TEK KİŞİLİK YOKSULLUK SINIRI 1.340,34 YTL OLDU!
Sonuçlar  dört  kişilik bir  ailenin asgari  geçim  haddinin  bir önceki aya  göre % 0,68 oranında arttığını göstermektedir. Çalışan tek kişinin açlık sınırı ise bir önceki aya göre % 1,54 oranında artarak, 1.028 Yeni Lira 19 Kuruş olmuştur. Türkiye’de 4 kişilik bir ailenin ortalama gıda ve barınma harcamaları toplamı 2008 yılı Ağustos ayında 1.016,57 Yeni Lira olarak tahmin edilmiştir.

Yapılan araştırmada, 4 kişilik bir ailenin sağlık kuruluşlarının belirlediği gibi sağlıklı bir biçimde beslenebilmesi için gerekli harcamanın Ağustos 2008 verilerine göre günlük 19,26 YTL olduğu belirlenmiştir. Toplam tüketim harcamaları içinde gıda harcamalarının payı % 21,68 ve ailenin aylık gıda harcaması toplamı ise 577,65 YTL olmuştur.  Ağustos 2008 itibarı ile (denge tazminatındaki artışlar henüz maaşlara yansıtılmadığı için) ortalama 1.087,6 YTL ücret alan bir memurun ailesi için yaptığı gıda harcaması, maaşının % 53,11’ini oluşturmuştur. Türkiye İstatistik Kurumu verilerinde bulunan konut gideri ise Ağustos 2008 ortalama maaşının %40,35’ine denk gelmiştir. Buna göre bir memur, ortalama maaşının % 93,46’sını yalnızca gıda ve barınma harcamalarına ayırmak zorunda kalmıştır. Diğer ihtiyaçları için ise maaşının % 6,54’ü ile yetinmiştir. Ortalama ücretle geçinen bir memur ailesinin ulaşım, sağlık, eğitim, haberleşme, giyim gibi diğer zorunlu ihtiyaçlarını karşılaması için Ağustos 2008 maaşından geriye yalnızca 71,1 YTL kalmıştır.

Kasım 2002=100 olarak kabul edildiğinde Türkiye Kamu-Sen ARGE Merkezi tarafından hazırlanan açlık sınırı endeksi 216,34 olurken; yine Kasım 2002=100 olarak hesaplanan TÜFE endeksi 179,00 olarak hesaplanmıştır. Buna göre anılan dönemde açlık sınırındaki artış TÜFE’den % 37,34 daha fazla olmuştur.

(Ağustos 2008)
Gider Kalemleri
Çalışan Tek Kişi
Çalışmayan Eş
0-6 Yaş Çocuk
6-15 Yaş Çocuk
(Okula Giden)
4 Kişilik Aile Toplam
Pay
%
GIDA
4,992
4,992
4,279
4,992
19,255
21,68
ISINMA
7,3857,385
8,31
AYDINLANMA
1,4671,467
1,65
BARINMA
14,63114,631
16,47
SAĞLIK
0,822
0,822
0,822
0,822
3,288
3,70
ULAŞIM
6,262
6,262

4,383
16,907
19,04
HABERLEŞME
0,977
0,977

0,977
2,931
3,30
GİYİM
1,041
1,041
1,041
1,041
4,164
4,69
TEMİZLİK
2,899
2,899
2,899
2,899
11,596
13,06
EĞİTİM KÜLTÜR
0,586


2,991
3,577
4,03
SPOR
1,0401,040
1,17
TATİL
00
0
ÇEVRE VE SU
1,0021,002
1,13
EV EŞYASI
1,5741,574
1,77
1 GÜNLÜK TOPLAM
44,678
16,993
9,041
18,105
88,817
100
1 AYLIK TOPLAM
1.340,34
509,79
271,23
543,15
2.664,51
100

4 KİŞİLİK BİR AİLENİN ASGARİ GEÇİM HADDİ
(YOKSULLUK SINIRI)
(Ağustos 2008)

TEMMUZ
2008
AĞUSTOS
2008
FARK

DEĞİŞİM
%
TEK KİŞİ (ÇALIŞAN)
1.323,45
1.340,34
16,89
 1,28
ÇALIŞMAYAN EŞ
508,41
509,79
1,38
 0,27
ÇOCUK (OKULA GİTMEYEN)
272,28
271,23
-1,05
 -0,39
ÇOCUK
(İLKÖĞRETİME GİDEN)
542,31
543,15
0,84
 0,15
ASGARİ GEÇİM HADDİ
2.646,45
2.664,51
18,06
 0,68

ÇALIŞAN TEK KİŞİNİN AÇLIK SINIRI
(Ağustos 2008)
TEK KİŞİ (ÇALIŞAN)
GİDERLER
TEMMUZ
2008
GÜNLÜK/YTL
AĞUSTOS
2008
GÜNLÜK/YTL
FARK
(YTL)
DEĞİŞİM
%

GIDA HARCAMASI
(1800 Kalori)
3,229
3,209

-0,020

-0,62
ISINMA
7,072
7,385
0,313
4,43
AYDINLANMA
1,467
1,467
0
0
BARINMA ½
7,239
7,316
0,077
1,06
SAĞLIK (sağlık giderleri kamu tarafından sağlandığından dahil edilmedi)
0,787
0,822
0,035
4,45
ULAŞIM
6,227
6,262
0,035
0,56
HABERLEŞME
0,927
0,977
0,050
5,39
GİYİM ½
0,542
0,521
-0,021
-3,87
TEMİZLİK
2,899
2,899
0
0
EĞİTİM-KÜLTÜR
0,586
0,586
0
0
SPOR
1,011
1,040
0,029
2,87
TATİL
0
0
0
0
ÇEVRE VE SU
0,981
1,002
0,021
2,14
EV EŞYASI ½
0,787
0,787
0
0
1 GÜNLÜK HARCAMA
TOPLAM
33,754
34,273
0,519
1,54
1 AYLIK HARCAMA
TOPLAM
1.012,62
1.028,19
15,57
1,54