ZORUNLU ÇALIŞMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ TARİHİ, YÜKÜMLÜ ÖĞRETMENLERİ ETKİLER Mİ?

Eğitim çalışanlarının beklentilerini tam anlamıyla karşılamak isteyen sendikamız, demokratik teamüller içinde hareket ederek, zorunlu çalışma yükümlülüğünün hangi tarih itibariyle yapılması konusunda internet sitesinde bir anket düzenledi.

 

Ankete 4 bin 174 eğitimci katıldı. Buna göre; zorunlu çalışma yükümlülüğünün hangi tarih itibariyle yapılmasını istiyorsunuz sorusuna, ankete katılanların yüzde 78’i zorunlu çalışma yükümlülüğünün yönetmeliğin yayımlandığı tarihten sonra, yüzde 13’ü 2006’dan sonra, yüzde 8’i ise 2005’ten sonra cevabını vermiştir.

 

Sendikamız, bu anket sonucunu Öğretmenlerin Atama ve Yer Değiştirme Taslağı ile ilgili görüşlerinde de belirtmiş ve Milli Eğitim Bakanlığı’na iletmiştir. Diğer eğitim sendikaları da aynı tarih üzerinde mutabık kalmıştır. 

 

Bilindiği gibi 03.08.1990 gün ve 20594 sayılı resmi gazetede yayınlanan “Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği”nde zorunlu atama süresi için başlangıç tarihi 15.10.1978 zorunlu çalışma süresi 4 yıldır.

 

19.01.1995 gün ve 22176 sayılı resmi gazetede yayımlanan “Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği”nde zorunlu çalışma süresi 03.08.1990 tarihine çekilmiş olup, zorunlu hizmet süresi 1. grup iller için 3 yıla indirilmiştir.

 

11.06.2000 gün ve 24076 sayılı resmi gazetede yayınlanan “Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği”nde ise zorunlu atama süresi için başlangıç tarihi 11.06.2000 zorunlu çalışma süresi 4 yıldır.

 

04.03.2006 tarih 26098 sayılı resmi gazetede yayımlanan “Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği”nde ise zorunlu atama süresi için başlangıç tarihi 11.06.2000 zorunlu çalışma süresi üçüncü Hizmet Bölgesi içindeki illerde en az üç yıl çalışmakla yükümlüdürler. Zorunlu çalışma yükümlüsü olan öğretmenler, İkinci Hizmet Bölgesi içindeki illerde en az dört yıl çalışmakla yükümlüdürler. Zorunlu çalışma yükümlüsü olan öğretmenler, Birinci Hizmet Bölgesine dâhil illerin (D) ve (E) sınıfı ilçelerinde en az beş yıl veya her üç bölgede toplam dört yıl çalışmakla yükümlüdürler.

 

Şayet yeni yönetmelik, sendikaların görüşleri doğrultusunda çıkarılırsa ve zorunlu çalışma yükümlülüğünde sendikamızın anketi dikkate alınırsa, eğitim çalışanları için olumlu adımlar atılmış olacaktır.

 

Doğu ve Güneydoğu Anadolu gibi zorunlu çalışma yükümlülüğüne tabi birçok merkezde görev yapan öğretmenler, zorunlu çalışma yükümlülüğünün yönetmeliğinin yayımlandığı tarih olması durumunda, diğer bölgelere gidebilmelerinin mümkün olmayacağı endişesiyle bu yeni tarihe tepki göstermektedir. Bu değerlendirmeler doğru değildir. Şöyle ki;

 

·        Milli Eğitim Bakanlığı hali hazırda bu bölgeler dışındaki boş kadroların tamamını ilan etmemektedir. Esas sorun buraradır.

·        Zorunlu çalışma yükümlülüğü dışında olan İzmir, İstanbul, Adana gibi birçok ilde norm kadro esaslarına göre binlerce öğretmen ihtiyacı bulunmaktadır. Sadece İzmir’de 4200 öğretmen ihtiyacı vardır.

·        Şu anda MEB iç denetçilerinin tespitlerine göre 133.000 öğretmen ihtiyacı bulunmaktadır. Bugün itibariyle öğretmen ihtiyacı olmayan il bulunmamaktadır.

·        İlk atamada öğretmenlerin büyük bir çoğunluğunun ataması zorunlu çalışma yükümlülüğü bölgelerine yapılmaktadır. Bundan sonra da böyle yapılacaktır.

·        Yönetmelik taslağının 29 (3) maddesi incelendiğinde; Ağrı’da zorunlu çalıma yükümlülüğü kapsamında 3 yıl görev yapan (sendika olarak 2 yıla indirilmesini istedik) bir öğretmen İzmir, İstanbul, Ankara gibi illerin zorunlu hizmet alanlarına tayin isteyebilecektir. Bilindiği gibi artık zorunlu hizmet alanları tabiri getirilmiştir. Zorunlu çalışma yükümlülüğü okullar bazında da olabilecektir.

·        Türk Eğitim-Sen olarak, teklif ettiğimiz geçici maddeyle; yönetmeliğin yayımlanmasından sonra zorunlu çalışma yükümlüsü olan öğretmenlere bulundukları bölgede zorunlu çalışma yükümlülüğü kapsamında çalışma sürelerini tamamlayıp, tamamlamadıklarına bakılmazsızın ilk yer değiştirme döneminde tayin hakkı verilmesini istedik. Bakanlık talebimize sıcak yaklaşmaktadır.

 

Bütün bunlar dikkate alındığında; Doğu ve Güneydoğu Anadolu gibi bölgelerimizde görev yapan öğretmenlerin, görev süreleri dolmasına rağmen, diğer bölgelere gidememeleri MEB politikalarıyla ilgili bir durumdur. Bu problemin zorunlu çalışma yükümlülüğü tarihiyle doğrudan ilişkisi bulunmamaktadır. Kaldı ki; zorunlu çalışma yükümlülüğünün 11.06.2000 tarihine çekildiği, yani yönetmeliğin yayım tarihi olan 11.06.2000 tarihine çekilmesinden sonra da yeni tarih sebebiyle büyük bir problem yaşanmamıştır.

 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 

TÜRK EĞİTİM SEN GENEL MERKEZİ