ADANA’DA YÜRÜTMEYİ DURDURMA YAĞMURU DEVAM EDİYOR. VARAN:8,9,10,11,12,13

Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmesine ilişkin Yönetmelik kapsamında Okul Müdürlerinin değerlendirmesi sonucu görevden alınmasına ilişkin açılan davalarda Adana 1 İdare Mahkemesinden yürütmeyi durdurma kararları devam ediyor. Adana 1 İdare Mahkemesinden 7 yürütmeyi durdurma kararından sonra 6 yürütmeyi durdurma kararı daha verilmiştir. İlgili yürütmeyi durdurma kararlarda; ”..dava konusu değerlendirme işleminin nesnel, somut ölçme ve değerlendirme kriterlerine dayanmadığı ve söz konusu değerlendirmenin bu haliyle objektiflikten uzak, soyut ve dayanaksız olduğu anlaşıldığından..” yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir. Türk Eğitim-Sen olarak, müdürlük değerlendirmeleri ile ilgili yargı yolundaki mücadelemiz devam etmektedir

İlgili karar için tıklayınız (8)

İlgili karar için tıklayınız (9)

İlgili karar için tıklayınız (10)

İlgili karar için tıklayınız (11)

İlgili karar için tıklayınız (12)

İlgili karar için tıklayınız (13)