MEB TEDAVİ VE GEÇİCİ GÖREV YOLLUĞU SORUNUNU ÇÖZMELİDİR
Millî Eğitim Bakanlığı bünyesindeki personelin Tedavi ve Geçici Görev Yolluklarının zamanında ödenmemesi sorunu; 31.05.2005 Tarihli ve 25830 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 11 sıra nolu 2005 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatındaki Analitik Bütçe Sınıflandırmasına İlişkin Rehber gereğince Millî Eğitim Bakanlığınca hazırlanan “Analitik Bütçe Sınıflandırması” Esasından kaynaklanmaktadır.

Aslında bu sorun diğer bakanlıklarda da yaşanmaktaydı, fakat Milli Savunma Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı “Analitik Bütçe Sınıflandırması” esasındaki 03.3 yollukları içeren Fonksiyonel kodun son sütununa 05 kodunu eklemiş ve bu kodla da sürekli görev yolluk ödemelerini tanımlamışlardır.

05 kodu sadece sürekli görev yolluğunda kullanılmaktadır. Bu şekilde tayin işi çok olan Milli Savunma Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığının yaptığı bu değişiklikle 00 kodundan gönderilen yolluklar; tedavi ve geçici görev yolluklarının ödenmesinde kullanılmaktadır. Yeni eklenen 05 kodu ile de sürekli görev yollukları ödenmektedir sürekli görev yolluklarının ödenmesinde ilgili kalemde ödenek olup olmadığına bakılmaksızın ödeme yapıldığından ortaya sürekli görev yollukların ödenmemesi gibi bir sorun da çıkmamaktadır.

Millî Eğitim Bakanlığı; Milli Savunma Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığının yaptığı gibi “Analitik Bütçe Sınıflandırması” esasında ufak bir değişiklikle Tedavi ve Geçici Görev Yolluklarının zamanında ödenmesinin yolunu açmalıdır.

Mili Eğitim Bakanlığı da; Fonksiyonel kodun son sütununda kullandığı;

00
Genel personel hizmetleri
01
Sınıflandırmaya girmeyen eğitim hizmetleri
04
Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesine
05
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesine
13
Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü

Bu kodlara 02 kodunu ekleyerek 02 kodundan sürekli görev yolluk ödemelerini tanımlayabilir.

Bu tanımlama yapılırsa 02 kodu sadece sürekli görev yolluğunda kullanılacak. Bu şekilde tayin işi çok olan Mili Eğitim Bakanlığının yapacağı bu değişiklikle 00 kodundan gönderilen yolluklar; tedavi ve geçici görev yolluklarının ödenmesinde kullanılacak. Yeni eklenecek 02 kodu ile de sürekli görev yollukları ödenecektir. Sürekli görev yolluklarının ödenmesinde ilgili kalemde ödenek olup olmadığına bakılmaksızın ödeme yapıldığından ortaya Sürekli görev yollukların ödenmemesi gibi bir sorun da çıkmayacaktır.