YOKSULLUK SINIRI NİSAN AYINDA 1.402 TL
TÜRKİYE KAMU-SEN ARAŞTIRMA GELİŞTİRME MERKEZİ TARAFINDAN HAZIRLANAN ASGARİ GEÇİM ENDEKSİ

(Nisan 2009)
Gider Kalemleri
Çalışan Tek Kişi
Çalışmayan Eş
0-6 Yaş Çocuk
6-15 Yaş Çocuk
(Okula Giden)
4 Kişilik Aile Toplam
Pay
%
GIDA
5,233
5,233
4,485
5,233
20,184
21,68
ISINMA
7,6907,690
8,26
AYDINLANMA
1,6001,600
1,72
BARINMA
15,41215,412
16,56
SAĞLIK
0,858
0,858
0,858
0,858
3,432
3,69
ULAŞIM
6,150
6,150

4,305
16,605
17,84
HABERLEŞME
0,977
0,977

0,977
2,931
3,15
GİYİM
1,140
1,140
1,140
1,140
4,560
4,90
TEMİZLİK
3,282
3,282
3,282
3,282
13,128
14,10
EĞİTİM KÜLTÜR
0,757


3,127
3,884
4,17
SPOR
0,9760,976
1,05
TATİL
00
0
ÇEVRE VE SU
1,0411,041
1,12
EV EŞYASI
1,6431,643
1,76
1 GÜNLÜK TOPLAM
46,759
17,640
9,765
18,922
93,086
100
1 AYLIK TOPLAM
1.402,77
529,20
292,95
567,66
2.792,58
100

4 KİŞİLİK BİR AİLENİN ASGARİ GEÇİM HADDİ
(YOKSULLUK SINIRI)
(Nisan 2009)

MART 2009
(TL)
NİSAN 2009
(TL)
FARK
(TL)
DEĞİŞİM
%
TEK KİŞİ (ÇALIŞAN)
1399,41
1402,77
3,36
0,24
ÇALIŞMAYAN EŞ
529,65
529,20
-0,45
-0,08
ÇOCUK (OKULA GİTMEYEN)
292,41
292,95
0,54
0,18
ÇOCUK
(İLKÖĞRETİME GİDEN)
568,02
567,66
-0,36
-0,06
ASGARİ GEÇİM HADDİ
2.789,49
2.792,58
3,09
0,11

ÇALIŞAN TEK KİŞİNİN AÇLIK SINIRI
(Nisan 2009)
TEK KİŞİ (ÇALIŞAN)
GİDERLER
MART
2009
GÜNLÜK/TL
NİSAN
2009
GÜNLÜK/TL
FARK
(TL)
DEĞİŞİM
%

GIDA HARCAMASI
(1800 Kalori)
3,467
3,364
-0,103
-2,97
ISINMA
7,746
7,690
0,056
0,72
AYDINLANMA
1,600
1,600
0
0
BARINMA ½
7,685
7,706
0,021
0,27
SAĞLIK (sağlık giderleri kamu tarafından sağlandığından dahil edilmedi)
0,822
0,858
0,036
4,38
ULAŞIM
6,160
6,150
-0,010
-0,16
HABERLEŞME
0,977
0,977
0
0
GİYİM ½
0,515
0,570
0,055
10,68
TEMİZLİK
3,273
3,282
0,009
0,27
EĞİTİM-KÜLTÜR
0,667
0,757
0,090
13,49
SPOR
0,925
0,976
0,051
5,51
TATİL
0
0
0
0
ÇEVRE VE SU
1,041
1,041
0
0
EV EŞYASI ½
0,822
0,822
0
0
1 GÜNLÜK HARCAMA
TOPLAM
35,700
35,793
0,093
0,26
1 AYLIK HARCAMA
TOPLAM
1.071,00
1.073,79
2,79
0,26

 
Türkiye Kamu-Sen Araştırma Geliştirme Merkezi’nin yapmış olduğu 2009 Nisan ayına ait asgari geçim endeksi sonuçları açıklanmıştır. Türkiye İstatistik Kurumu’ndan alınan NİSAN 2009 fiyatlarına göre yapılan araştırmada çalışan tek kişinin yoksulluk sınırı 1.402,77 TL olarak hesaplanmıştır. Dört kişilik bir ailenin asgari geçim haddi ise 2.892,58 Lira olarak belirlenmiştir. Sonuçlar  dört  kişilik bir  ailenin asgari  geçim  haddinin  bir önceki aya  göre % 0,11 oranında arttığını göstermektedir. Çalışan tek kişinin açlık sınırı ise bir önceki aya göre % 0,26 oranında artarak, 1.073 Lira 79 Kuruş olmuştur. Türkiye’de 4 kişilik bir ailenin ortalama gıda ve barınma harcamaları toplamı 2009 yılı Nisan ayında 1.067,88 Lira olarak tahmin edilmiştir.

Yapılan araştırmada, 4 kişilik bir ailenin sağlık kuruluşlarının belirlediği gibi sağlıklı bir biçimde beslenebilmesi için gerekli harcamanın Nisan 2009 verilerine göre günlük 20,18 TL olduğu belirlenmiştir. Toplam tüketim harcamaları içinde gıda harcamalarının payı % 21,68 ve ailenin aylık gıda harcaması toplamı ise 605,52 TL olmuştur.  Nisan 2009 itibarı ile ortalama 1.252,3 TL ücret alan bir memurun ailesi için yaptığı gıda harcaması, maaşının % 48,35’ini oluşturmuştur. Türkiye İstatistik Kurumu verilerinde bulunan konut gideri ise Nisan 2009 ortalama maaşının %36,92’sine denk gelmiştir. Buna göre bir memur, ortalama maaşının % 85,27’sini yalnızca gıda ve barınma harcamalarına ayırmak zorunda kalmıştır. Diğer ihtiyaçları için ise maaşının % 14,73’ü ile yetinmiştir. Ortalama ücretle geçinen bir memur ailesinin ulaşım, sağlık, eğitim, haberleşme, giyim gibi diğer zorunlu ihtiyaçlarını karşılaması için Nisan 2009 maaşından geriye yalnızca 184 TL kalmıştır.

Kasım 2002=100 olarak kabul edildiğinde Türkiye Kamu-Sen ARGE Merkezi tarafından hazırlanan açlık sınırı endeksi 225,94 olurken; yine Kasım 2002=100 olarak hesaplanan TÜFE endeksi 187,25 olarak hesaplanmıştır. Buna göre anılan dönemde açlık sınırındaki artış TÜFE’den % 38,69 daha fazla olmuştur.

KAYNAK: Kamu-Sen AR-GE