PROMOSYONLARLA İLGİLİ ÖNEMLİ KARAR
Davaya konu olayda, okula sonradan atanan öğretmen promosyon parasının tarafına ödenmesiyle ilgili İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne dilekçe ile başvuruda bulunup İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, promosyon anlaşmasının önceden yapıldığı gerekçe gösterilerek talebi reddetmiştir.

Adana 1. idare Mahkemesi kararında, Milli Eğitim Bakanlığı’nın genelgesine atıfta bulunarak, Bankaların memur maaşlarından bir kısım gelirler elde ettiği, bunun karşılığında verilen promosyon parasının kamu görevlilerine ait olan paralar olduğu vurgulanmıştır.

Sonuçta Mahkeme heyeti, davacının okula sonradan gelmişte olsa promosyon parasından faydalandırılmasının hakkaniyete daha uygun olacağı belirtilmiş ve yapılan işlemde hukuka uyarlık bulmamıştır.