ÜNİVERSİTELERDE SENDİKALAŞMA
Üniversitelerde üyeliklerin sendikalara dağılımı ise, Türk Eğitim Sen 14.270, Eğitim Sen 7861, Eğitim Bir Sen 2.420, diğer sendikalar toplamı ise 4.055’dir. Türk Eğitim Sen’in üniversitelerde toplam üye sayısı, hemen hemen bütün sendikaların toplamı kadardır.

Üniversite çalışanlarını cinsiyetlerine göre değerlendirdiğimizde, 129.961 üniversite çalışanın 78.517’si erkek, 51.444’ü ise kadındır. 78.517 erkek çalışanın 20.175’i sendikalara üye olup, oranı % 25.69, üye olmayan erkek çalışanların oranı ise % 74.31’dir.

51.444 kadın çalışanın 8.431’i sendikalara üye olup, oranı % 16.38, üye olmayan kadın çalışanların sayısı 43.013, oranı % 83.62’dir. Bu durumda üniversitelerde sendikalı kadın çalışan oranı, erkeklerden % 9.31” oranında azdır.

15 Mayıs 2008 tarihinde imzalanan mutabakat metinlerine göre, sendika üyesi bulunan 79 üniversitenin 49’unda Türk Eğitim Sen, 24’ünde Eğitim Sen, 6’sında ise Eğitim Bir sen yetkili sendikadır. Bu durumda Türk Eğitim Sen’in yetkili olduğu üniversite sayısı, 79 üniversitede iki sendikanın toplamından 19 fazladır.

Bu rakamlar üniversitelerde sendikalaşma oranının son derece düşük olduğunu gözler önüne sermektedir. Demokrasinin her alanda hissedilmesi gereken, bilimin yuvası olan üniversitelerde sendikalaşmanın bu kadar düşük olması düşündürücüdür. YÖK Başkanımız ve sayın rektörlerimiz üniversitelerindeki sendikalaşma oranlarını dikkate alarak ne kadar demokrat olduklarını çok rahat anlayabilirler. Bu tablo, toplumun her alanda önderi olması gereken üniversitelere yakışmayan bir tablo olarak karşımızda durmaktadır.

Türk Eğitim Sen olarak, başta öğretim görevlileri olmak üzere bütün üniversite çalışanlarını örgütlü olmaya, sendika üyesi olmaya davet ediyoruz.