Eğitim Sen Eğitim Fakültesi temsilcimiz Fedayi Yılmaz’a çalışanlar adına  teşekkür ederiz.