TURAN YAZGAN HAKK’A YÜRÜDÜ

Bütün ömrünü canından aziz bildiği büyük Türk Milletine adayan, hizmet etmek için gecesini gündüzüne kattığı Türk Dünyasından izleri hiç silinmeyecek olan büyük dava adamı Prof. Dr. Turan Yazgan Hoca sonsuzluğa kanatlandı.

74 Yıllık fani hayatında kendisini tanıyan herkes üzerinde büyük muhabbetler bırakmış olan Turan Hoca, hem hayat nizamı hem de hizmetleriyle unutulmayacak eserlere imza attı. Turan Yazgan, özellikle Ata yurdumuzda yaşayan soydaşlarımızın birbirleriyle ve Anadolu Türklüğü ile kaynaşması, duygu ve düşünce birliğinde buluşması için çok önemli faaliyetleri hayata geçirdi.

Turan Yazgan Hoca, ülkemizde bir çok ilklere imza atarak ölümsüzleşmiştir. Türk Dünyası terimini ilk yerleştiren, Türk liderlerini Türkiye'ye ilk getirip tanıtan, Türk topluluklarının bayraklarını ilk neşreden, Türk ülkelerinde açmış olduğu orta öğretim ve üniversitelerle ilk Türkçe eğitimi başlatan, ilk Türk Halkları Asamblesi Konferansını düzenleyen, Türkiye'de ilk Türk Kadın Kurultayını ve Türk Dünyası ile ilgili ilk Gençlik Şöleni düzenleyen Turan Hoca ve Vakfı olmuştur.

İnanıyoruz ki; Hoca’nın gönül deryasının pınarı olarak vücut verdiği Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, onun eserlerini ve fikirlerini yaşatacak en önemli abide olarak varlığını sürdürecektir.

Türk Eğitim-Sen ailesi ve Türk Milleti Turan Hoca’dan razıdır.

Yürekten niyaz ediyoruz ki, yüce Allah da ondan razı olur.

Ruhu şad, mekanı cennet olsun.

 

Turan Yazgan

Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Başkanı

 

1938 yılında Isparta’nın Eğirdir ilçesinde doğdu. 1948’de Eğirdir Zafer İlkokulu’nu, 1951’de İstanbul Vefa Lisesi orta kısmını, 1955’de parasız yatılı olarak Kastamonu Lisesi Fen Bölümü’nü pekiyi dereceyle bitirdi. 1959’da İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’ni bitirdikten sonra askerlik görevini yaptı. İmar ve İskân Bakanlığı Bölge Planlama Daire Başkanlığı’nda “İktisadi Araştırmacı” ve “Bölge Plancısı” unvanlarıyla beş yıl görev yaptı. 1963 yılında İtalya’ya, Güney İtalya Bölge Planlaması konusunda staj yapmak üzere gitti.

1966 yılında İktisat Fakültesi’ne asistan olarak girdi. 1967’de “Şehirleşme Açısından Türkiye’de İşgücünün Demografik ve Sosyo-Ekonomik Bünyesi” adlı tezle ve pekiyi derece ile doktorasını yaptı. 1971’de “Gelir Dağılımı Açısından Sosyal Güvenlik” konulu tezi vererek doçent oldu. 1977 ve 1978’de Güneydoğu Anadolu Bölgesi Planının Genel Koordinatörlüğü görevini yüklendi. Bölgede yapılan araştırmaları müteakip ortaya çıkan yedi ciltlik Güneydoğu Anadolu Gelişme Planını, Başbakanlık Tarım ve Toprak Reformu Müsteşarlığına sundu. 1979’da İktisat Fakültesi profesörlüğüne yükseltildi. Üniversite Senato üyeliği, Üniversite Yönetim Kurulu üyeliği ve Anabilim dalı Başkanlığı vazifelerinde bulundu. 2000 yılında istifa ederek, üniversiteden emekliye ayrılan Prof. Dr. Turan Yazgan, halen 1980 yılında kurmuş olduğu Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı’nın genel başkanlığını yürütmekteydi. Türkiye’de ve Türk Dünyasındaki hizmetleri nedeniyle 200’den fazla plaketle ödüllendirilen Turan Yazgan’ın, ayrıca yurtiçi ve yurtdışındaki pek çok üniversiteden verilmiş fahri doktora unvanları bulunmaktadır. Yazgan, evli ve 3 oğul ve 2 torun sahibiydi.