YALANCININ MUMU TEMMUZ’A KADAR YANDI
7 Temmuz 2009 tarihinde yayınlanan, 27281 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilen sonuçlar
aşağıdaki şekildedir:

Hizmet Kolunun Adı Toplam Kamu Görevlileri Sayısı Kamu Görevlileri Sendikasının UnvanıBağlı Olduğu Konfederasyon Toplam Üye Sayısı Sendikalaşma Oranı (%)
Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri 838.651TÜRK EĞİTİM - SEN (Türkiye Eğitim ve Öğretim Bilim Hizmetleri Kolu Kamu Çalışanları Sendikası) TÜRKİYE KAMU - SEN 155.021 18,48
  EĞİTİM - SEN (Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası) KESK 110.868 13,22
  EĞİTİM - BİR - SEN ( Eğitimciler Birliği Sendikası ) MEMUR-SEN 142.425 16,98

Resmi Gazete’ye göre; Türk Eğitim Sen 155.021 bin üye sayısı ile eğitim öğretim hizmet kolunun TEK YETKİLİ SENDİKASIDIR.

Türk Eğitim Sen 2008 yılında 146.127 olan üye sayısını, net 8894 artırarak, 2006 yılından bu yana en fazla üye artışını da 2009 yılında sağlamıştır. Yaşanılan gayri ahlaki yöntemler ve yandaş kayırma stratejisini düşündüğümüzde bu büyük bir başarıdır. Bu sebeple, Türk Eğitim Sen’in tüm yönetici ve üyelerine teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.

Resmi Gazete’de  dikkat çekici diğer bir husus, Eğitim Bir Sen’in üye sayısıdır. Hatırlanacağı gibi bu sendikanın resmi internet sitesinde üye sayıları 151.612 olarak ilan edilmişti. Yani, Resmi Gazete ile kendi tespitleri arasında tam olarak  9.187 fark bulunmaktadır. Kamuoyunun da hatırlayacağı üzere, aşağıda linklerini verdiğimiz yazılarla Eğitim Bir Sen’i uyarmış ve kamuyuna doğru bilgi vermelerini istemiştik.


Resmi internet sitelerinde aynen şunları söylemişlerdi:

“2001 yılında kabul edilen 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu’na göre ilk olarak 2002’de imzalanan mutabakat metinleriyle sağlıklı olarak takip edilebilen üye sayılarına göre Eğitim-Bir-Sen üye sayısını her yıl arttıran tek sendika olma özelliğini taşıyor. Büyümemizi bu yıl yüzde 20 olarak gerçekleştirirken, 24 bin yeni eğitim çalışanının aramıza katılmasıyla üye sayımız genelde 151.612’dir. Bu üyelerimizden bir kısmı şu an asker, bir kısmı ücretsiz izinde, bir kısmı da üniversite, Kredi Yurtlar ve TODAİE üyeleridir. Milli Eğitim Bakanlığı’nda ise 137.464’tür.”

Bu uyarılarımıza rağmen değişen bir şey olmamış Eğitim Bir Sen yöneticileri yalanlarına ve üye sayılarını ısrarla 151.612 olarak ilan etmeye devam etmişlerdir. Yaptığımız haberler üzerine telaşa düşen EBS Genel Merkezi, bu yanlış sayının gerekçesi olarak da, askere giden ve aylıksız izinli olan  üyeleri bulunduğu gibi komik ve kamuoyuyla alay eden bir yaklaşım sergilemişlerdir. Eğitim Bir Sen bu yalanla da kalmamış, yetkili sendika kavramı konusunda da kamuoyunun kafasını karıştırmaya çalışmıştır. Bu yalan strateji öylesine inandırıcı olmuştur ki, bazı eğitim sitelerinde İKİ YETKİLİ SENDİKA OLDU haberleri bile yayınlanmıştı.

Türk Eğitim sen olarak, bu bilgilerin doğru olmadığını, 4688 sayılı Kamu Görevlileri sendikaları Kanununa göre, yetkili tek sendika olabileceğini, yetkili sendikanın Resmi Gazete’nin Temmuz ayının ilk haftasında çıkan sayısında yayınlanacağını duyurmuş ve kamuoyunun yanlış bilgilerini düzeltmeye çalışmıştık.

Resmi Gazetenin ilanı sonrasında kamuyoyu artık şunu iyi bilmelidir. Eğitim ğretim hizmet kolunda YETKİLİ SENDİKA ünvanını kullanmaya yetkili olan ve bu ünvanla tüm eğitim öğretim kurumlarında eğitim çalışanlarını temsil edebilecek TEK SENDİKA TÜRK EĞİTİM SEN’dir. Toplu Görüşmeler’e tüm eğitim çalışanları adına katılma hakkına sahip ve onların adına talep ortaya koyabilecek tek sendika da Türk Eğitim Sen’dir.

Resmi Gazete’de yetkili sendikanın ilan edilmesinden sonra YALANCININ MUMU TEMMUZA KADAR YANMIŞTIR demek, durumu izah eder ancak, kamuoyunu kandıranlar, kendi üyelerini ve teşkilatını aldatanlar buna ne diyecekler. Eğitim Bir Sen Genel Merkezi yaşana bu gayri ahlaki durumu ve Resmi Gazete’de yayınlanan sonucu şimdi nasıl izah edecekler.

TÜRK EĞİTİM SEN GENEL MERKEZİ